خازن > خازن عدسی

خازن > خازن عدسی

خازن عدسی چیست ؟

خازن عدسی که خازن دیسکی نیز نامیده می‌شود، یکی از انواع خازن های سرامیکی است که دی الکتریک به کار رفته در آن از جنس سرامیک می‌باشد. سرامیک ثابت دی الکتریک بالایی دارد که امکان ساخت خازن در اندازه بسیار کوچک را فراهم می‌کند. خازن عدسی از یک دیسک سرامیکی تشکیل می‌شود که دو طرف آن با نقره پوشانده شده است. دیسک سرامیکی به عنوان دی الکتریک و پوشش نقره به عنوان الکترود عمل می‌کند. مساحت دی الکتریک و فاصله میان الکترودها در تعیین ظرفیت خازن موثر است. برای دستیابی به ظرفیت های بالاتر از چند لایه دی الکتریک در ساخت آن ها استفاده می‌شود.

خازن های عدسی فاقد قطبیت بوده و پلاریته مثبت و منفی ندارند. این خازن ها با ظرفیت هایی در رنج پیکوفاراد و نانو فاراد ارائه می‌شوند.

کاربرد خازن های عدسی :

این نوع خازن ها جهت استفاده در فرکانس های بالا (حذف نویز ) گزینه مناسبی هستند. از آن ها در مواردی چون حذف نویز موجود در تغذیه مدارها، در مدارهای مخابراتی و رادیویی، بای پس، جهت تمایز فرکانسی، در مدارات تشدید و ... کاربرد دارند.

نحوه محاسبه ظرفیت انواع خازن های عدسی :

مقدار ظرفیت آن، با یک عدد سه رقمی روی خازن نشان داده می‌شود. دو رقم اول را نگه داشته و به تعداد رقم سوم جلوی آن صفر می‌گذاریم. عدد به دست آمده مقدار ظرفیت خازن بر حسب پیکوفاراد می‌باشد.

فروشگاه اینترنتی مکاترونیک مرکز پخش و فروش آنلاین انواع خازن عدسی بوده و در این دسته بندی می توانید مدل های مختلفی از خازن عدسی مانند: خازن عدسی 100 پیکوفاراد | 100pF, خازن عدسی 1.5 نانو فاراد | 1.5nF, خازن عدسی 120 پیکوفاراد | 120pF, خازن عدسی 680 پیکو فاراد | 680pF, خازن عدسی 8 پیکو فاراد | 8pF, خازن عدسی 22 پیکوفاراد | 22pF, خازن عدسی 330 پیکوفاراد | 330pF, خازن عدسی 470 پیکوفاراد | 470pF, خازن عدسی 2.7 نانوفاراد | 2.7nF, خازن عدسی 300 پیکو فاراد | 300pF را به همراه قیمت به روز مشاهده نمایید. پیشنهاد میکنیم جهت مشاهده قیمت خازن عدسی با تخفیف های مناسب در سایت ثبت نام نمایید.
نمایش:
مرتب کردن براساس:

خازن عدسی 220 پیکو فاراد | 220pF | کد 221

خازن عدسی 220 پیکو فاراد | 220pF | کد 221روی خازن عدد 221 درج شده است که معادل 220 پیکو فاراد اس..

50 یا بیشتر 1,470ریال
200 یا بیشتر 1,350ریال

خازن عدسی 22 پیکو فاراد | 22pF | کد 22

خازن عدسی 22 پیکو فاراد | 22pF | کد 22روی خازن عدد 22 درج شده است که معادل 22 پیکو فاراد است..

500 یا بیشتر 1,080ریال
2000 یا بیشتر 980ریال

خازن عدسی 1 پیکو فاراد | 1pF | کد 1

خازن عدسی 1 پیکو فاراد | 1pF | کد 1روی خازن عدد 1 درج شده است که معادل 1 پیکو فاراد استدر صو..

500 یا بیشتر 1,080ریال
2000 یا بیشتر 980ریال

خازن عدسی 51 پیکو فاراد | 51pF | کد51

خازن عدسی 51 پیکو فاراد | 51pF | کد 51روی خازن عدد 51 درج شده است که معادل 51 پیکو فاراد است..

500 یا بیشتر 1,080ریال
2000 یا بیشتر 980ریال

خازن عدسی 5 پیکو فاراد | 5pF | کد 5

خازن عدسی 5 پیکو فاراد | 5pF | کد 5روی خازن عدد 5 درج شده است که معادل 5 پیکو فاراد استدر صو..

50 یا بیشتر 1,080ریال
200 یا بیشتر 980ریال

خازن عدسی 3.3 نانو فاراد | 3.3nF | کد 332

خازن عدسی 3.3 نانو فاراد | 3.3nF | کد 332روی خازن عدد 332 درج شده است که معادل 3.3 نانو فاراد اس..

50 یا بیشتر 1,470ریال
200 یا بیشتر 1,350ریال

خازن عدسی 470 پیکو فاراد | 470pF | کد 471

خازن عدسی 470 پیکو فاراد | 470pF | کد 471روی خازن عدد 471 درج شده است که معادل 470 پیکو فاراد اس..

50 یا بیشتر 980ریال
200 یا بیشتر 900ریال

خازن عدسی 56 پیکو فاراد | 56pF | کد 56

خازن عدسی 56 پیکو فاراد | 56pF | کد 56روی خازن عدد 56 درج شده است که معادل 56پیکو فاراد استد..

500 یا بیشتر 1,080ریال
2000 یا بیشتر 980ریال

خازن عدسی 120 پیکو فاراد | 120pF | کد 121

خازن عدسی 120 پیکو فاراد | 120pF | کد 121روی خازن عدد 121 درج شده است که معادل 120 پیکو فاراد اس..

500 یا بیشتر 1,080ریال
2000 یا بیشتر 980ریال

خازن عدسی 15 پیکو فاراد | 15pF | کد 15

خازن عدسی 15 پیکو فاراد | 15pF | کد 15روی خازن عدد 15 درج شده است که معادل 15 پیکو فاراد است..

500 یا بیشتر 1,080ریال
2000 یا بیشتر 980ریال

خازن عدسی 330 پیکو فاراد | 330pF | کد 331

خازن عدسی 330 پیکو فاراد | 330pF | کد 331روی خازن عدد 331 درج شده است که معادل 330 پیکو فاراد اس..

50 یا بیشتر 980ریال
200 یا بیشتر 900ریال

خازن عدسی 33 پیکو فاراد | 33pF | کد 33

خازن عدسی 33 پیکو فاراد | 33pF | کد 33روی خازن عدد 33 درج شده است که معادل 33 پیکو فاراد است..

500 یا بیشتر 1,080ریال
2000 یا بیشتر 980ریال

خازن عدسی 4 پیکو فاراد | 4pF | کد 4

خازن عدسی 4 پیکو فاراد | 4pF | کد 4روی خازن عدد 4 درج شده است که معادل 4 پیکو فاراد استخازن ..

500 یا بیشتر 1,080ریال
2000 یا بیشتر 980ریال

خازن عدسی 10 نانو فاراد | 10nF | کد 103

خازن عدسی 10 نانو فاراد | 10nFروی خازن عدد 10 درج شده است که معادل 10 نانو فاراد استدر صورتی..

50 یا بیشتر 1,470ریال
200 یا بیشتر 1,350ریال

خازن عدسی 3 پیکو فاراد | 3pF | کد 3

خازن عدسی 3 پیکو فاراد | 3pF | کد 3روی خازن عدد 3 درج شده است که معادل 3 پیکو فاراد استدر صو..

50 یا بیشتر 1,470ریال
200 یا بیشتر 1,350ریال

خازن عدسی 5.6 نانو فاراد | 5.6nF | کد 562

خازن عدسی 5.6 نانو فاراد | 5.6nF | کد 562روی خازن عدد 562 درج شده است که معادل 5.6 نانو فاراد اس..

50 یا بیشتر 1,470ریال
200 یا بیشتر 1,350ریال

خازن عدسی 1.8 نانو فاراد | 1.8nF | کد 182

خازن عدسی 1.8 نانو فاراد | 1.8nF | کد 182روی خازن عدد 182 درج شده است که معادل 1.8 نانو فاراد اس..

50 یا بیشتر 1,340ریال
200 یا بیشتر 1,220ریال

خازن عدسی 47 پیکو فاراد | 47pF | کد 47

خازن عدسی 47 پیکو فاراد | 47pF | کد 47روی خازن عدد 47 درج شده است که معادل 47 پیکو فاراد است..

500 یا بیشتر 1,080ریال
2000 یا بیشتر 980ریال

خازن عدسی 15نانو فاراد | 15nF | کد 153

خازن عدسی 15 نانو فاراد | 15nF | کد 153روی خازن عدد 153 درج شده است که معادل 15 نانو فاراد است ..

50 یا بیشتر 1,470ریال
200 یا بیشتر 1,350ریال

خازن عدسی 1.2 نانو فاراد | 1.2nF | کد 122

خازن عدسی 1.2 نانو فاراد | 1.2nF | کد 122روی خازن عدد 122 درج شده است که معادل 1.2 نانو فاراد اس..

50 یا بیشتر 1,470ریال
200 یا بیشتر 1,350ریال

خازن عدسی 2.7 نانو فاراد | 2.7nF | کد 272

خازن عدسی 2.7 نانو فاراد | 2.7nF | کد 272روی خازن عدد 272 درج شده است که معادل 2.7 نانو فاراد اس..

50 یا بیشتر 1,470ریال
200 یا بیشتر 1,350ریال

خازن عدسی 2.2 نانو فاراد 1 کیلو ولت | 2.2nF 1KV | کد 222

خازن عدسی 2.2 نانو فاراد 1 کیلو ولت | 2.2nF 1KV | کد 222روی خازن عدد 222 درج شده است که معادل 2...

50 یا بیشتر 4,510ریال
200 یا بیشتر 4,120ریال

خازن عدسی 18 نانو فاراد | 18nF | کد 183

خازن عدسی 18 نانو فاراد | 18nF | کد 183روی خازن عدد 183 درج شده است که معادل 18 نانو فاراد است ..

50 یا بیشتر 1,470ریال
200 یا بیشتر 1,350ریال

خازن عدسی 82 نانو فاراد | 82nF | کد 823

خازن عدسی 82 نانو فاراد | 82nF | کد 823روی خازن عدد 823 درج شده است که معادل 82 نانو فاراد است ..

50 یا بیشتر 1,470ریال
200 یا بیشتر 1,350ریال

خازن عدسی 12 نانو فاراد | 12nF | کد 123

خازن عدسی 12 نانو فاراد | 12nF | کد 123روی خازن عدد 123 درج شده است که معادل 12 نانو فاراد است ..

50 یا بیشتر 1,470ریال
200 یا بیشتر 1,350ریال

خازن عدسی 68 نانو فاراد | 68nF | کد 683

خازن عدسی 68 نانو فاراد | 68nF | کد 683روی خازن عدد 683 درج شده است که معادل 68 نانو فاراد است ..

50 یا بیشتر 1,570ریال
200 یا بیشتر 1,440ریال

خازن عدسی 8 پیکو فاراد | 8pF | کد 8

خازن عدسی 8 پیکو فاراد | 8pF | کد 8روی خازن عدد 8 درج شده است که معادل 8 نانو فاراد استدر صو..

500 یا بیشتر 1,080ریال
2000 یا بیشتر 980ریال

خازن عدسی 75 پیکو فاراد | 75pF | کد 75

خازن عدسی 75 پیکو فاراد | 75pF | کد 75روی خازن عدد 75 درج شده است که معادل 75 پیکو فاراد است..

500 یا بیشتر 1,080ریال
2000 یا بیشتر 980ریال

خازن عدسی 2.7 پیکو فاراد | 2.7pF | کد 2.7

خازن عدسی 2.7 پیکو فاراد | 2.7pF | کد 2.7روی خازن عدد 2.7 درج شده است که معادل 2.7 پیکو فاراد اس..

500 یا بیشتر 1,080ریال
2000 یا بیشتر 980ریال

خازن عدسی 150 پیکو فاراد | 150pF | کد 151

خازن عدسی 150 پیکو فاراد | 150pF | کد 151روی خازن عدد 151 درج شده است که معادل 150 پیکو فاراد اس..

500 یا بیشتر 1,080ریال
2000 یا بیشتر 980ریال

خازن, عدسی, سرامیکی
کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.