شرکت AISHI

محصولاتی مانند خازن الکترولیت 4.7uF 50v آی شی
در شرکت AISHI تولید میگردد. لیست قیمت محصولات شرکت AISHI در فروشگاه مکاترونیک:
نمایش:
مرتب کردن براساس:

خازن الکترولیت 1000uF 16v آی شی

خازن الکترولیت 1000 میکرو فاراد 16 ولت آی شی | 1000uF 16v AISHIخازن های الکترولیت در اکثر مدارها..

10 یا بیشتر 33,210ریال
50 یا بیشتر 30,340ریال

خازن الکترولیت 100uF 16v آی شی

خازن الکترولیت 100 میکرو فاراد 16 ولت آی شی | 100uF 16v AISHIخازن های الکترولیت در اکثر مدارهای ..

20 یا بیشتر 8,510ریال
100 یا بیشتر 7,770ریال

خازن الکترولیت 100uF 25v آی شی

خازن الکترولیت 100 میکرو فاراد 25 ولت آی شی | 100uF 25v AISHIخازن های الکترولیت در اکثر مدارهای ..

20 یا بیشتر 11,100ریال
100 یا بیشتر 10,140ریال

خازن الکترولیت 100uF 35v آی شی

خازن الکترولیت 100 میکرو فاراد 23 ولت آی شی | 100uF 35v AISHIخازن های الکترولیت در اکثر مدارهای ..

20 یا بیشتر 13,610ریال
100 یا بیشتر 12,430ریال

خازن الکترولیت 100uF 50v آی شی

خازن الکترولیت 100 میکرو فاراد 50 ولت آی شی | 100uF 50v AISHIخازن های الکترولیت در اکثر مدارهای ..

10 یا بیشتر 17,500ریال
50 یا بیشتر 15,980ریال

خازن الکترولیت 10uF 25v آی شی

خازن الکترولیت 10 میکرو فاراد 25 ولت آی شی | 10uF 25v AISHIخازن های الکترولیت در اکثر مدارهای ال..

50 یا بیشتر 6,160ریال
200 یا بیشتر 5,620ریال

خازن الکترولیت 10uF 50v آی شی

خازن الکترولیت 10 میکرو فاراد 50 ولت آی شی | 10uF 50v AISHIخازن های الکترولیت در اکثر مدارهای ال..

20 یا بیشتر 7,900ریال
100 یا بیشتر 7,220ریال

خازن الکترولیت 1uF 50v آی شی

خازن الکترولیت 1 میکرو فاراد 50 ولت آی شی | 1uF 50v AISHIخازن های الکترولیت در اکثر مدارهای الکت..

50 یا بیشتر 7,050ریال
200 یا بیشتر 6,440ریال

خازن الکترولیت 220uF 16v آی شی

خازن الکترولیت 220 میکرو فاراد 16 ولت آی شی | 220uF 16v AISHIخازن های الکترولیت در اکثر مدارهای ..

20 یا بیشتر 12,310ریال
100 یا بیشتر 11,250ریال

خازن الکترولیت 220uF 25v آی شی

خازن الکترولیت 220 میکرو فاراد 25 ولت آی شی | 220uF 25v AISHIخازن های الکترولیت در اکثر مدارهای ..

10 یا بیشتر 14,900ریال
50 یا بیشتر 13,620ریال

خازن الکترولیت 22uF 100v آی شی

خازن الکترولیت 22 میکرو فاراد 100 ولت آی شی | 22uF 100v AISHIخازن های الکترولیت در اکثر مدارهای ..

10 یا بیشتر 14,990ریال
50 یا بیشتر 13,690ریال

خازن الکترولیت 22uF 50v آی شی

خازن الکترولیت 22 میکرو فاراد 50 ولت آی شی | 22uF 50v AISHIخازن های الکترولیت در اکثر مدارهای ال..

20 یا بیشتر 8,910ریال
100 یا بیشتر 8,140ریال

خازن الکترولیت 330uF 16v آی شی

خازن الکترولیت 330 میکرو فاراد 16 ولت آی شی | 330uF 16v AISHIخازن های الکترولیت در اکثر مدارهای ..

10 یا بیشتر 15,470ریال
50 یا بیشتر 14,130ریال

خازن الکترولیت 330uF 35v آی شی

خازن الکترولیت 330 میکرو فاراد 35 ولت آی شی | 330uF 35v AISHIخازن های الکترولیت در اکثر مدارهای ..

10 یا بیشتر 26,240ریال
50 یا بیشتر 23,980ریال

خازن الکترولیت 33uF 25v آی شی

خازن الکترولیت 33 میکرو فاراد 25 ولت آی شی | 33uF 25v AISHIخازن های الکترولیت در اکثر مدارهای ال..

50 یا بیشتر 7,010ریال
200 یا بیشتر 6,400ریال

خازن الکترولیت 33uF 35v آی شی

خازن الکترولیت 33 میکرو فاراد 35 ولت آی شی | 33uF 35v AISHIخازن های الکترولیت در اکثر مدارهای ال..

20 یا بیشتر 8,510ریال
100 یا بیشتر 7,770ریال

خازن الکترولیت 4.7uF 50v آی شی

خازن الکترولیت 4.7 میکرو فاراد 50 ولت آی شی | 4.7uF 50v AISHIخازن های الکترولیت در اکثر مدارهای ..

50 یا بیشتر 7,290ریال
200 یا بیشتر 6,660ریال

خازن الکترولیت 470uF 16v آی شی

خازن الکترولیت 470 میکرو فاراد 16 ولت آی شی | 470uF 16v AISHIخازن های الکترولیت در اکثر مدارهای ..

10 یا بیشتر 18,230ریال
50 یا بیشتر 16,650ریال

خازن الکترولیت 470uF 25v آی شی

خازن الکترولیت 470 میکرو فاراد 25 ولت آی شی | 470uF 25v AISHIخازن های الکترولیت در اکثر مدارهای ..

10 یا بیشتر 21,870ریال
50 یا بیشتر 19,980ریال

خازن الکترولیت 47uF 16v آی شی

خازن الکترولیت 47 میکرو فاراد 16 ولت آی شی | 47uF 16v AISHIخازن های الکترولیت در اکثر مدارهای ال..

20 یا بیشتر 7,780ریال
100 یا بیشتر 7,100ریال

خازن الکترولیت 47uF 250v آی شی

خازن الکترولیت 47 میکرو فاراد 250 ولت آی شی | 47uF 250v AISHIخازن های الکترولیت در اکثر مدارهای ..

10 یا بیشتر 44,550ریال
50 یا بیشتر 40,700ریال

خازن الکترولیت 47uF 35v آی شی

خازن الکترولیت 47 میکرو فاراد 35 ولت آی شی | 47uF 35v AISHIخازن های الکترولیت در اکثر مدارهای ال..

20 یا بیشتر 8,910ریال
100 یا بیشتر 8,140ریال

خازن الکترولیت 47uF 50v آی شی

خازن الکترولیت 47 میکرو فاراد 50 ولت آی شی | 47uF 50v AISHIخازن های الکترولیت در اکثر مدارهای ال..

20 یا بیشتر 13,610ریال
100 یا بیشتر 12,430ریال

کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.