به استحضار می رساند کلیه سفارشات تا تاریخ 99/01/08 تحویل شرکت های حمل گردیده اند. جهت کسب اطلاعات بیشتر تاریخچه سفارشات را کنترل نمایید. به دلیل محدودیت در تعداد نفرات فعال در انبار، سفارشات عمده(بیش از ده نوع کالا) با کمی تاخیر ارسال میگردند

مقاومت خازن سلف > مقاومت کربنی

مقاومت خازن سلف > مقاومت کربنی

مقاومت های کربنی

که شامل انواع مقاومت های 1% و 5% خطا می باشد.

مقاومت ها دارای مشخصه هایی هستند که این مشخصه ها در طراحی مدارات الکترونیکی از اهمیت بالایی برخوردارند . مهمترین این مشخصه ها مقدار اهمی مقاومت یا همان مقدار مقاومت است و این مشخصه مقدار مقاومت را بر حسب واحد آن یعنی اهم بیان می کند و هر چه مقدار اهمی مقاومتی بیشتر باشد نشان دهنده این است که آن مقاومت در برابر عبور جریان الکتریکی از خود مخالفت بیشتری نشان می دهد و سبب افت جریان بیشتری در مدار می گردد . البته برای مقاومت های با مقدار اهمی زیاد معمولا از واحدهای بزرگتری مانند کیلو اهم ( kΩ ) و مگا اهم ( MΩ ) استفاده می کنند که مقدار آنها بر حسب اهم برابر است با 1kΩ=1000Ω و 1MΩ=1000000Ω

جهت تعیین مقدار مقاومت می توانید مطابق تصویر از نوارهای رنگی روی مقاومت ها استفاده نمایید. در این نوارها، هر یک از رنگ ها نشانگر یک عدد می باشد و با کنار هم قرار دادن این اعداد می توانیم مقدار مقاومت و همچنین تلورانس آن را بدست آوریم.

نمایش:
مرتب کردن براساس:

مقاومت 1.8 مگا اهم 1/4 وات 5% | 1M8

مقاومت 1.8 مگا اهم 1/4 وات 5% | 1M8در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا ک..

590ریال

مقاومت 180 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 180K

مقاومت 180 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 180Kدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا..

590ریال

مقاومت 1.8 اهم 1/4 وات 5% | 1R8

مقاومت 1.8 اهم 1/4 وات 5% | 1R8در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک نمای..

590ریال

مقاومت 1.5 مگا اهم 1/4 وات 5% | 1M5

مقاومت 1.5 مگا اهم 1/4 وات 5% | 1M5در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا ک..

590ریال

مقاومت 1.2 اهم 1/4 وات 5% | 1R2

مقاومت 1.2 اهم 1/4 وات 5% | 1R2در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک ..

590ریال

مقاومت 27 اهم 1/4 وات 5% | 27R

مقاومت 27 اهم 1/4 وات 5% | 27Rدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک ن..

590ریال

مقاومت 2.7 مگا اهم 1/4 وات 5% | 2M7

مقاومت 2.7 مگا اهم 1/4 وات 5% | 2M7در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا ک..

590ریال

مقاومت 2.2 مگا اهم 1/4 وات 5% | 2M2

مقاومت 2.2 مگا اهم 1/4 وات 5% | 2M2در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا ک..

590ریال

مقاومت 15 اهم 1/4 وات 5% | 15R

مقاومت 15 اهم 1/4 وات 5% | 15Rدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک ن..

590ریال

مقاومت 270 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 270K

مقاومت 270 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 270Kدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا..

590ریال

مقاومت 8.2 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 8K2

مقاومت 8.2 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 8K2در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک..

590ریال

مقاومت 680 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 680K

مقاومت 680 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 680Kدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا..

590ریال

مقاومت 1/4 وات 5% - انتخاب رنج توسط رنگ نوارها

رنج کامل مقاومت های الکتریکی 1/4 وات 5% در فروشگاه مکاترونیک موجود است. این مقاومت معمولترین سایز مق..

2,000ریال

مقاومت 390 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 390K

مقاومت 390 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 390Kدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا..

590ریال

مقاومت 2.2 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 2K2

مقاومت 2.2 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 2K2در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید..

590ریال

مقاومت 6.8 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 6K8

مقاومت 6.8 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 6K8در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا ..

590ریال

مقاومت 33 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 33K

مقاومت 33 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 33Kدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا ک..

590ریال

مقاومت 2.7 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 2K7

مقاومت 2.7 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 2K7در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک..

590ریال

مقاومت 1 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 1K0 - فله ای

مقاومت 1 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 1K0با توجه به موجودی انبار ممکن است بصورت نواری یا فله ای (بسته ه..

590ریال

مقاومت 3.9 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 3K9

مقاومت 3.9 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 3K9در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا ..

590ریال

مقاومت 820 اهم 1/4 وات 5% | 820R

مقاومت 820 اهم 1/4 وات 5% | 820Rدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک..

590ریال

مقاومت 100 اهم 1/4 وات نظامی 1%

مقاومت 100 اهم 1/4 وات نظامی 1%مقاومت های یک درصد خطا که در بازار به مقاومت نظامی یا همان مق..

1,110ریال

مقاومت 18 اهم 1/4 وات 5% | 18R

مقاومت 18 اهم 1/4 وات 5% | 18Rدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک نمایی..

590ریال

مقاومت 1.5 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 1K5

مقاومت 1.5 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 1K5در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا ..

590ریال

مقاومت 1 کیلو اهم 1/4 وات نظامی 1%

مقاومت 1 کیلو اهم 1/4 وات نظامی 1%مقاومت های یک درصد خطا که در بازار به مقاومت نظامی یا همان مقا..

1,110ریال

مقاومت 10 مگا اهم 1/4 وات 5% | 10M

مقاومت 10 مگا اهم ¼ وات | 0.25W 5%بالاترین رنج مقاومت موجود در فروشگاه مکاترونیکاین رنج بصور..

520ریال

مقاومت 1.8 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 1K8

مقاومت 1.8 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 1K8در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دا..

590ریال

مقاومت 1.5 اهم 1/4 وات 5% | 1R5

مقاومت 1.5 اهم 1/4 وات 5% | 1R5در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک نمای..

590ریال

مقاومت 82 اهم 1/4 وات 5% | 82R

مقاومت 82 اهم 1/4 وات 5% | 82Rدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک ن..

590ریال

مقاومت 2.2 اهم 1/4 وات 5% | 2R2

مقاومت 2.2 اهم 1/4 وات 5% | 2R2در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک ..

590ریال

مقاومت, کربنی, خازن, سلف, اهم, 1/4, وات, 18R, 0R0, 56R
کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.