فروشگاه مکاترونیک از تاریخ 27 اسفند لغایت 17 فروردین ماه تعطیل می باشد و سفارشات ثبت شده در این بازه زمانی به ترتیب الویت زمان ثبت سفارش از تاریخ 18 الی 20 فروردین ماه ارسال میگردند
فروشگاه مکاترونیک تا تاریخ 26 اسفندماه کلیه سفارشات تسویه شده را مطابق زمانبندی درج شده در صفحه شرایط ارسال تحویل شرکت های حمل خواهد داد. ولی با توجه به حجم کاری این شرکت ها (بویژه شرکت پست) در روزهای پایانی سال، عملا سفارشاتی که پس از تاریخ 20 اسفند ثبت شوند و روش های پست سفارشی یا ارسال رایگان(برای شهرستان) را انتخاب کنند ممکن است سال آینده تحویل گیرنده گردند. سفارشات بعد از 23 اسفند هم ممکن است در همه روش های حمل سال آینده تحویل گردند(وابسته به عملکرد شرکت حمل)

مقاومت خازن سلف > مقاومت کربنی

مقاومت خازن سلف > مقاومت کربنی

مقاومت های کربنی

که شامل انواع مقاومت های 1% و 5% خطا می باشد.

مقاومت ها دارای مشخصه هایی هستند که این مشخصه ها در طراحی مدارات الکترونیکی از اهمیت بالایی برخوردارند . مهمترین این مشخصه ها مقدار اهمی مقاومت یا همان مقدار مقاومت است و این مشخصه مقدار مقاومت را بر حسب واحد آن یعنی اهم بیان می کند و هر چه مقدار اهمی مقاومتی بیشتر باشد نشان دهنده این است که آن مقاومت در برابر عبور جریان الکتریکی از خود مخالفت بیشتری نشان می دهد و سبب افت جریان بیشتری در مدار می گردد . البته برای مقاومت های با مقدار اهمی زیاد معمولا از واحدهای بزرگتری مانند کیلو اهم ( kΩ ) و مگا اهم ( MΩ ) استفاده می کنند که مقدار آنها بر حسب اهم برابر است با 1kΩ=1000Ω و 1MΩ=1000000Ω

جهت تعیین مقدار مقاومت می توانید مطابق تصویر از نوارهای رنگی روی مقاومت ها استفاده نمایید. در این نوارها، هر یک از رنگ ها نشانگر یک عدد می باشد و با کنار هم قرار دادن این اعداد می توانیم مقدار مقاومت و همچنین تلورانس آن را بدست آوریم.

نمایش:
مرتب کردن براساس:

مقاومت 3.3 اهم 1/4 وات 5% | 3R3

مقاومت 3.3 اهم 1/4 وات 5% | 3R3در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک نمای..

340ریال

مقاومت 39 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 39K

مقاومت 39 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 39Kدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا ک..

340ریال

مقاومت 39 اهم 1/4 وات 5% | 39R

مقاومت 39 اهم 1/4 وات 5% | 39Rدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک نمایی..

340ریال

مقاومت 3.9 اهم 1/4 وات 5% | 3R9

مقاومت 3.9 اهم 1/4 وات 5% | 3R9در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک نمای..

340ریال

مقاومت 27 اهم 1/4 وات 5% | 27R

مقاومت 27 اهم 1/4 وات 5% | 27Rدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک ن..

340ریال

مقاومت 180 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 180K

مقاومت 180 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 180Kدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا..

340ریال

مقاومت 12 اهم 1/4 وات 5% | 12R

مقاومت 12 اهم 1/4 وات 5% | 12Rدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک نمایی..

340ریال

مقاومت 1.8 مگا اهم 1/4 وات 5% | 1M8

مقاومت 1.8 مگا اهم 1/4 وات 5% | 1M8در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا ک..

340ریال

مقاومت 1.8 اهم 1/4 وات 5% | 1R8

مقاومت 1.8 اهم 1/4 وات 5% | 1R8در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک نمای..

340ریال

مقاومت 1.5 اهم 1/4 وات 5% | 1R5

مقاومت 1.5 اهم 1/4 وات 5% | 1R5در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک نمای..

340ریال

مقاومت 820 اهم 1/4 وات 5% | 820R

مقاومت 820 اهم 1/4 وات 5% | 820Rدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک..

340ریال

مقاومت 8.2 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 8K2

مقاومت 8.2 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 8K2در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک..

340ریال

مقاومت 6.8 اهم 1/4 وات 5% | 6R8

مقاومت 6.8 اهم 1/4 وات 5% | 6R8در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک ..

340ریال

مقاومت 5.6 اهم 1/4 وات 5% | 5R6

مقاومت 5.6 اهم 1/4 وات 5% | 5R6در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک نمای..

340ریال

مقاومت 47 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 47K

مقاومت 47 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 47Kدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک ..

340ریال

مقاومت 330 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 330K

مقاومت 330 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 330Kدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا..

340ریال

مقاومت 3.3 مگا اهم 1/4 وات 5% | 3M3

مقاومت 3.3 مگا اهم 1/4 وات 5% | 3M3در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک ..

340ریال

مقاومت 2.7 مگا اهم 1/4 وات 5% | 2M7

مقاومت 2.7 مگا اهم 1/4 وات 5% | 2M7در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا ک..

340ریال

مقاومت 15 اهم 1/4 وات 5% | 15R

مقاومت 15 اهم 1/4 وات 5% | 15Rدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک ن..

340ریال

مقاومت 120 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 120K

مقاومت 120 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 120Kدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلی..

340ریال

مقاومت 120 اهم 1/4 وات 5% | 120R

مقاومت 120 اهم 1/4 وات 5% | 120Rدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک نما..

340ریال

مقاومت 1.2 مگا اهم 1/4 وات 5% | 1M2

مقاومت 1.2 مگا اهم 1/4 وات 5% | 1M2در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا ک..

340ریال

مقاومت 1.2 اهم 1/4 وات 5% | 1R2

مقاومت 1.2 اهم 1/4 وات 5% | 1R2در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک ..

340ریال

مقاومت 0 اهم 1/4 وات 5% | 0R0

مقاومت 0 اهم 1/4 وات 5% - جامپر مقاومتی | 0R0در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید ا..

340ریال

مقاومت 1/4 وات 5% - انتخاب رنج توسط رنگ نوارها

رنج کامل مقاومت های الکتریکی 1/4 وات 5% در فروشگاه مکاترونیک موجود است. این مقاومت معمولترین سایز مق..

840ریال

مقاومت 4.7 اهم 1/4 وات 5% | 4R7

مقاومت 4.7 اهم 1/4 وات 5% | 4R7در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک ..

340ریال

مقاومت 2.7 اهم 1/4 وات 5% | 2R7

مقاومت 2.7 اهم 1/4 وات 5% | 2R7در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک ..

340ریال

مقاومت 18 اهم 1/4 وات 5% | 18R

مقاومت 18 اهم 1/4 وات 5% | 18Rدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک نمایی..

340ریال

مقاومت 12 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 12K

مقاومت 12 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 12Kدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا ک..

340ریال

مقاومت 1.5 مگا اهم 1/4 وات 5% | 1M5

مقاومت 1.5 مگا اهم 1/4 وات 5% | 1M5در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا ک..

340ریال

مقاومت, کربنی, خازن, سلف, اهم, 1/4, وات, 18R, 0R0, 56R
کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.