شرکت NEW TRANS

محصولاتی مانند ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 10 آمپر تک خروجی, ترانسفورماتور 220 به 6 ولت 500 میلی آمپر تک خروجی, ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 500 میلی آمپر دوبل
در شرکت NEW TRANS تولید میگردد. لیست قیمت محصولات شرکت NEW TRANS در فروشگاه مکاترونیک:
نمایش:
مرتب کردن براساس:

آداپتور | شارژر باتری 12 و 6 ولت - NO.4 نیوترانس

آداپتور | شارژر باتری 12 و 6 ولت - NO.4 نیوترانساین دستگاه در واقع یک مبدل دو منظوره ولتاژ 220 و..

5 یا بیشتر 2,704,800ریال
25 یا بیشتر 2,635,800ریال

آداپتور | شارژر باتری 12 ولت - NO.20 نیوترانس

آداپتور | شارژر باتری 12 ولت - NO.20 نیو ترانساین دستگاه در واقع یک مبدل ولتاژ 220 ولت برق شهری ..

7,550,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 1 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 1 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ خروجی: ..

5 یا بیشتر 1,323,000ریال
25 یا بیشتر 1,289,250ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 1 آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 1 آمپر دو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50H..

5 یا بیشتر 1,225,000ریال
25 یا بیشتر 1,193,750ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 10 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 10 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ خروجی: 12V م..

5 یا بیشتر 7,007,000ریال
25 یا بیشتر 6,828,250ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 10 آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 10 آمپر دو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50..

7,150,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 3 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 3 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ خروجی: 12V مت..

5 یا بیشتر 2,499,000ریال
25 یا بیشتر 2,435,250ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 3 آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 3 آمپر دو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzو..

5 یا بیشتر 2,499,000ریال
25 یا بیشتر 2,435,250ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 300 میلی آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 300 میلی آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ ..

10 یا بیشتر 624,000ریال
50 یا بیشتر 611,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 300 میلی آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 300 میلی آمپر دو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکا..

10 یا بیشتر 624,000ریال
50 یا بیشتر 611,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 4 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 4 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ خروجی: 12V مت..

5 یا بیشتر 2,964,500ریال
25 یا بیشتر 2,888,880ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 4 آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 4 آمپر دو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50H..

5 یا بیشتر 2,802,800ریال
25 یا بیشتر 2,731,300ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 500 میلی آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 500 میلی آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ ..

10 یا بیشتر 906,050ریال
50 یا بیشتر 887,170ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 500 میلی آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 500 میلی آمپردو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکان..

10 یا بیشتر 906,050ریال
50 یا بیشتر 887,170ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 6 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 6 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ خروجی: 12V مت..

5 یا بیشتر 4,165,390ریال
25 یا بیشتر 4,059,130ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 8 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 8 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ خروجی: 12V مت..

5 یا بیشتر 5,905,280ریال
25 یا بیشتر 5,754,640ریال

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 1 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 1 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی : 220V ACفرکانس : 50Hzولتاژ خروجی..

5 یا بیشتر 1,225,000ریال
25 یا بیشتر 1,193,750ریال

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 1 آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 1 آمپر دو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی : 220V ACفرکانس : 5..

10 یا بیشتر 1,200,000ریال
50 یا بیشتر 1,175,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 3 آمپر تک خروجی منابع تغذیه آداپتور ترانس فروخته شده است

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 3 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 3 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ خروجی: ..

فروخته شده است

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 3 آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 3 آمپردو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hz..

5 یا بیشتر 1,881,600ریال
25 یا بیشتر 1,833,600ریال

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 300 میلی آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 300 میلی آمپر تک خروجیولتاژ ورودی : 220V ACفرکانس : 50Hzولتا..

10 یا بیشتر 720,000ریال
50 یا بیشتر 705,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 300 میلی آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 300 میلی آمپر دو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی : 220V ACفرکانس ..

5 یا بیشتر 666,400ریال
25 یا بیشتر 649,400ریال

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 500 میلی آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 500 میلی آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ ..

10 یا بیشتر 748,800ریال
50 یا بیشتر 733,200ریال

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 500 میلی آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 500 میلی آمپر دوخروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی : 220V ACفرکا..

10 یا بیشتر 758,400ریال
50 یا بیشتر 742,600ریال

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 1 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 1 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی : 220V ACفرکانس : 50Hzولتاژ خروجی..

5 یا بیشتر 1,225,000ریال
25 یا بیشتر 1,193,750ریال

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 1 آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 1 آمپر دوخروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی : 220V ACفرکانس : 50..

5 یا بیشتر 1,225,000ریال
25 یا بیشتر 1,193,750ریال

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 10 آمپر تک خروجی منابع تغذیه آداپتور ترانس فروخته شده است

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 10 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 10 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ خروجی:..

فروخته شده است

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 10 آمپر دوبل منابع تغذیه آداپتور ترانس فروخته شده است

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 10 آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 10 آمپر دو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50..

فروخته شده است

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 3 آمپر تک خروجی منابع تغذیه آداپتور ترانس فروخته شده است

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 3 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 3 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ خروجی: ..

5 یا بیشتر 1,881,600ریال
25 یا بیشتر 1,833,600ریال

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 3 آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 3 آمپردو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hz..

5 یا بیشتر 1,911,000ریال
25 یا بیشتر 1,862,250ریال

کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.