خازن > خازن عدسی

خازن > خازن عدسی
فروشگاه اینترنتی مکاترونیک مرکز پخش و فروش آنلاین انواع خازن عدسی بوده و در این دسته بندی میتوانید مدل های مختلفی از خازن عدسی مانند: خازن عدسی 120 پیکوفاراد | 120pF, خازن عدسی 12 نانو فاراد | 12nF, خازن عدسی 1 نانو فاراد | 1nF, خازن عدسی 390 پیکوفاراد | 390pF, خازن عدسی 100 نانوفاراد | 100nF, خازن عدسی 100 پیکوفاراد | 100pF, خازن عدسی 47 پیکو فاراد | 47pF, خازن عدسی 4 پیکوفاراد | 4pF, خازن عدسی 33 پیکوفاراد | 33pF, خازن عدسی 22 پیکوفاراد | 22pF را به همراه قیمت به روز مشاهده نمایید. پیشنهاد میکنیم جهت مشاهده قیمت خازن عدسی در سایت ثبت نام نمایید. در صورتی که پیش از خرید خازن عدسی سوال فنی وجود دارد لطفا در بخش نظر و سوال فنی سوال خود را درج نمایید. همچنین پس از دریافت سفارش با آپلود تصاویر کالا و ثبت نظر، سایر مشتریان را در انتخاب و خرید آنلاین یاری نمایید. در صورتی که کالای مورد نظر خود را در این دسته بندی نمی یابید، کافی است بخشی از نام آنرا در نوار جستجوی سایت تایپ کنید و یا توسط دسته بندی های بالای سایت ، کالای مورد نظر خود را بیابید
نمایش:
مرتب کردن براساس:

خازن عدسی 1 پیکو فاراد | 1pF

خازن عدسی 1 پیکو فاراد | 1pFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از دس..

560ریال

خازن عدسی51 پیکو فاراد | 51pF

خازن عدسی 51 پیکو فاراد | 51pFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از ..

1,050ریال

خازن عدسی 5 پیکو فاراد | 5pF

خازن عدسی 5 پیکو فاراد | 5pFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از دس..

1,050ریال

خازن عدسی 100 نانوفاراد | 100nF

خازن عدسی 100 نانوفاراد | 100nFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از..

1,320ریال

خازن عدسی 33 پیکوفاراد | 33pF

خازن عدسی 33 پیکوفاراد | 33pFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید ..

1,100ریال

خازن عدسی 47 پیکو فاراد | 47pF

خازن عدسی 47 پیکو فاراد | 47pFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از ..

560ریال

خازن عدسی 12 نانو فاراد | 12nF

خازن عدسی 12 نانو فاراد | 12nFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از ..

710ریال

خازن عدسی 220 نانوفاراد | 220nF

خازن عدسی 220 نانوفاراد | 220nFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از..

3,200ریال

خازن عدسی 1 نانو فاراد | 1nF

خازن عدسی 1 نانو فاراد | 1nFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از دس..

560ریال

خازن عدسی 4 پیکوفاراد | 4pF

خازن عدسی 4 پیکوفاراد | 4pF | چهار پیکو فارادخازن عدسی چهار پیکو فاراد که با توجه به تصویر شبیه ..

710ریال

خازن عدسی 470 پیکوفاراد | 470pF

خازن عدسی 470 پیکوفاراد | 470pFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از..

710ریال

خازن عدسی 10 پیکوفاراد | 10pF

خازن عدسی 10 پیکوفاراد | 10pFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از د..

1,050ریال

خازن عدسی 82 پیکو فاراد | 82pF

خازن عدسی 82 پیکو فاراد | 82pFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از ..

1,050ریال

خازن عدسی 680 پیکو فاراد | 680pF

خازن عدسی 680 پیکو فاراد | 680pFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید ا..

1,050ریال

خازن عدسی 68 پیکو فاراد | 68pF

خازن عدسی 68 پیکو فاراد | 68pFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از ..

1,050ریال

خازن عدسی 68 نانو فاراد | 68nF

خازن عدسی 68 نانو فاراد | 68nFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از ..

1,050ریال

خازن عدسی 39 پیکو فاراد | 39pF

خازن عدسی 39 پیکو فاراد | 39pFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از ..

1,050ریال

خازن عدسی 3 پیکو فاراد | 3pF

خازن عدسی 3 پیکو فاراد | 3pFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از دس..

1,050ریال

خازن عدسی 820 پیکو فاراد | 820pF

خازن عدسی 820 پیکو فاراد | 820pFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید ا..

1,050ریال

خازن عدسی 8 پیکو فاراد | 8pF

خازن عدسی 8 پیکو فاراد | 8pFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از دس..

1,050ریال

خازن عدسی 56 پیکو فاراد | 56pF

خازن عدسی 56 پیکو فاراد | 56pFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از ..

1,050ریال

خازن عدسی 220 پیکو فاراد | 220pF

خازن عدسی 220 پیکو فاراد | 220pFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید ا..

1,050ریال

خازن عدسی 20 پیکو فاراد | 20pF

خازن عدسی 20 پیکو فاراد | 20pFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از ..

1,050ریال

خازن عدسی 2.7 نانوفاراد | 2.7nF

خازن عدسی2.7 نانوفاراد | 2.7nFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از ..

1,050ریال

خازن عدسی 2.2 نانو فاراد | 2.2nF

خازن عدسی 2.2 نانو فاراد | 2.2nFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید ا..

1,050ریال

خازن عدسی 18پیکو فاراد | 18pF

خازن عدسی18 پیکو فاراد | 18pFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از د..

1,050ریال

خازن عدسی 15نانو فاراد | 15nF

خازن عدسی 15 نانو فاراد | 15nFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از ..

1,160ریال

خازن عدسی 150 پیکو فاراد | 150pF

خازن عدسی 150 پیکو فاراد | 150pFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید ا..

1,050ریال

خازن عدسی 1.8 نانو فاراد | 1.8nF

خازن عدسی 1.8 نانو فاراد | 1.8nFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید ا..

1,050ریال

خازن عدسی 1.5 نانو فاراد | 1.5nF

خازن عدسی 1.5 نانو فاراد | 1.5nFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید ا..

1,050ریال

خازن, عدسی, سرامیکی
کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.