مشتریان گرامی؛ به دلیل جابجایی فروشگاه پردازش سفارشات با تاخیر صورت میگیرد. لطفا سفارشات خود را ثبت و در صفحه تسویه حساب گزینه درخواست پیش فاکتور را انتخاب نمایید

POWER SUPPLIES > LED DRIVERS

POWER SUPPLIES > LED DRIVERS

LED DRIVERS
 POWER LED DRIVER 30W - IP67, RGB LED DRIVER 15-24W IP67, POWER LED DRIVER 50W - IP67

Show:
Sort By:

POWER LED DRIVER (4-7)W

POWER LED DRIVER (4-7)W IN LIGHTING PRODUCTS & DEPENDENTS ..

88,000ریال

POWER LED DRIVER (4-7)W 12V

POWER LED DRIVER (4-7)W 12V IN LIGHTING PRODUCTS & DEPENDENTS ..

126,000ریال

POWER LED DRIVER 10W - INPUT 12V

POWER LED DRIVER 10W - INPUT 12V IN LIGHTING PRODUCTS & DEPENDENTS ..

287,950ریال

POWER LED DRIVER (8-12)W

POWER LED DRIVER (8-12)W IN LIGHTING PRODUCTS & DEPENDENTS ..

125,000ریال

POWER LED DRIVER (1-3)W

POWER LED DRIVER (1-3)W IN LIGHTING PRODUCTS & DEPENDENTS ..

75,600ریال

POWER LED DRIVER (12-18)W

POWER LED DRIVER (12-18)W IN LIGHTING PRODUCTS & DEPENDENTS ..

257,250ریال

POWER LED DRIVER 10W - IP67

POWER LED DRIVER 10W - IP67 IN LIGHTING PRODUCTS & DEPENDENTS ..

335,940ریال

POWER LED DRIVER 50W - IP67

POWER LED DRIVER 50W - IP67 IN LIGHTING PRODUCTS & DEPENDENTS ..

780,000ریال

POWER LED DRIVER (12-18)W - IP67

POWER LED DRIVER (12-18)W - IP67 IN LIGHTING PRODUCTS & DEPENDENTS ..

315,000ریال

RGB LED DRIVER 15-24W IP67

RGB LED DRIVER 15-24W IP67 IN LIGHTING PRODUCTS & DEPENDENTSWith this driver you can set up 15 t..

570,000ریال

POWER LED DRIVER (3-4) x 3W

POWER LED DRIVER (3-4) x 3WThis driver is designed to illuminate 3 watts of power LEDs from 3 to..

219,240ریال

RGB LED DRIVER 15-24W IP67

RGB LED DRIVER 15-24W IP67 IN LIGHTING PRODUCTS & DEPENDENTS ..

690,000ریال

RGB LED DRIVER 27-36W IP67

RGB LED DRIVER (27-36)W - IP67 IN LIGHTING PRODUCTS & DEPENDENTS ..

1,384,780ریال

POWER LED RGB DRIVER (1-2) x 3W

Drivers one to two 3-wire LED RGB power This driver is designed to power up to 3 watts of power to ..

273,000ریال

POWER LED DRIVER 30W - IP67

POWER LED DRIVER 30W - IP67 IN LIGHTING PRODUCTS & DEPENDENTS ..

546,000ریال

POWER LED DRIVER 20W - INPUT 12V

POWER LED DRIVER 20W - INPUT 12V IN LIGHTING PRODUCTS & DEPENDENTS ..

567,000ریال

POWER LED DRIVER (25-36)W

POWER LED DRIVER (25-36)W IN LIGHTING PRODUCTS & DEPENDENTS ..

472,500ریال

POWER LED DRIVER (18-24)W

POWER LED DRIVER (18-24)W IN LIGHTING PRODUCTS & DEPENDENTS ..

370,000ریال

POWER LED DRIVER (1-3)W 12V

POWER LED DRIVER (1-3)W 12V IN LIGHTING PRODUCTS & DEPENDENTS ..

68,250ریال

POWER LED DRIVER 20W - IP67

POWER LED DRIVER 20W - IP67 IN LIGHTING PRODUCTS & DEPENDENTS ..

موجود نمی باشد

POWER LED DRIVER (8-12)W 12V

POWER LED DRIVER (8-12)W 12V IN LIGHTING PRODUCTS & DEPENDENTS ..

موجود نمی باشد

POWER LED DRIVER (25-40)W - IP67

POWER LED DRIVER (24-36)W - IP67 IN LIGHTING PRODUCTS & DEPENDENTS ..

موجود نمی باشد

POWER LED DRIVER (4-7)W - IP67

POWER LED DRIVER (4-7)W - IP67 IN LIGHTING PRODUCTS & DEPENDENTS ..

موجود نمی باشد

POWER LED DRIVER (18-24)W - IP67

POWER LED DRIVER (18-24)W - IP67 IN LIGHTING PRODUCTS & DEPENDENTSWith this driver, you can turn..

موجود نمی باشد

POWER LED DRIVER (8-12)W - IP67

POWER LED DRIVER (8-12)W - IP67 IN LIGHTING PRODUCTS & DEPENDENTS ..

موجود نمی باشد

POWER LED DRIVER (13-21)W - IP67

POWER LED DRIVER (13-21)W - IP67 IN LIGHTING PRODUCTS & DEPENDENTS ..

موجود نمی باشد

LED, DRIVERS, POWER, SUPPLIES
The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.