خازن > خازن های پلی استر

فروشگاه اینترنتی مکاترونیک مرکز پخش و فروش آنلاین انواع خازن پلی استر بوده و در این دسته بندی میتوانید مدل های مختلفی از خازن پلی استر مانند: خازن پلی استر 4.7 نانو فاراد 400ولت | 4.7nF 400V, خازن پلی استر 2.2نانو فاراد 630 ولت | 2.2nF 630V, خازن پلی استر 1 میکرو فاراد 100ولت | 1uF 100V, خازن پلی استر 2.2 میکرو فاراد 400ولت | 2.2uF 400V, خازن پلی استر 6.8 نانو فاراد 100 ولت | 6.8nF 100 V, خازن پلی استر 100 نانو فاراد 400ولت | 100nF 400V, خازن پلی استر 10 نانو فاراد400ولت | 10nF 400V, خازن پلی استر 220 نانو فاراد 100ولت | 220nF 100V, خازن پلی استر 22 نانو فاراد 50ولت | 22nF 50V, خازن پلی استر 680 نانو فاراد 100ولت | 680nF 100V را به همراه قیمت به روز مشاهده نمایید. پیشنهاد میکنیم جهت مشاهده قیمت خازن پلی استر در سایت ثبت نام نمایید. در صورتی که پیش از خرید خازن پلی استر سوال فنی وجود دارد لطفا در بخش نظر و سوال فنی سوال خود را درج نمایید. همچنین پس از دریافت سفارش با آپلود تصاویر کالا و ثبت نظر، سایر مشتریان را در انتخاب و خرید آنلاین یاری نمایید. در صورتی که کالای مورد نظر خود را در این دسته بندی نمی یابید، کافی است بخشی از نام آنرا در نوار جستجوی سایت تایپ کنید و یا توسط دسته بندی های بالای سایت ، کالای مورد نظر خود را بیابید
نمایش:
مرتب کردن براساس:

خازن پلی استر 4.7 نانو فاراد 400ولت | 4.7nF 400V

خازن پلی استر 4.7 نانو فاراد 400 ولت | 4.7nF 400Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می ..

4,200ریال

خازن پلی استر 22 نانو فاراد 100ولت | 22nF 100V

خازن پلی استر 22 نانو فاراد 100 ولت | 22nF 100Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می با..

2,770ریال

خازن پلی استر 680 نانو فاراد 400 ولت | 680nF 400V

خازن پلی استر 680 نانو فاراد 400 ولت | 680nF 400Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می ..

15,120ریال

خازن پلی استر 10 نانو فاراد400ولت | 10nF 400V

خازن پلی استر 10 نانو فاراد 400ولت | 10nF 400Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باش..

9,880ریال

خازن پلی استر 150 نانو فاراد 100ولت | 150nF 100V

خازن پلی استر 150 نانو فاراد 100 ولت | 150nF 100Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می ..

4,200ریال

خازن پلی استر 2.2 نانو فاراد 400ولت | 2.2nF 400V

خازن پلی استر 470 نانو فاراد 400 ولت | 470nF 400Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می ..

15,120ریال

خازن پلی استر 2.2 نانو فاراد 100ولت | 2.2nF 100V

خازن پلی استر 2.2 نانو فاراد 100ولت | 2.2nF 100Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می ب..

4,900ریال

خازن پلی استر 47 نانو فاراد 100ولت | 47nF 100V

خازن پلی استر 47 نانو فاراد 100ولت | 47nF 100Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باش..

3,440ریال

خازن پلی استر 470 نانو فاراد 400ولت | 470nF 400V

خازن پلی استر470 نانو فاراد 400 ولت | 470nF 400Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می ب..

18,480ریال

خازن پلی استر 470 نانو فاراد 630ولت | 470nF 630V

خازن پلی استر 470 نانو فاراد 630 ولت | 470nF 630Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می ..

21,840ریال

خازن پلی استر 1.5 نانو فاراد 100ولت | 1.5nF 100V

خازن پلی استر 1.5 نانو فاراد 100 ولت | 1.5nF 100Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می ..

2,100ریال

خازن پلی استر 220 نانو فاراد 100ولت | 220nF 100V

خازن پلی استر 220 نانو فاراد 100ولت | 220nF 100Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن ..

12,960ریال

خازن پلی استر 6.8 نانو فاراد 100 ولت | 6.8nF 100 V

خازن پلی استر 6.8 نانو فاراد 100 ولت | 6.8nF 100Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می ..

2,420ریال

خازن پلی استر 2.2 میکرو فاراد 400ولت | 2.2uF 400V

خازن پلی استر 2.2 نانو فاراد 400 ولت | 2.2nF 400Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می ..

44,000ریال

خازن پلی استر 3.3 نانو فاراد 400ولت | 3.3nF 400V

خازن پلی استر 3.3 نانو فاراد 400 ولت | 3.3nF 400Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می ..

4,200ریال

خازن پلی استر 2.2 میکرو فاراد 630 ولت | 2.2uF 630V مقاومت خازن سلف جدید

خازن پلی استر 2.2 میکرو فاراد 630 ولت | 2.2uF 630V

خازن پلی استر 2.2 میکرو فاراد 630 ولت | 2.2nF 630Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می..

60,800ریال

خازن پلی استر 1 میکرو فاراد 630 ولت | 1uF 630V مقاومت خازن سلف جدید

خازن پلی استر 1 میکرو فاراد 630 ولت | 1uF 630V

خازن پلی استر 1 میکرو فاراد 630 ولت | 1nF 630Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باش..

36,800ریال

خازن پلی استر 4.7 نانو فاراد 100ولت | 4.7nF 100V

خازن پلی استر 4.7 نانو فاراد 100ولت | 4.7nF 100Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن ..

2,000ریال

خازن پلی استر 15 نانو فاراد 100ولت | 15nF 100V

خازن پلی استر 15 نانو فاراد 100ولت | 15nF 100Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می..

7,790ریال

خازن پلی استر 10 نانو فاراد 630ولت | 10nF 630V

خازن پلی استر 10 نانو فاراد 630ولت | 10nF 630Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باش..

5,250ریال

خازن پلی استر 1 میکرو فاراد 100ولت | 1uF 100V

خازن پلی استر 1 میکرو فاراد 100ولت | 1uF 100Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشی..

21,990ریال

خازن پلی استر 330 نانو فاراد 100ولت | 330nF 100V

خازن پلی استر 330 نانو فاراد 100ولت | 330nF 100Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن ..

12,960ریال

خازن پلی استر 10 نانو فاراد 100ولت | 10nF 100V

خازن پلی استر 10 نانو فاراد 100ولت | 10nF 100Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باش..

12,970ریال

خازن پلی استر 2.2 میکرو فاراد 100ولت | 2.2uF 100V

خازن پلی استر 2.2 میکرو فاراد 100ولت | 2.2uF 100Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می ..

31,110ریال

خازن پلی استر 3.3 نانو فاراد 100ولت | 3.3nF 100V

خازن پلی استر 3.3 نانو فاراد 100ولت | 3.3nF 100Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن ..

4,900ریال

خازن پلی استر 2.2 نانو فاراد 630 ولت | 2.2nF 630V

خازن پلی استر 2.2 نانو فاراد630 ولت | 2.2nF 630Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می ب..

5,250ریال

خازن پلی استر 100 نانو فاراد 400ولت | 100nF 400V

خازن پلی استر 100 نانو فاراد 400ولت | 100nF 400Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن ..

24,860ریال

خازن پلی استر 2.2 نانو فاراد 50ولت | 2.2nF 50V

خازن پلی استر 2.2 نانو فاراد 50ولت | 2.2nF 50Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باش..

2,610ریال

خازن پلی استر 4.7 میکرو فاراد 400 ولت | 4.7uF 400V مقاومت خازن سلف جدید

خازن پلی استر 4.7 میکرو فاراد 400 ولت | 4.7uF 400V

خازن پلی استر 4.7 میکرو فاراد 400 ولت | 4.7nF 400Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می..

76,800ریال

خازن پلی استر 100 نانو فاراد 100ولت | 100nF 100V

خازن پلی استر 100 نانو فاراد 100ولت | 100nF 100Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن ..

12,960ریال

خازن, پلی استر
کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.