شرکت WOER

محصولاتی مانند وارنیش حرارتی | شرینک آبی سایز 2 رول 400 متری, وارنیش حرارتی | شرینک آبی - سایز 1 -100 سانتیمتر, وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 6 رول 200 متری
در شرکت WOER تولید میگردد. لیست قیمت محصولات شرکت WOER در فروشگاه مکاترونیک:
نمایش:
مرتب کردن براساس:

وارنیش حرارتی | شرینک مشکی سایز 4 رول 400 متری

وارنیش حرارتی | شرینک مشکی - سایز 4 - رول 400 متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیا..

12,500,000ریال

وارنیش حرارتی | شرینک مشکی سایز 5 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی | شرینک مشکی - سایز 5 در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیقیمت درج شده برا..

41,000ریال

وارنیش حرارتی | شرینک مشکی سایز 5 رول 200 متری

وارنیش حرارتی | شرینک مشکی - سایز 5 - رول 200 متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیا..

6,350,000ریال

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 1 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی | شرینک سفید - سایز 1 در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیقیمت درج شده برا..

38,000ریال

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 1 رول 400 متری

وارنیش حرارتی | شرینک سفید - سایز 1 - رول 400 متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیرنگ س..

11,000,000ریال

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 10 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی | شرینک سفید - سایز 10 در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیقیمت درج شده بر..

240,000ریال

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 10 رول 100 متری

وارنیش حرارتی | شرینک سفید - سایز 10 - رول 100 متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیاین ..

18,000,000ریال

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 2 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی | شرینک سفید - سایز 2 در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیقیمت درج شده برا..

61,000ریال

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 2 رول 400 متری

وارنیش حرارتی | شرینک سفید - سایز 2 - رول 400 متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیرنگ س..

18,000,000ریال

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 25 - 10 سانتیمتر

وارنیش حرارتی | شرینک سفید - سایز 25 در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیقیمت درج شده برای این..

72,000ریال

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 3 -100سانتیمتر

وارنیش حرارتی | شرینک سفید - سایز 3 در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیقیمت درج شده برا..

83,000ریال

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 3 رول 400 متری

وارنیش حرارتی | شرینک سفید - سایز 3 - رول 400 متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیاین م..

25,000,000ریال

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 4 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی | شرینک سفید - سایز 4 در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیقیمت درج شده برا..

130,000ریال

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 4 رول 400 متری

وارنیش حرارتی | شرینک سفید - سایز 4 - رول 400 متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیا..

37,000,000ریال

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 5 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی | شرینک سفید - سایز 5 در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیقیمت درج شده برا..

130,000ریال

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 5 رول 200 متری

وارنیش حرارتی | شرینک سفید - سایز 5 - رول 200 متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیا..

19,000,000ریال

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 6 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی | شرینک سفید - سایز 6 در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتی ارتباط بین ..

130,000ریال

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 6 رول 200 متری

وارنیش حرارتی | شرینک سفید - سایز 6 - رول 200 متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیاین م..

19,000,000ریال

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 8 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی | شرینک سفید - سایز 8 در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیقیمت درج شده برا..

190,000ریال

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 8 رول 100 متری

وارنیش حرارتی | شرینک سفید - سایز 8 - رول 100 متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیا..

15,000,000ریال

وارنیش حرارتی | شرینک مشکی سایز 8 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی | شرینک مشکی - سایز 8 در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیقیمت درج شده برا..

59,000ریال

وارنیش حرارتی | شرینک مشکی سایز 10 رول 100 متری

وارنیش حرارتی | شرینک مشکی - سایز 10 - رول 100 متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتی..

5,850,000ریال

وارنیش حرارتی | شرینک مشکی سایز 8 رول 100 متری

وارنیش حرارتی | شرینک مشکی - سایز 8 - رول 100 متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیا..

4,650,000ریال

وارنیش حرارتی | شرینک مشکی سایز 10 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی | شرینک مشکی - سایز 10 در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیقیمت درج شده بر..

110,000ریال

وارنیش حرارتی | شرینک مشکی سایز 25 - 100 سانتیمتر

وارنیش حرارتی | شرینک مشکی - سایز 25 در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیقیمت درج شده بر..

310,000ریال

وارنیش حرارتی | شرینک مشکی سایز 6 رول 200 متری

وارنیش حرارتی | شرینک مشکی - سایز 6 - رول 200 متری در مجموعه فیبر و ورق های عایق کاری صنعتیا..

7,600,000ریال

کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.