شرکت NEW TRANS

محصولاتی مانند ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 10 آمپر تک خروجی, ترانسفورماتور 220 به 6 ولت 500 میلی آمپر تک خروجی, ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 500 میلی آمپر دوبل
در شرکت NEW TRANS تولید میگردد. لیست قیمت محصولات شرکت NEW TRANS در فروشگاه مکاترونیک:
نمایش:
مرتب کردن براساس:

آداپتور | شارژر باتری 12 و 6 ولت - NO.4 نیوترانس

آداپتور | شارژر باتری 12 و 6 ولت - NO.4 نیوترانساین دستگاه در واقع یک مبدل دو منظوره ولتاژ 220 و..

5 یا بیشتر 2,842,000ریال
25 یا بیشتر 2,769,500ریال

آداپتور | شارژر باتری 12 ولت - NO.20 نیوترانس

آداپتور | شارژر باتری 12 ولت - NO.20 نیو ترانساین دستگاه در واقع یک مبدل ولتاژ 220 ولت برق شهری ..

8,305,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 1 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 1 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ خروجی: ..

5 یا بیشتر 1,323,000ریال
25 یا بیشتر 1,289,250ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 1 آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 1 آمپر دو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50H..

10 یا بیشتر 1,504,470ریال
50 یا بیشتر 1,473,450ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 10 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 10 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ خروجی: 12V م..

5 یا بیشتر 7,007,000ریال
25 یا بیشتر 6,828,250ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 10 آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 10 آمپر دو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50..

5 یا بیشتر 7,007,000ریال
25 یا بیشتر 6,828,250ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 3 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 3 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ خروجی: 12V مت..

5 یا بیشتر 2,499,000ریال
25 یا بیشتر 2,435,250ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 3 آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 3 آمپر دو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzو..

5 یا بیشتر 2,499,000ریال
25 یا بیشتر 2,435,250ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 300 میلی آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 300 میلی آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ ..

10 یا بیشتر 727,500ریال
50 یا بیشتر 712,500ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 300 میلی آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 300 میلی آمپر دو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: ..

5 یا بیشتر 735,000ریال
25 یا بیشتر 716,250ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 4 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 4 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ خروجی: 12V مت..

5 یا بیشتر 2,964,500ریال
25 یا بیشتر 2,888,880ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 4 آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 4 آمپر دو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50H..

5 یا بیشتر 2,802,800ریال
25 یا بیشتر 2,731,300ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 500 میلی آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 500 میلی آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ ..

10 یا بیشتر 915,490ریال
50 یا بیشتر 896,610ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 500 میلی آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 500 میلی آمپردو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکان..

10 یا بیشتر 915,490ریال
50 یا بیشتر 896,610ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 6 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 6 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ خروجی: 12V مت..

5 یا بیشتر 4,165,390ریال
25 یا بیشتر 4,059,130ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 8 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 8 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ خروجی: 12V مت..

5 یا بیشتر 5,905,280ریال
25 یا بیشتر 5,754,640ریال

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 1 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 1 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی : 220V ACفرکانس : 50Hzولتاژ خروجی..

10 یا بیشتر 1,507,030ریال
50 یا بیشتر 1,475,960ریال

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 1 آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 1 آمپر دو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی : 220V ACفرکانس : 50Hz ..

10 یا بیشتر 1,657,730ریال
50 یا بیشتر 1,623,550ریال

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 3 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 3 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ خروجی: ..

5 یا بیشتر 2,087,400ریال
25 یا بیشتر 2,034,150ریال

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 3 آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 3 آمپردو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hz..

5 یا بیشتر 2,263,800ریال
25 یا بیشتر 2,206,050ریال

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 300 میلی آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 300 میلی آمپر تک خروجیولتاژ ورودی : 220V ACفرکانس : 50Hzولتا..

10 یا بیشتر 727,500ریال
50 یا بیشتر 712,500ریال

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 300 میلی آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 300 میلی آمپر دو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی : 220V ACفرکانس ..

5 یا بیشتر 666,400ریال
25 یا بیشتر 649,400ریال

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 500 میلی آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 500 میلی آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ ..

10 یا بیشتر 514,100ریال
50 یا بیشتر 503,500ریال

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 500 میلی آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 500 میلی آمپر دوخروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی : 220V ACفرکا..

10 یا بیشتر 514,100ریال
50 یا بیشتر 503,500ریال

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 1 آمپر تک خروجی منابع تغذیه آداپتور ترانس فروخته شده است

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 1 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 1 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی : 220V ACفرکانس : 50Hzولتاژ خروجی : 24V..

10 یا بیشتر 1,507,030ریال
50 یا بیشتر 1,475,960ریال

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 1 آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 1 آمپر دوخروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی : 220V ACفرکانس : 50Hz..

5 یا بیشتر 1,674,820ریال
25 یا بیشتر 1,632,100ریال

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 10 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 10 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ خروجی:..

5 یا بیشتر 7,007,000ریال
25 یا بیشتر 6,828,250ریال

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 3 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 3 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ خروجی: ..

5 یا بیشتر 2,276,740ریال
25 یا بیشتر 2,218,660ریال

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 3 آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 3 آمپردو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzول..

5 یا بیشتر 2,263,800ریال
25 یا بیشتر 2,206,050ریال

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 300 میلی آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 300 میلی آمپر تک خروجیولتاژ ورودی : 220V ACفرکانس : 50Hzولتاژ خروج..

5 یا بیشتر 735,000ریال
25 یا بیشتر 716,250ریال

کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.