مشتریان گرامی با توجه به رفتار غیر مسئولانه اداره پست در خصوص تغییر رویه (نوع سرویس ها و هزینه ها و نحوه محاسبه رو بصورتی تغییر دادند که تا این لحظه نمیدونیم هزینه ها دقیقا به چه شکلی محاسبه میشه، مشکلاتی هم در سیستم ثبت دارند که منجر به تاخیر چند روزه در دفاتر پستی مبدا شده) - لطفا و خواهشا در صورت امکان از شرکت های حمل و نقل مثل تیپاکس و ماهکس استفاده نمایید.
پروگرامر TNM2000 ابزار و تجهیزات الکترونیک

پروگرامر TNM2000 در مجموعه ابزار و تجهیزات الکترونیک

 • پشتیبانی انواع فلش،سریال اییپرام ،ایپرام ،میکروکنترلر، CPLD ،FPGA ، GAL

 • پشتیبانی میکروهای ARM،AVR،XMEGA،PIC،DSPIC،C51 بر روی سوکت، ISPو JTAG

 • سرعت پروگرام و خواندن بالا (پروگرام ATMEGA 128 در 10 ثانیه)

 • در ابعاد کوچک و بدون نیاز به تغذیه ( USB Powered)

 • تستر آی سی های دیجیتال (CMOS/TTL) و SRAM

 • شناسایی و انتخاب خودکار قطعه و تشخیص تعویض قطعه

 • پشتیبانی ویندوزهای Windows7/8 (32-64)،VISTA،XP

 • به همراه فیلم آموزشی فارسی و نرم افزار با قابلیت فارسی سازی

 • ارتقاء رایگان نرم افزار از طریق اینترنت و 1 سال گارانتی

 • مدل تقلیل یافته (2000E) با قیمت پایینتر برای کاریردهای نیمه حرفه ای

CPLD/FPGA:MX29F002NB((PLCC32)S-29190AD
ALTERA:MX29F002NB(TSOP32)S-29190AF
EPM7032AMX29F004TS-29290AD
EPM7032SMX29F004T(PLCC32)S-29290AF
EPM7064AMX29F004T(TSOP32)S-29390AD
EPM7064SMX29F004BS-29390AF
EPM7096SMX29F004B(PLCC32)S-29255AD
EPM7128AMX29F004B(TSOP32)S-29255AF(SO8)
EPM7128SMX29F040S-29355AD
EPM7160SMX29F040(PLCC32)S-29355AF(SO8)
EPM7192SMX29F040(TSOP32)S-29L130ADFE
EPM7256AMX29F512TQCS-29L130AFS
EPM7256SMX29F512TQC(PLCC32)S-29L130AFE
XILINX:MX29F100BS-29L220ADFE
XILINX_FPGAMX29F100TS-29L220AFS
XC9536MX29LV004T(TSOP40)S-29L220AFE
XC9572MX29LV004B(TSOP40)S-29L330ADFE
XC95108MX29LV008BTCS-29L330AFS
XC95144MX29LV008TTCS-29L330AFE
XC95216MX29LV008BBTCS24H45
XC95288MX29LV008BTTCS24H45(SO8)
XC9536XLMX29LV008CBTCS24S45
XC9572XLMX29LV008CTTCS24S45(SO8)
XC95144XLMX29LV040(PLCC32)S29190AD
XC95288XLMX29LV160ABS29190AF
XCS05_PC84MX29LV160ATS29290AD
XCS10_PC84MX29LV160ABTS29290AF
XCS10_TQ144MX29LV160ATTS29390AD
XCS20_TQ144MX29LV160ABTCS29390AF
XCS20_PQ208MX29LV160ATTCS29255AD
XCS30_TQ144MX29LV160BS29255AF(SO8)
XCS30_PQ208MX29LV160TS29355AD
XCS30_PQ240MX29LV160BTS29355AF(SO8)
XCS40_PQ208MX29LV160TTS29L130ADFE
XCS40_PQ240MX29LV160BTTCS29L130AFS
XC2S15_CS144MX29LV160BTTCS29L130AFE
XC2S15_PQ208MX29LV160BTCS29L220ADFE
XC2S15_TQ144MX29LV160TTCS29L220AFS
XC2S15_VQ100MX29LV160CBTS29L220AFE
XC2S30_CS144MX29LV160CTTS29L330ADFE
XC2S30_PQ208MX29LV160CBECS29L330AFS
XC2S30_TQ144MX29LV160CTECS29L330AFE
XC2S30_VQ100MX29LV160CBTCSIEMENS:
XC2S50_PQ208MX29LV160CTTCSDA2526
XC2S50_TQ144MX29LV160DBTSDA2546
XC2S100_PQ208MX29LV160DTTSPANSION:
XC2S150_PQ208MX29LV320BS25FL001A
EPROM:MX29LV320TS25FL001D
AMD:MX29LV320ABS25FL002A
AM2708MX29LV320ATS25FL002D
AM27128MX29LV320CBTCS25FL004A
AM27128DCMX29LV320CTTCS25FL008A
AM27128AMX29LV400BTCS25FL016A(SO8)
AM27128AFMX29LV400TTCS25FL016A(SO16)
AM27128APCMX29LV400CBTCS25FL032A(SO16)
AM2716MX29LV400CTTCS25FL040A00
AM2716BMX29LV800ABS25FL040A01
AM27256MX29LV800ATS25FL040A02
AM27256APMX29LV800BS25FL064A(SO16)
AM27256FMX29LV800TST:
AM27256PCMX29LV800BTCM24128
AM2732MX29LV800TTCM24128W
AM2732AMX29LV800BTIM24128B
AM2732BMX29LV800TTIM24128BR
AM27512MX29LV800CBM24128BW
AM27512DCMX29LV800CTM24256
AM27512FMX29LV800CBTCM24256W
AM27512PCMX29LV800CTTCM24256A
AM2764MICROCHIP:M24256AR
AM2764A28C04M24256AW
AM2764ADC28C04AM24256B
AM2764ADCB28C04AFM24256BR
AM2764ADI28C04FM24256BW
AM2764ADIB28C16M24512
AM2764AF28C16AM24512W
AM2764AJC28C16AFM24512R
AM2764ALC28C16FM24C01
AM2764ALCB28C17M24C01R
AM2764ALE28C17AM24C01S
AM2764ALEB28C17AFM24C01W
AM2764APC28C17FM24C02
AM27C01028C64AM24C02R
AM27C02028C64AFM24C02S
AM27C04028LV64AM24C02W
AM27C10028LV64AFM24C04
AM27C100MICRON:M24C04R
AM27C102429F2G08BAABM24C04S
AM27C1024(FAST)29F8G08FABM24C04W
AM27C12829F32G08CBAAAM24C08
AM27C2048MT28F002C5M24C08R
AM27C256MT28F004B5VG-6BM24C08S
AM27C256FMT28F004B5VG-6TM24C08W
AM27C256PCMT28F004B5VG-8BM24C16
AM27C4096MT28F004B5VG-8TM24C16R
AM27C512MOSEL:M24C16S
AM27C512PV29C51001TM24C16W
AM27C64V29C51001BM24C32
AM27H010V29C51002TM24C32S
AM27H256V29C51002BM24C32W
AM27HB010V29C51004TM24C64
AM27LV010V29C51004BM24C64S
AM27LV010BMTP:M24C64W
AM27LV020SST27SF010M25P05-AV(SO8)
AM27LV020BSST27SF020M25P10-AV(SO8)
AMIC:NEC:M25P16V(SO8)
A27020UPD28C04M25P20V(SO8)
A27020LPMC:M25P32V(SO8)
A277308PM29F002TM25P32V(SO16)
A277308APM29F002T(PLCC32)M25P40V(SO8)
A278308PM29F002BM25P80V(SO8)
A278308APM29F002B(PLCC32)M25PE10
ATMEL:PM29F004TM25PE16
AT27256PM29F004T(PLCC32)M25PE20
AT2732APM29F004BM25PE40
AT27BV010PM29F004B(PLCC32)M25PE80
AT27BV020PM39F010M25PX32(SO8)
AT27BV040PM39F020M25PX32(SO16)
AT27BV256PM39F040M25PX64(vdfpn8)
AT27BV4096PM49FL002T(PLCC32)M25PX64(SO16)
AT27BV512PM49FL004T(PLCC32)M45PE10
AT27C010PM39LV010(PLCC32)M45PE16
AT27C010LPM39LV020(PLCC32)M45PE20
AT27C020PM39LV040(PLCC32)M45PE40
AT27C040PM39LV512(PLCC32)M45PE80
AT27C080PTC:M35080
AT27C080(FAST)PT28C020M93C46(8bit)
AT27C1024PT28C020(SLOW)M93C46R(8bit)
AT27C1024(FAST)PT28C040M93C46W(8bit)
AT27C1024LPT28C040(SLOW)M93C46(16bit)
AT27C128PT29C020M93C46R(16bit)
AT27C2048PT29C020(SLOW)M93C46W(16bit)
AT27C256SAMSUNG:M93C56(8bit)
AT27C256RK9HBG08U1MM93C56R(8bit)
AT27C4096K9F4008WCAM93C56W(8bit)
AT27C512K9F2808U0AM93C56(16bit)
AT27C512RK9F2808U0BM93C56R(16bit)
AT27C64K9F2808U0CM93C56W(16bit)
AT27HC1024K9F2808U0DM93C66(8bit)
AT27HC256K9F2808U0MM93C66R(8bit)
AT27HC256LK9F5608D0AM93C66W(8bit)
AT27HC256RK9F5608D0BM93C66(16bit)
AT27HC256RLK9F5608D0CM93C66R(16bit)
AT27HC64K9F5608D0DM93C66W(16bit)
AT27HC64LK9F5608D0MM93C86(8bit)
AT27LV010K9F5608U0AM93C86R(8bit)
AT27LV010AK9F5608U0BM93C86W(8bit)
AT27LV020AK9F5608U0DM93C86(16bit)
AT27LV040K9F5608U0CM93C86R(16bit)
AT27LV040AK9F5608U0DM93C86W(16bit)
AT27LV1024K9F5608U0MM93S46
AT27LV1024(FAST)K9F6408U0C(TSOP44)M93S46R
AT27LV256AK9F6408U0C(TSOP48)M93S46W
AT27LV256RK9F1208D0AM93S56
AT27LV4096K9F1208D0BM93S56R
AT27LV512AK9F1208D0CM93S56W
AT27LV512RK9F1208D0DM93S66
EON:K9F1208D0MM93S66R
EN27C010K9F1208U0AM93S66W
EN27C020K9F1208U0BM95010
EN27C512K9F1208U0CM95010R
EN27LV010K9F1208U0DM95010W
EN27LV020K9F1208U0MM95020
EN27LV512K9K1208U0AM95020R
FAIRCHILD:K9K1208U0BM95020W
NM27C010K9K1208U0CM95040
NM27C020K9K1208U0DM95040R
NM27C020QK9K1208U0MM95040V
NM27C040K9F1G08U0AM95040W
NM27C128K9F1G08U0BM95080
NM27C210K9F1G08U0CM95080R
NM27C240K9F1G08U0DM95080V
NM27C256K9F1G08U0MM95080W
NM27C512K9K1G08U0AM95128
NM27C64QK9K1G08U0BM95160
NM27CP256K9K1G08U0CM95160R
NM27LC010K9K1G08U0DM95160V
NM27LC256K9K1G08U0MM95160W
NM27LC512K9F2G08U0AM95256
NM27LV010K9F2G08U0BM95320
NM27LV210K9F2G08U0CM95320R
NM27LV210(FAST)K9F2G08U0DM95320V
NM27LV512K9F2G08U0MM95320W
NM27P040K9K2G08U0AM95640
NM27P210K9K2G08U0BM95640R
NM27P210(FAST)K9K2G08U0CM95640V
NM27P512K9K2G08U0DM95640W
NMC2732K9K2G08U0MST24LC21
NMC2732BK9F4G08U0AST93CS46
NMC2732HK9F4G08U0BST93CS47
NMC27C010K9F4G08U0CST93CS56
NMC27C1024K9F4G08U0DST93CS57
NMC27C128BK9F4G08U0MST93CS66
NMC27C128BNK9G4G08U0AST93CS67
NMC27C128BQK9G4G08U0BSST:
NMC27C128CQK9G4G08U0CSST25LF010A
NMC27C128QK9G4G08U0DSST25LF020A
NMC27C16K9G4G08U0MSST25LF040A
NMC27C16BK9K4G08U0ASST25VF010
NMC27C16BQK9K4G08U0BSST25VF010A
NMC27C16BQEK9K4G08U0CSST25VF016B
NMC27C16HK9K4G08U0DSST25VF020
NMC27C16HQK9K4G08U0MSST25VF032B
NMC27C16QK9F8G08U0ASST25VF032B(SO16)
NMC27C256K9F8G08U0BSST25VF040
NMC27C256BK9F8G08U0CSST25VF040B
NMC27C256BNK9F8G08U0DSST25VF080B
NMC27C256BQEK9F8G08U0MSST25VF512
NMC27C256BQMK9G8G08U0ASST25WF010
NMC27C256QK9G8G08U0BSST25WF020
NMC27C32K9G8G08U0CSST25WF040
NMC27C32BK9G8G08U0DSST25WF080
NMC27C32BQK9G8G08U0MSST25WF512
NMC27C32EK9GAG08U0MTURBOIC:
NMC27C32EHK9K8G08U0A24C01
NMC27C32HK9K8G08U0B24C02
NMC27C32QK9K8G08U0C24C04
NMC27C512K9K8G08U0D24C08
NMC27C512AK9K8G08U0M24C128
NMC27C512ANK9KAG08U0M24C16
NMC27C64K9L8G08U0A24C256
NMC27C64BNK9L8G08U0B24C32
NMC27C64NK9L8G08U0C24C64
NMC27CP128K9L8G08U0DWINBOND:
FUJITSU:K9L8G08U0MW25Q16
MBM271001K9W4G08U1AW25Q16(SO16)
MBM27128K9W4G08U1MW25Q32
MBM2716K9W8G08U1AW25Q32(SO16)
MBM2716HK9W8G08U1MW25Q64
MBM27256K9WAG08U1AW25Q64(SO16)
MBM2732K9WAG08U1MW25Q80
MBM2732AK9LAG08U0AW25X10
MBM2764K9LAG08U0MW25X16
MBM27C1001K9LBG08U0MW25X16(SO16)
MBM27C1024KM2816AW25X20
MBM27C1024(FAST)KM2816B1W25X32
MBM27C128KM2817AW25X32(SO16)
MBM27C128PKM2817A1W25X40
MBM27C2000KM28C16W25X64
MBM27C2001KM28C17W25X64(SO16)
MBM27C2048KM28C17IW25X80
MBM27C256KM28C256XICOR:
MBM27C256AKM28C256IX2444
MBM27C256APKM28C64AX24C44
MBM27C256HKM28C65ASRAM:
MBM27C32ASANYO:GENERAL SRAM:
MBM27C4096LE28F4001C(TSOP32)SRAM2K
MBM27C512SHARP:SRAM8K
MBM27C512PLH28F008SCNSRAM32K
MBM27C64LH28F160BVHESRAM64K
MBM462716LH28F320BJESRAM128K
MBM462716HLH28F800BJEHARRIS:
MBM462716XLH28F800BJRHM65642
GENERIC:LH28F800BVEHITACHI:
27128(21V)SIMTEK:HM6116
27128A(12.5V)STK10C48HM62256
2716(25V)STK10C68HM6264
2716A(21V)STK11C48HM628128
27256(12.5V)STK20C04HM62832
2732(25V)SPANSION:HM658128
2732A(21V)S29AL004D-TAIO1HM66204
2732B(12.5V)S29AL004D-TAIO2HM6716
27512(12.5V)S29AL004D-TFIO1R108C(COPY)
27512(21V)S29AL004D-TFIO2R108C(TEST)
2764(21V)S29AL008D-O2HOLTEK:
2764A(12.5V)S29AL008D-R2HT6116
27C128(12.5V)S29AL008D-O1HT6264
27C128(21V)

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

پروگرامر TNM2000

ثبت نظر و آپلود تصاویر در بخش نظر و سوال فنی

پاسخگویی به سوالات فنی اعضای سایت در ساعات اداری 

ارسال سفارشات - ظرف یک روز کاری پس از تسویه

3 ساعته توسط پیک و یک روزه در مراکز استان ها پیک و چاپار

% تخفیف های ویژه % برای مشتریان ویژه

نحوه فعال کردن برای اساتید دانشجویان متخصصین و همکاران

کلیه قیمت ها و موجودی سایت به روز می باشد

لطفا پیش از تماس تلفنی صفحه پرسش های متداول را مطالعه نمایید

امکان ثبت پیش سفارش بیشتر از موجودی انبار

بدون پرداخت وجه سفارش را ثبت نمایید تا با شما تماس بگیریم

ده روز مهلت پشیمانی برای کلیه سفارشات

مطابق قوانین سایت قبل از باز کردن بسته بندی کالا

 • بازدیدها: 8203
 • مدل کالا: TNM 2000 UNIVERSAL PROGRAMMER
 • موجودی: فروخته شده است
 • 25,589,740ریال
از قیمت راضی هستید؟
اشتراک گذاری

برچسب ها: پروگرمر TNM 2000

کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.