خازن > خازن های پلی استر

خازن پلی استر

دی الکتریک بکاررفته در این خازن ها از جنس پلی استر (polyethylene terephthalate) می باشد.

این خازن ها صرفا در پکیچ های پایه دار (leaded versions) تولید شده و خازن پلی استر SMD وجود ندارد.

با توجه به قدرت دی الکتریک بکار رفته در ساختار این خازن ها، امکان ساخت خازنهایی با ولتاژهای بالا و در عین حال ابعاد کوچکتر فراهم شده است.

همچنین از دیگر امتیازات این خازن ها که به دلیل جنس دی الکتریکشان می باشد تحمل دماهای بالا (اکثرا تا 125درجه سانتی گراد) است. به عبارت دیگر این خازن ها پایداری نسبتا خوبی در برابر تغییرات دما از خود نشان می دهند

پارامتر ESR (مقاومت سری معادل) این خازن ها پایین است.

ساختار و جنس دی الکتریک این دسته از خازن ها، کاربرد آنها را در مدارهایی با RISE TIME سریع امکانپذیر می سازد. High dV/dt

تلورانس اکثر خازن های پلی استر در حد پایین و عموما قابل قبول می باشد( بین 5 الی 10درصد). هرچند که امروزه استفاده از خازن هایی با تلورانس های پایین تر نیز با توجه به بعضی از مدارات رایج می باشد.

نمایش:
مرتب کردن براساس:

خازن پلی استر 10 نانو فاراد400ولت | 10nF 400V

خازن پلی استر 10 نانو فاراد 400ولت | 10nF 400Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باش..

6,720ریال

خازن پلی استر 47 نانو فاراد 100ولت | 47nF 100V

خازن پلی استر 47 نانو فاراد 100ولت | 47nF 100Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باش..

2,340ریال

خازن پلی استر 2.2 نانو فاراد 100ولت | 2.2nF 100V

خازن پلی استر 2.2 نانو فاراد 100ولت | 2.2nF 100Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می ب..

3,340ریال

خازن پلی استر 220 نانو فاراد 100ولت | 220nF 100V

خازن پلی استر 220 نانو فاراد 100ولت | 220nF 100Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن ..

8,830ریال

خازن پلی استر 150 نانو فاراد 100ولت | 150nF 100V

خازن پلی استر 150 نانو فاراد 100ولت | 150nF 100Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می ب..

4,500ریال

خازن پلی استر 15 نانو فاراد 100ولت | 15nF 100V

خازن پلی استر 15 نانو فاراد 100ولت | 15nF 100Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می..

5,300ریال

خازن پلی استر 330 نانو فاراد 100ولت | 330nF 100V

خازن پلی استر 330 نانو فاراد 100ولت | 330nF 100Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن ..

8,830ریال

خازن پلی استر 10 نانو فاراد 100ولت | 10nF 100V

خازن پلی استر 10 نانو فاراد 100ولت | 10nF 100Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باش..

8,840ریال

خازن پلی استر 100 نانو فاراد 400ولت | 100nF 400V

خازن پلی استر 100 نانو فاراد 400ولت | 100nF 400Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن ..

16,940ریال

خازن پلی استر 2.2 میکرو فاراد 100ولت | 2.2uF 100V

خازن پلی استر 2.2 میکرو فاراد 100ولت | 2.2uF 100Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می ..

21,200ریال

خازن پلی استر 3.3 نانو فاراد 100ولت | 3.3nF 100V

خازن پلی استر 3.3 نانو فاراد 100ولت | 3.3nF 100Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن ..

3,340ریال

خازن پلی استر 100 نانو فاراد 100ولت | 100nF 100V

خازن پلی استر 100 نانو فاراد 100ولت | 100nF 100Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن ..

8,830ریال

خازن پلی استر 1 میکرو فاراد 400ولت | 1uF 400V

خازن پلی استر 1 میکرو فاراد 400ولت | 1uF 400Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشی..

18,560ریال

خازن پلی استر 100 نانو فاراد 630ولت | 100nF 630V

خازن پلی استر 100 نانو فاراد 630 ولت | 100nF 630Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می ..

16,290ریال

خازن پلی استر 22 نانو فاراد 100ولت | 22nF 100V

خازن پلی استر 22 نانو فاراد 100ولت | 22nF 100Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می..

5,300ریال

خازن پلی استر 1 میکرو فاراد 100ولت | 1uF 100V

خازن پلی استر 1 میکرو فاراد 100ولت | 1uF 100Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشی..

14,980ریال

خازن پلی استر 2.2 نانو فاراد 50ولت | 2.2nF 50V

خازن پلی استر 2.2 نانو فاراد 50ولت | 2.2nF 50Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باش..

1,780ریال

خازن پلی استر 470 نانو فاراد 100ولت | 470nF 100V

خازن پلی استر 470 نانو فاراد 100ولت | 470nF 100Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن ..

8,830ریال

خازن پلی استر 680 نانو فاراد 400ولت | 680nF 400V

خازن پلی استر 680 نانو فاراد 400ولت | 680nF 400Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می ب..

24,960ریال

خازن پلی استر 470 نانو فاراد 400ولت | 470nF 400V

خازن پلی استر 470 نانو فاراد 400ولت | 470nF 400Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می ب..

14,560ریال

خازن پلی استر 1 نانو فاراد 100ولت | 1nF 100V

خازن پلی استر 1 نانو فاراد 100ولت | 1nF 100Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می ب..

3,340ریال

خازن پلی استر 1.5 میکرو فاراد 100ولت | 1.5uF 100V

خازن پلی استر 1.5 میکرو فاراد 100ولت | 1.5uF 100Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن..

12,220ریال

خازن پلی استر 470 نانو فاراد 630ولت | 470nF 630V

خازن پلی استر 470 نانو فاراد 630 ولت | 470nF 630Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می ..

19,550ریال

خازن پلی استر 680 نانو فاراد 100ولت | 680nF 100V

خازن پلی استر 680 نانو فاراد 100ولت | 680nF 100Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می ب..

13,750ریال

خازن پلی استر 1.5 نانو فاراد 100ولت | 1.5nF 100V

خازن پلی استر 1.5 نانو فاراد 100ولت | 1.5nF 100Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن ..

3,340ریال

خازن پلی استر 4.7 نانو فاراد 400ولت | 4.7nF 400V

خازن پلی استر 4.7 نانو فاراد 400ولت | 4.7nF 400Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن ..

4,240ریال

خازن پلی استر 22 نانو فاراد 50ولت | 22nF 50V

خازن پلی استر 22 نانو فاراد 50ولت | 22nF 50Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می ب..

5,300ریال

خازن پلی استر 3.3 نانو فاراد 400ولت | 3.3nF 400V

خازن پلی استر 3.3 نانو فاراد 400ولت | 3.3nF 400Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن ..

7,060ریال

خازن پلی استر 2.2 نانو فاراد 400ولت | 2.2nF 400V

خازن پلی استر 2.2 نانو فاراد 400Yولت | 2.2nF 400Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن..

6,360ریال

خازن پلی استر 6.8 نانو فاراد 50 ولت | 6.8nF 50 V

خازن پلی استر 6.8 نانو فاراد 50 ولت | 6.8nF 50Vدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می با..

3,340ریال

خازن, پلی استر
کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.