خازن > خازن عدسی

خازن > خازن عدسی
فروشگاه اینترنتی مکاترونیک مرکز پخش و فروش آنلاین انواع خازن عدسی بوده و در این دسته بندی می توانید مدل های مختلفی از خازن عدسی مانند: خازن عدسی 100 پیکوفاراد | 100pF, خازن عدسی 1.5 نانو فاراد | 1.5nF, خازن عدسی 120 پیکوفاراد | 120pF, خازن عدسی 680 پیکو فاراد | 680pF, خازن عدسی 8 پیکو فاراد | 8pF, خازن عدسی 22 پیکوفاراد | 22pF, خازن عدسی 330 پیکوفاراد | 330pF, خازن عدسی 470 پیکوفاراد | 470pF, خازن عدسی 2.7 نانوفاراد | 2.7nF, خازن عدسی 300 پیکو فاراد | 300pF را به همراه قیمت به روز مشاهده نمایید. پیشنهاد میکنیم جهت مشاهده قیمت خازن عدسی با تخفیف های مناسب در سایت ثبت نام نمایید.
با توجه به ویژگی های مدل های مختلف خازن عدسی جهت خرید آنلاین خازن عدسی در فروشگاه مکاترونیک پیشنهاد میکنیم روی کالای مورد نظر خود کلیک نموده و با مطالعه توضیحات و خصوصیات هر یک از خازن عدسی ها نسبت به خرید آن اقدام نمایید
در صورتی که پیش از خرید خازن عدسی سوال فنی وجود دارد لطفا در بخش نظر و سوال فنی سوال خود را درج نمایید. همچنین پس از دریافت سفارش با آپلود تصاویر کالا و ثبت نظر، سایر مشتریان را در انتخاب و خرید آنلاین یاری نمایید. در صورتی که کالای مورد نظر خود را در این دسته بندی نمی یابید، کافی است بخشی از نام آنرا در نوار جستجوی سایت تایپ کنید و یا توسط دسته بندی های بالای سایت ، کالای مورد نظر خود را بیابید
نمایش:
مرتب کردن براساس:

خازن عدسی 22 پیکوفاراد | 22pF

خازن عدسی 22 پیکوفاراد | 22pFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از دست..

1,000ریال

1000 یا بیشتر 810ریال
5000 یا بیشتر 740ریال

خازن عدسی 1 پیکو فاراد | 1pF

خازن عدسی 1 پیکو فاراد | 1pFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از دس..

1,000ریال

1000 یا بیشتر 810ریال
5000 یا بیشتر 740ریال

خازن عدسی 51 پیکو فاراد | 51pF

خازن عدسی 51 پیکو فاراد | 51pFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از ..

1,000ریال

1000 یا بیشتر 810ریال
5000 یا بیشتر 740ریال

خازن عدسی 5 پیکو فاراد | 5pF

خازن عدسی 5 پیکو فاراد | 5pFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از دسته..

1,000ریال

50 یا بیشتر 810ریال
250 یا بیشتر 740ریال

خازن عدسی 56 پیکو فاراد | 56pF

خازن عدسی 56 پیکو فاراد | 56pFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از دس..

1,000ریال

1000 یا بیشتر 810ریال
5000 یا بیشتر 740ریال

خازن عدسی 120 پیکوفاراد | 120pF

خازن عدسی 120 پیکوفاراد | 120pFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید ا..

1,000ریال

1000 یا بیشتر 810ریال
5000 یا بیشتر 740ریال

خازن عدسی 33 پیکوفاراد | 33pF

خازن عدسی 33 پیکوفاراد | 33pFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از د..

1,000ریال

1000 یا بیشتر 810ریال
5000 یا بیشتر 740ریال

خازن عدسی 15 پیکوفاراد | 15pF

خازن عدسی 15 پیکوفاراد | 15pFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از د..

1,000ریال

1000 یا بیشتر 810ریال
5000 یا بیشتر 740ریال

خازن عدسی 4 پیکوفاراد | 4pF

خازن عدسی 4 پیکوفاراد | 4pF | چهار پیکو فارادخازن عدسی چهار پیکو فاراد که با توجه به تصویر شبیه به..

1,000ریال

1000 یا بیشتر 810ریال
5000 یا بیشتر 740ریال

خازن عدسی 220 نانوفاراد | 220nF

خازن عدسی 220 نانوفاراد | 220nFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از..

4,100ریال

50 یا بیشتر 3,320ریال
250 یا بیشتر 3,030ریال

خازن عدسی 100 نانوفاراد | 100nF

خازن عدسی 100 نانوفاراد | 100nFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از..

1,800ریال

50 یا بیشتر 1,460ریال
250 یا بیشتر 1,330ریال

خازن عدسی 47 پیکو فاراد | 47pF

خازن عدسی 47 پیکو فاراد | 47pFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از ..

1,000ریال

1000 یا بیشتر 810ریال
5000 یا بیشتر 740ریال

خازن عدسی 15نانو فاراد | 15nF

خازن عدسی 15 نانو فاراد | 15nFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از دس..

1,300ریال

50 یا بیشتر 1,050ریال
250 یا بیشتر 960ریال

خازن عدسی 10 نانوفاراد | 10nF

خازن عدسی 10 نانوفاراد | 10nFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از د..

1,300ریال

50 یا بیشتر 1,050ریال
250 یا بیشتر 960ریال

خازن عدسی 1.8 نانو فاراد | 1.8nF

خازن عدسی 1.8 نانو فاراد | 1.8nFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از ..

1,300ریال

50 یا بیشتر 1,050ریال
250 یا بیشتر 960ریال

خازن عدسی 68 نانو فاراد | 68nF

خازن عدسی 68 نانو فاراد | 68nFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از دس..

1,400ریال

50 یا بیشتر 1,130ریال
250 یا بیشتر 1,040ریال

خازن عدسی 5.6 نانو فاراد | 5.6nF

خازن عدسی 5.6 نانو فاراد | 5.6nFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از ..

1,300ریال

50 یا بیشتر 1,050ریال
250 یا بیشتر 960ریال

خازن عدسی 2.7 نانوفاراد | 2.7nF

خازن عدسی2.7 نانوفاراد | 2.7nFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از دس..

1,300ریال

50 یا بیشتر 1,050ریال
250 یا بیشتر 960ریال

خازن عدسی 18 نانوفاراد | 18nF

خازن عدسی 18 نانوفاراد | 18nFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از دست..

1,300ریال

50 یا بیشتر 1,050ریال
250 یا بیشتر 960ریال

خازن عدسی 82 نانو فاراد | 82nF

خازن عدسی 82 نانو فاراد | 82nFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از دس..

1,300ریال

50 یا بیشتر 1,050ریال
250 یا بیشتر 960ریال

خازن عدسی 1.5 نانو فاراد | 1.5nF

خازن عدسی 1.5 نانو فاراد | 1.5nFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از ..

1,300ریال

50 یا بیشتر 1,050ریال
250 یا بیشتر 960ریال

خازن عدسی 1.2 نانوفاراد | 1.2nF

خازن عدسی1.2 نانوفاراد | 1.2nFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از دس..

1,300ریال

50 یا بیشتر 1,050ریال
250 یا بیشتر 960ریال

خازن عدسی 75 پیکوفاراد | 75pF

خازن عدسی 75 پیکوفاراد | 75pF | هفتاد و پنج پیکو فارادخازن عدسی هفتاد و پنج پیکو فاراد که با توجه ..

1,000ریال

1000 یا بیشتر 810ریال
5000 یا بیشتر 740ریال

خازن عدسی 300 پیکو فاراد | 300pF

خازن عدسی 300 پیکو فاراد | 300pFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از ..

1,000ریال

1000 یا بیشتر 810ریال
5000 یا بیشتر 740ریال

خازن عدسی 8 پیکو فاراد | 8pF

خازن عدسی 8 پیکو فاراد | 8pFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از دسته..

1,000ریال

1000 یا بیشتر 810ریال
5000 یا بیشتر 740ریال

خازن عدسی 2.2 نانوفاراد 1 کیلو ولت | 2.2nF 1KV

خازن عدسی 2.2 نانوفاراد 1 کیلو ولت | 2.2nF 1KVدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید..

4,100ریال

50 یا بیشتر 3,320ریال
250 یا بیشتر 3,030ریال

خازن عدسی 150 پیکو فاراد | 150pF

خازن عدسی 150 پیکو فاراد | 150pFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از ..

1,000ریال

1000 یا بیشتر 810ریال
5000 یا بیشتر 740ریال

خازن عدسی4.7 پیکو فاراد | 4.7pF

خازن عدسی4.7 پیکو فاراد | 4.7pFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از د..

1,000ریال

1000 یا بیشتر 810ریال
5000 یا بیشتر 740ریال

خازن عدسی 12 نانو فاراد | 12nF

خازن عدسی 12 نانو فاراد | 12nFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از ..

1,300ریال

50 یا بیشتر 1,050ریال
250 یا بیشتر 960ریال

خازن عدسی 33 نانو فاراد | 33nF

خازن عدسی 33 نانو فاراد | 33nFدر صورتی که در جستجوی رنج دیگری از این خازن می باشید می توانید از دس..

1,300ریال

50 یا بیشتر 1,050ریال
250 یا بیشتر 960ریال

خازن, عدسی, سرامیکی
کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.