شرکت NEW TRANS


NEW TRANS


ترانسفورماتور 220 به 16*2 ولت 3 آمپر
نمایش:
مرتب کردن براساس:

آداپتور | شارژر باتری 12 و 6 ولت - NO.4 نیوترانس

آداپتور | شارژر باتری 12 و 6 ولت - NO.4 نیوترانساین دستگاه در واقع یک مبدل دو منظوره ولتاژ 220 ولت..

2,000,000ریال

آداپتور | شارژر باتری 12 ولت - NO.20 نیوترانس

آداپتور | شارژر باتری 12 ولت - NO.20 نیو ترانساین دستگاه در واقع یک مبدل ولتاژ 220 ولت برق شهری به..

5,500,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 1 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 1 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ خروجی: ..

810,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 1 آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 1 آمپر دو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50H..

810,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 3 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 3 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ خروجی: ..

1,400,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 3 آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 3 آمپر دو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50H..

1,500,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 300 میلی آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 300 میلی آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ ..

420,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 300 میلی آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 300 میلی آمپر دو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکا..

460,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 4 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 4 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ خروجی: ..

فروخته شده است

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 4 آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 4 آمپر دو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50H..

1,900,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 500 میلی آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 500 میلی آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ ..

520,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 500 میلی آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 500 میلی آمپردو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکان..

520,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 6 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 6 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ خروجی: ..

2,600,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 8 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 8 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ خروجی: ..

فروخته شده است

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 1 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 1 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی : 220V ACفرکانس : 50Hzولتاژ خروجی..

940,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 1 آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 1 آمپر دو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی : 220V ACفرکانس : 5..

940,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 3 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 3 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ خروجی: ..

1,500,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 3 آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 3 آمپردو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hz..

1,260,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 300 میلی آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 300 میلی آمپر تک خروجیولتاژ ورودی : 220V ACفرکانس : 50Hzولتا..

420,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 300 میلی آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 300 میلی آمپر دو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی : 220V ACفرک..

440,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 500 میلی آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 500 میلی آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ ..

فروخته شده است

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 500 میلی آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 500 میلی آمپر دوخروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی : 220V ACفرکا..

570,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 1 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 1 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی : 220V ACفرکانس : 50Hzولتاژ خروجی..

فروخته شده است

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 1 آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 1 آمپر دوخروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی : 220V ACفرکانس : 50..

940,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 10 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 10 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ خروجی:..

4,200,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 3 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 3 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ خروجی: ..

1,260,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 3 آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 3 آمپردو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hz..

فروخته شده است

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 300 میلی آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 300 میلی آمپر تک خروجیولتاژ ورودی : 220V ACفرکانس : 50Hzولتا..

440,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 300 میلی آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 300 میلی آمپر دو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی : 220V ACفرک..

440,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 4 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 4 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ خروجی: ..

1,650,000ریال

کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.