مقاومت خازن سلف > مقاومت کربنی

مقاومت خازن سلف > مقاومت کربنی

مقاومت های کربنی

که شامل انواع مقاومت های 1% و 5% خطا می باشد.

مقاومت ها دارای مشخصه هایی هستند که این مشخصه ها در طراحی مدارات الکترونیکی از اهمیت بالایی برخوردارند . مهمترین این مشخصه ها مقدار اهمی مقاومت یا همان مقدار مقاومت است و این مشخصه مقدار مقاومت را بر حسب واحد آن یعنی اهم بیان می کند و هر چه مقدار اهمی مقاومتی بیشتر باشد نشان دهنده این است که آن مقاومت در برابر عبور جریان الکتریکی از خود مخالفت بیشتری نشان می دهد و سبب افت جریان بیشتری در مدار می گردد . البته برای مقاومت های با مقدار اهمی زیاد معمولا از واحدهای بزرگتری مانند کیلو اهم ( kΩ ) و مگا اهم ( MΩ ) استفاده می کنند که مقدار آنها بر حسب اهم برابر است با 1kΩ=1000Ω و 1MΩ=1000000Ω

جهت تعیین مقدار مقاومت می توانید مطابق تصویر از نوارهای رنگی روی مقاومت ها استفاده نمایید. در این نوارها، هر یک از رنگ ها نشانگر یک عدد می باشد و با کنار هم قرار دادن این اعداد می توانیم مقدار مقاومت و همچنین تلورانس آن را بدست آوریم.

نمایش:
مرتب کردن براساس:

مقاومت 3.9 اهم 1/4 وات 5% | 3R9

مقاومت 3.9 اهم 1/4 وات 5% | 3R9در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک نمای..

400ریال

مقاومت 6.8 اهم 1/4 وات 5% | 6R8

مقاومت 6.8 اهم 1/4 وات 5% | 6R8در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک ..

400ریال

مقاومت 180 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 180K

مقاومت 180 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 180Kدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا..

400ریال

مقاومت 12 اهم 1/4 وات 5% | 12R

مقاومت 12 اهم 1/4 وات 5% | 12Rدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک نمایی..

400ریال

مقاومت 3.3 مگا اهم 1/4 وات 5% | 3M3

مقاومت 3.3 مگا اهم 1/4 وات 5% | 3M3در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک ..

400ریال

مقاومت 27 اهم 1/4 وات 5% | 27R

مقاومت 27 اهم 1/4 وات 5% | 27Rدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک ن..

400ریال

مقاومت 1.8 مگا اهم 1/4 وات 5% | 1M8

مقاومت 1.8 مگا اهم 1/4 وات 5% | 1M8در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا ک..

400ریال

مقاومت 1.8 اهم 1/4 وات 5% | 1R8

مقاومت 1.8 اهم 1/4 وات 5% | 1R8در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک نمای..

400ریال

مقاومت 39 اهم 1/4 وات 5% | 39R

مقاومت 39 اهم 1/4 وات 5% | 39Rدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک نمایی..

400ریال

مقاومت 1.5 مگا اهم 1/4 وات 5% | 1M5

مقاومت 1.5 مگا اهم 1/4 وات 5% | 1M5در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا ک..

400ریال

مقاومت 1.2 اهم 1/4 وات 5% | 1R2

مقاومت 1.2 اهم 1/4 وات 5% | 1R2در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک ..

400ریال

مقاومت 2.7 اهم 1/4 وات 5% | 2R7

مقاومت 2.7 اهم 1/4 وات 5% | 2R7در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک ..

400ریال

مقاومت 15 اهم 1/4 وات 5% | 15R

مقاومت 15 اهم 1/4 وات 5% | 15Rدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک ن..

400ریال

مقاومت 4.7 اهم 1/4 وات 5% | 4R7

مقاومت 4.7 اهم 1/4 وات 5% | 4R7در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک ..

400ریال

مقاومت 330 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 330K

مقاومت 330 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 330Kدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا..

400ریال

مقاومت 2.7 مگا اهم 1/4 وات 5% | 2M7

مقاومت 2.7 مگا اهم 1/4 وات 5% | 2M7در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا ک..

400ریال

مقاومت 820 اهم 1/4 وات 5% | 820R

مقاومت 820 اهم 1/4 وات 5% | 820Rدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک..

400ریال

مقاومت 8.2 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 8K2

مقاومت 8.2 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 8K2در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک..

400ریال

مقاومت 2.2 مگا اهم 1/4 وات 5% | 2M2

مقاومت 2.2 مگا اهم 1/4 وات 5% | 2M2در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا ک..

400ریال

مقاومت 270 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 270K

مقاومت 270 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 270Kدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا..

400ریال

مقاومت 2.2 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 2K2

مقاومت 2.2 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 2K2در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید..

400ریال

مقاومت 18 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 18K

مقاومت 18 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 18Kدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا ک..

400ریال

مقاومت 1/4 وات 5% - انتخاب رنج توسط رنگ نوارها

رنج کامل مقاومت های الکتریکی 1/4 وات 5% در فروشگاه مکاترونیک موجود است. این مقاومت معمولترین سایز مق..

840ریال

مقاومت 8.2 اهم 1/4 وات 5% | 8R2

مقاومت 8.2 اهم 1/4 وات 5% | 8R2در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا کلیک ..

400ریال

مقاومت 680 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 680K

مقاومت 680 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 680Kدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا..

400ریال

مقاومت 390 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 390K

مقاومت 390 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 390Kدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا..

400ریال

مقاومت 6.8 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 6K8

مقاومت 6.8 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 6K8در صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا ..

400ریال

مقاومت 68 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 68K

مقاومت 68 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 68Kدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا ک..

400ریال

مقاومت 820 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 820K

مقاومت 820 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 820Kدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا..

400ریال

مقاومت 56 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 56K

مقاومت 56 کیلو اهم 1/4 وات 5% | 56Kدر صورتی که رنج دیگری از این مقاومت را نیاز دارید اینجا ک..

400ریال

مقاومت, کربنی, خازن, سلف, اهم, 1/4, وات, 18R, 0R0, 56R
کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.