مقاومت خازن سلف > مقاومت کربنی

مقاومت خازن سلف > مقاومت کربنی

مقاومت های کربنی

که شامل انواع مقاومت های 1% و 5% خطا می باشد.

مقاومت ها دارای مشخصه هایی هستند که این مشخصه ها در طراحی مدارات الکترونیکی از اهمیت بالایی برخوردارند . مهمترین این مشخصه ها مقدار اهمی مقاومت یا همان مقدار مقاومت است و این مشخصه مقدار مقاومت را بر حسب واحد آن یعنی اهم بیان می کند و هر چه مقدار اهمی مقاومتی بیشتر باشد نشان دهنده این است که آن مقاومت در برابر عبور جریان الکتریکی از خود مخالفت بیشتری نشان می دهد و سبب افت جریان بیشتری در مدار می گردد . البته برای مقاومت های با مقدار اهمی زیاد معمولا از واحدهای بزرگتری مانند کیلو اهم ( kΩ ) و مگا اهم ( MΩ ) استفاده می کنند که مقدار آنها بر حسب اهم برابر است با 1kΩ=1000Ω و 1MΩ=1000000Ω

جهت تعیین مقدار مقاومت می توانید مطابق تصویر از نوارهای رنگی روی مقاومت ها استفاده نمایید. در این نوارها، هر یک از رنگ ها نشانگر یک عدد می باشد و با کنار هم قرار دادن این اعداد می توانیم مقدار مقاومت و همچنین تلورانس آن را بدست آوریم.

نمایش:
مرتب کردن براساس:

مقاومت 3.3 اهم 1/4 وات 5% | 3R3

مقاومت 3.3 اهم 1/4 وات 5% | 3R3در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک نمای..

380ریال

مقاومت 8.2 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 8K2

مقاومت 8.2 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 8K2در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک..

380ریال

مقاومت 560 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 560K

مقاومت 560 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 560Kدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلی..

380ریال

مقاومت 56 اهم 1/4 وات 5% | 56R

مقاومت 56 اهم 1/4 وات 5% | 56Rدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک ن..

380ریال

مقاومت 5.6 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 5K6

مقاومت 5.6 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 5K6در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا ..

380ریال

مقاومت 5.6 اهم 1/4 وات 5% | 5R6

مقاومت 5.6 اهم 1/4 وات 5% | 5R6در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک نمای..

380ریال

مقاومت 47 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 47K

مقاومت 47 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 47Kدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک ..

380ریال

مقاومت 430 اهم 1/4 وات 5% | 430R

مقاومت 430 اهم 1/4 وات 5% | 430Rدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک نما..

380ریال

مقاومت 39 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 39K

مقاومت 39 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 39Kدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا ک..

380ریال

مقاومت 39 اهم 1/4 وات 5% | 39R

مقاومت 39 اهم 1/4 وات 5% | 39Rدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک نمایی..

380ریال

مقاومت 330 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 330K

مقاومت 330 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 330Kدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا..

380ریال

مقاومت 3.9 اهم 1/4 وات 5% | 3R9

مقاومت 3.9 اهم 1/4 وات 5% | 3R9در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک نمای..

380ریال

مقاومت 27 اهم 1/4 وات 5% | 27R

مقاومت 27 اهم 1/4 وات 5% | 27Rدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک ن..

380ریال

مقاومت 180 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 180K

مقاومت 180 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 180Kدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا..

380ریال

مقاومت 120 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 120K

مقاومت 120 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 120Kدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلی..

380ریال

مقاومت, کربنی, خازن, سلف, اهم, 1/4, وات, 18R, 0R0, 56R
کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.