مقاومت خازن سلف > مقاومت آجری

مقاومت خازن سلف > مقاومت آجری

در صورتی که کالای مورد نظر شما در این دسته بندی وجود ندارد، از طریق نوار جستجوی بالای سایت و یا نوار دسته بندی ها اقدام به جستجو نمایید. همچنین میتوانید از پشتیبان آنلاین سایت کمک بگیرید.
در این دسته بندی میتوانید محصولاتی مانند:    مشاهده نمایید

نمایش:
مرتب کردن براساس:

مقاومت آجری 2.7 کیلو اهم 10 وات 5% | 2K7

مقاومت آجری - گچی - سرامیکی 2.7 کیلو اهم 10 وات 5% | 2K7یکی از انواع مقاومت های سیمی، مقاومت های..

50,200ریال

مقاومت آجری 120 اهم 10 وات 5% | 120R

مقاومت آجری - گچی - سرامیکی 120 اهم 10 وات 5% | 120Rیکی از انواع مقاومت های سیمی، مقاومت های..

52,710ریال

مقاومت آجری 10 اهم 10 وات 5% | 10R

مقاومت آجری - گچی - سرامیکی 10 اهم 10 وات 5% | 10Rیکی از انواع مقاومت های سیمی، مقاومت های آجری ..

52,710ریال

مقاومت آجری 1 اهم 10 وات 5% | 1R0

مقاومت آجری - گچی - سرامیکی 1 اهم 10 وات 5% | 1R0یکی از انواع مقاومت های سیمی، مقاومت های آج..

52,710ریال

مقاومت آجری 1 کیلو اهم 10 وات 5% | 1K0

مقاومت آجری - گچی - سرامیکی 1 کیلو اهم 10 وات 5% | 1Kیکی از انواع مقاومت های سیمی، مقاومت ها..

50,200ریال

مقاومت آجری 330 اهم 5 وات 5% | 330R

مقاومت آجری - گچی - سرامیکی 330 اهم 5 وات 5% | 330Rیکی از انواع مقاومت های سیمی، مقاومت های آجری..

22,710ریال

مقاومت آجری 8.2 اهم 5 وات 5% | 8R2

مقاومت آجری - گچی - سرامیکی 8.2 اهم 5 وات 5% | 8R2یکی از انواع مقاومت های سیمی، مقاومت های آ..

22,710ریال

مقاومت آجری 1.2 اهم 10 وات 5% | 1R2

مقاومت آجری - گچی - سرامیکی 1.2 اهم 10 وات 5% | 1R2یکی از انواع مقاومت های سیمی، مقاومت های آجری..

52,710ریال

مقاومت آجری 0.1 اهم 10 وات 5% | 0R1

مقاومت آجری(گچی / سرامیکی) 0.1 اهم 10 وات 5% | 0R1یکی از انواع مقاومت های سیمی، مقاومت های آ..

52,710ریال

مقاومت آجری 560 کیلو اهم 5 وات 5% | 560K

مقاومت آجری - گچی - سرامیکی 560 کیلو اهم 5 وات 5% | 560kیکی از انواع مقاومت های سیمی، مقاومت های..

22,710ریال

مقاومت آجری 82 کیلو اهم 5 وات 5% | 82K

مقاومت آجری - گچی - سرامیکی 82 کیلو اهم 5 وات 5% | 82Kیکی از انواع مقاومت های سیمی، مقاومت ه..

22,710ریال

مقاومت آجری 470 کیلو اهم 5 وات 5% | 470K

مقاومت آجری - گچی - سرامیکی 470 کیلو اهم 5 وات 5% | 470Kیکی از انواع مقاومت های سیمی، مقاومت های..

22,710ریال

مقاومت آجری 120 کیلو اهم 5 وات 5% | 120K

مقاومت آجری - گچی - سرامیکی 120 کیلو اهم 5 وات 5% | 120Kیکی از انواع مقاومت های سیمی، مقاومت های..

21,630ریال

مقاومت آجری 680 کیلو اهم 5 وات 5% | 680K

مقاومت آجری - گچی - سرامیکی 680 کیلو اهم 5 وات 5% | 680Kیکی از انواع مقاومت های سیمی، مقاومت های..

22,710ریال

مقاومت آجری 330 کیلو اهم 5 وات 5% | 330K

مقاومت آجری - گچی - سرامیکی 330 کیلو اهم 5 وات 5% | 330Kیکی از انواع مقاومت های سیمی، مقاومت های..

21,630ریال

مقاومت آجری 15 اهم 5 وات 5% | 15R

مقاومت آجری - گچی - سرامیکی 15 اهم 5 وات 5% | 15Rیکی از انواع مقاومت های سیمی، مقاومت های آج..

21,630ریال

مقاومت آجری 0.5 اهم 10 وات 5% | 0R5

مقاومت آجری - گچی - سرامیکی 0.5 اهم 10 وات 5% | 0R5یکی از انواع مقاومت های سیمی، مقاومت های آجری..

52,710ریال

مقاومت آجری 0.22 اهم 10 وات 5% | 0R22

مقاومت آجری - گچی - سرامیکی 0.22 اهم 10 وات 5% | 0R22یکی از انواع مقاومت های سیمی، مقاومت های آج..

52,710ریال

مقاومت آجری 820 کیلو اهم 5 وات 5% | 820K

مقاومت آجری - گچی - سرامیکی 820 کیلو اهم 5 وات 5% | 820Kیکی از انواع مقاومت های سیمی، مقاومت های..

22,710ریال

مقاومت آجری 2.2 کیلو اهم 10 وات 5% | 2K2

مقاومت آجری - گچی - سرامیکی 2.2 کیلو اهم 10 وات 5% | 2.2Kیکی از انواع مقاومت های سیمی، مقاومت ها..

50,200ریال

مقاومت آجری 3.3 اهم 10 وات 5% | 3R3

مقاومت آجری - گچی - سرامیکی 3.3 اهم 10 وات 5% | 3R3یکی از انواع مقاومت های سیمی، مقاومت های آجری..

52,710ریال

مقاومت آجری 3.9 اهم 5 وات 5% | 3R9

مقاومت آجری - گچی - سرامیکی 3.9 اهم 5 وات 5% | 3R9یکی از انواع مقاومت های سیمی، مقاومت های آ..

22,710ریال

مقاومت آجری 0.5 اهم 5 وات 5% | 0R5

مقاومت آجری - گچی - سرامیکی 0.5 اهم 5 وات 5% | 0R5یکی از انواع مقاومت های سیمی، مقاومت های آجری ..

22,710ریال

مقاومت آجری 0.12 اهم 5 وات 5% | 0R12

مقاومت آجری(گچی / سرامیکی) 0.12 اهم 5 وات 5% | 0R12یکی از انواع مقاومت های سیمی، مقاومت های آجری..

22,710ریال

مقاومت آجری 8.2 اهم 10 وات 5% | 8R2

مقاومت آجری - گچی - سرامیکی 8.2 اهم 10 وات 5% | 8R2یکی از انواع مقاومت های سیمی، مقاومت های آجری..

52,710ریال

مقاومت آجری 1 مگا اهم 5 وات 5% | 1M

مقاومت آجری - گچی - سرامیکی 1 مگا اهم 5 وات 5% | 1Mیکی از انواع مقاومت های سیمی، مقاومت های ..

21,630ریال

مقاومت آجری 0.33 اهم 5 وات 5% | 0R33

مقاومت آجری - گچی - سرامیکی 0.33 اهم 5 وات 5% | 0R33یکی از انواع مقاومت های سیمی، مقاومت های..

22,710ریال

مقاومت آجری 3.9 اهم 10 وات 5% | 3R9

مقاومت آجری - گچی - سرامیکی 3.9 اهم 10 وات 5% | 3R3یکی از انواع مقاومت های سیمی، مقاومت های ..

52,710ریال

مقاومت آجری 4.7 اهم 10 وات 5% | 4R7

مقاومت آجری - گچی - سرامیکی 4.7 اهم 10 وات 5% | 4R7یکی از انواع مقاومت های سیمی، مقاومت های ..

52,710ریال

مقاومت آجری 0.47 اهم 10 وات 5% | 0R47

مقاومت آجری - گچی - سرامیکی 0.47 اهم 10 وات 5% | 0R47یکی از انواع مقاومت های سیمی، مقاومت ها..

52,710ریال

مقاومت, آجری, خازن, سلف
کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.