مقاومت خازن سلف > مقاومت کربنی

مقاومت خازن سلف > مقاومت کربنی

مقاومت های کربنی

که شامل انواع مقاومت های 1% و 5% خطا می باشد.

مقاومت ها دارای مشخصه هایی هستند که این مشخصه ها در طراحی مدارات الکترونیکی از اهمیت بالایی برخوردارند . مهمترین این مشخصه ها مقدار اهمی مقاومت یا همان مقدار مقاومت است و این مشخصه مقدار مقاومت را بر حسب واحد آن یعنی اهم بیان می کند و هر چه مقدار اهمی مقاومتی بیشتر باشد نشان دهنده این است که آن مقاومت در برابر عبور جریان الکتریکی از خود مخالفت بیشتری نشان می دهد و سبب افت جریان بیشتری در مدار می گردد . البته برای مقاومت های با مقدار اهمی زیاد معمولا از واحدهای بزرگتری مانند کیلو اهم ( kΩ ) و مگا اهم ( MΩ ) استفاده می کنند که مقدار آنها بر حسب اهم برابر است با 1kΩ=1000Ω و 1MΩ=1000000Ω

جهت تعیین مقدار مقاومت می توانید مطابق تصویر از نوارهای رنگی روی مقاومت ها استفاده نمایید. در این نوارها، هر یک از رنگ ها نشانگر یک عدد می باشد و با کنار هم قرار دادن این اعداد می توانیم مقدار مقاومت و همچنین تلورانس آن را بدست آوریم.

نمایش:
مرتب کردن براساس:

مقاومت 10 مگا اهم 1/4 وات 5% | 10M

مقاومت 10 مگا اهم ¼ وات | 0.25W 5%بالاترین رنج مقاومت موجود در فروشگاه مکاترونیکاین رنج بصور..

720ریال

مقاومت 16 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 16K

مقاومت 16 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 16Kاین رنج بصورت نواری نمی باشددر صورتی که رنج دیگری از این ..

720ریال

مقاومت 33 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 33K

مقاومت 33 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 33Kدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا ک..

830ریال

مقاومت 2.2 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 2K2

مقاومت 2.2 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 2K2در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید..

830ریال

مقاومت 2.7 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 2K7

مقاومت 2.7 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 2K7در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک..

830ریال

مقاومت 39 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 39K

مقاومت 39 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 39Kدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا ک..

830ریال

مقاومت 18 اهم 1/4 وات 5% | 18R

مقاومت 18 اهم 1/4 وات 5% | 18Rدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک نمایی..

830ریال

مقاومت 120 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 120K

مقاومت 120 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 120Kدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلی..

830ریال

مقاومت 2.2 اهم 1/4 وات 5% | 2R2

مقاومت 2.2 اهم 1/4 وات 5% | 2R2در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک ..

830ریال

مقاومت 820 اهم 1/4 وات 5% | 820R

مقاومت 820 اهم 1/4 وات 5% | 820Rدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک..

830ریال

مقاومت 3.9 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 3K9

مقاومت 3.9 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 3K9در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا ..

830ریال

مقاومت 1.8 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 1K8

مقاومت 1.8 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 1K8در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دا..

830ریال

مقاومت 82 اهم 1/4 وات 5% | 82R

مقاومت 82 اهم 1/4 وات 5% | 82Rدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک ن..

830ریال

مقاومت 1.5 اهم 1/4 وات 5% | 1R5

مقاومت 1.5 اهم 1/4 وات 5% | 1R5در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک نمای..

830ریال

مقاومت 470 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 470K

مقاومت 470 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 470Kدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا..

830ریال

مقاومت 1.5 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 1K5

مقاومت 1.5 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 1K5در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا ..

830ریال

مقاومت 68 اهم 1/4 وات 5% | 68R

مقاومت 68 اهم 1/4 وات 5% | 68Rدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک نمایی..

830ریال

مقاومت 430 اهم 1/4 وات 5% | 430R

مقاومت 430 اهم 1/4 وات 5% | 430Rدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک نما..

830ریال

مقاومت 560 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 560K

مقاومت 560 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 560Kدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلی..

830ریال

مقاومت 120 اهم 1/4 وات 5% | 120R

مقاومت 120 اهم 1/4 وات 5% | 120Rدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک نما..

830ریال

مقاومت 220 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 220K

مقاومت 220 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 220Kدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا..

830ریال

مقاومت 33 اهم 1/4 وات 5% | 33R

مقاومت 33 اهم 1/4 وات 5% | 33Rدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک ن..

830ریال

مقاومت 3.3 اهم 1/4 وات 5% | 3R3

مقاومت 3.3 اهم 1/4 وات 5% | 3R3در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک نمای..

830ریال

مقاومت 1 کیلو اهم 1/4 وات نظامی 1%

مقاومت 1 کیلو اهم 1/4 وات نظامی 1%مقاومت های یک درصد خطا که در بازار به مقاومت نظامی یا همان مقا..

1,560ریال

مقاومت 180 اهم 1/4 وات 5% | 180R

مقاومت 180 اهم 1/4 وات 5% | 180Rدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک نما..

830ریال

مقاومت 100 اهم 1/4 وات نظامی 1%

مقاومت 100 اهم 1/4 وات نظامی 1%مقاومت های یک درصد خطا که در بازار به مقاومت نظامی یا همان مق..

1,560ریال

مقاومت 150 اهم 1/4 وات 5% | 150R

مقاومت 150 اهم 1/4 وات 5% | 150Rدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک نما..

830ریال

مقاومت 1.2 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 1K2

مقاومت 1.2 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 1K2در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا ..

830ریال

مقاومت 47 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 47K

مقاومت 47 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 47Kدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک ..

830ریال

مقاومت 5.6 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 5K6

مقاومت 5.6 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 5K6در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا ..

830ریال

مقاومت, کربنی, خازن, سلف, اهم, 1/4, وات, 18R, 0R0, 56R
کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.