شرکت NEW TRANS

محصولاتی مانند ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 10 آمپر تک خروجی, ترانسفورماتور 220 به 6 ولت 500 میلی آمپر تک خروجی, ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 500 میلی آمپر دوبل
در شرکت NEW TRANS تولید میگردد. لیست قیمت محصولات شرکت NEW TRANS در فروشگاه مکاترونیک:
نمایش:
مرتب کردن براساس:

آداپتور | شارژر باتری 12 و 6 ولت - NO.4 نیوترانس

آداپتور | شارژر باتری 12 و 6 ولت - NO.4 نیوترانساین دستگاه در واقع یک مبدل دو منظوره ولتاژ 220 ولت..

فروخته شده است

5 یا بیشتر 2,254,000ریال
25 یا بیشتر 2,196,500ریال

آداپتور | شارژر باتری 12 ولت - NO.20 نیوترانس

آداپتور | شارژر باتری 12 ولت - NO.20 نیو ترانساین دستگاه در واقع یک مبدل ولتاژ 220 ولت برق شهری به..

6,270,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 1 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 1 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ خروجی: 12V مت..

1,070,000ریال

10 یا بیشتر 1,037,900ریال
50 یا بیشتر 1,016,500ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 1 آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 1 آمپر دو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50H..

1,000,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 10 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 10 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ خروجی: 12V م..

490,000ریال

5 یا بیشتر 480,200ریال
25 یا بیشتر 467,950ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 10 آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 10 آمپر دو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50..

4,900,000ریال

5 یا بیشتر 4,802,000ریال
25 یا بیشتر 4,679,500ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 3 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 3 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ خروجی: 12V مت..

1,600,000ریال

5 یا بیشتر 1,568,000ریال
25 یا بیشتر 1,528,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 3 آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 3 آمپر دو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzو..

1,600,000ریال

5 یا بیشتر 1,568,000ریال
25 یا بیشتر 1,528,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 300 میلی آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 300 میلی آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ ..

510,000ریال

10 یا بیشتر 494,700ریال
50 یا بیشتر 484,500ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 300 میلی آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 300 میلی آمپر دو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: ..

510,000ریال

5 یا بیشتر 499,800ریال
25 یا بیشتر 487,050ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 4 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 4 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ خروجی: 12V مت..

2,080,000ریال

5 یا بیشتر 2,038,400ریال
25 یا بیشتر 1,986,400ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 4 آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 4 آمپر دو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50H..

2,080,000ریال

5 یا بیشتر 2,038,400ریال
25 یا بیشتر 1,986,400ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 500 میلی آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 500 میلی آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ ..

650,000ریال

10 یا بیشتر 630,500ریال
50 یا بیشتر 617,500ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 500 میلی آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 500 میلی آمپردو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکان..

650,000ریال

10 یا بیشتر 630,500ریال
50 یا بیشتر 617,500ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 6 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 6 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ خروجی: 12V مت..

3,220,000ریال

5 یا بیشتر 3,155,600ریال
25 یا بیشتر 3,075,100ریال

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 8 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 8 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ خروجی: 12V مت..

4,150,000ریال

5 یا بیشتر 4,067,000ریال
25 یا بیشتر 3,963,250ریال

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 1 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 1 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی : 220V ACفرکانس : 50Hzولتاژ خروجی..

1,070,000ریال

10 یا بیشتر 1,037,900ریال
50 یا بیشتر 1,016,500ریال

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 1 آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 1 آمپر دو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی : 220V ACفرکانس : 50Hz ..

1,070,000ریال

10 یا بیشتر 1,037,900ریال
50 یا بیشتر 1,016,500ریال

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 3 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 3 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ خروجی: ..

1,480,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 3 آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 3 آمپردو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzول..

فروخته شده است

5 یا بیشتر 1,568,000ریال
25 یا بیشتر 1,528,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 300 میلی آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 300 میلی آمپر تک خروجیولتاژ ورودی : 220V ACفرکانس : 50Hzولتا..

510,000ریال

10 یا بیشتر 494,700ریال
50 یا بیشتر 484,500ریال

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 300 میلی آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 300 میلی آمپر دو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی : 220V ACفرکانس ..

510,000ریال

5 یا بیشتر 499,800ریال
25 یا بیشتر 487,050ریال

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 500 میلی آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 500 میلی آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ خروجی:..

650,000ریال

10 یا بیشتر 630,500ریال
50 یا بیشتر 617,500ریال

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 500 میلی آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 16 ولت 500 میلی آمپر دوخروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی : 220V ACفرکانس :..

650,000ریال

10 یا بیشتر 630,500ریال
50 یا بیشتر 617,500ریال

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 1 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 1 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی : 220V ACفرکانس : 50Hzولتاژ خروجی : 24V..

1,070,000ریال

10 یا بیشتر 1,037,900ریال
50 یا بیشتر 1,016,500ریال

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 1 آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 1 آمپر دوخروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی : 220V ACفرکانس : 50Hz..

1,070,000ریال

5 یا بیشتر 1,048,600ریال
25 یا بیشتر 1,021,850ریال

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 10 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 10 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ خروجی:..

4,900,000ریال

5 یا بیشتر 4,802,000ریال
25 یا بیشتر 4,679,500ریال

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 3 آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 3 آمپر تک خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzولتاژ خروجی: ..

1,600,000ریال

5 یا بیشتر 1,568,000ریال
25 یا بیشتر 1,528,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 3 آمپر دوبل

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 3 آمپردو خروجی | سه سیم در خروجیولتاژ ورودی: 220V ACفرکانس: 50Hzول..

1,600,000ریال

5 یا بیشتر 1,568,000ریال
25 یا بیشتر 1,528,000ریال

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 300 میلی آمپر تک خروجی

ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 300 میلی آمپر تک خروجیولتاژ ورودی : 220V ACفرکانس : 50Hzولتاژ خروج..

510,000ریال

5 یا بیشتر 499,800ریال
25 یا بیشتر 487,050ریال

کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.