فروشگاه مکاترونیک از تاریخ 27 اسفند لغایت 17 فروردین ماه تعطیل می باشد و سفارشات ثبت شده در این بازه زمانی به ترتیب الویت زمان ثبت سفارش از تاریخ 18 الی 20 فروردین ماه ارسال میگردند
فروشگاه مکاترونیک تا تاریخ 27 اسفندماه کلیه سفارشات تسویه شده را مطابق زمانبندی درج شده در صفحه شرایط ارسال تحویل شرکت های حمل خواهد داد. ولی با توجه به حجم کاری این شرکت ها (بویژه شرکت پست) در روزهای پایانی سال، عملا سفارشاتی که پس از تاریخ 20 اسفند ثبت شوند و روش های پست سفارشی یا ارسال رایگان(برای شهرستان) را انتخاب کنند ممکن است سال آینده تحویل گیرنده گردند. سفارشات بعد از 23 اسفند هم ممکن است در همه روش های حمل سال آینده تحویل گردند(وابسته به عملکرد شرکت حمل)

POWER SUPPLIES > SOLAR PANELS

POWER SUPPLIES > SOLAR PANELS

SOLAR PANELS
 SOLAR PANEL 5.5V 120mAh, SOLAR PANEL 18V 200mAh, SOLAR PANEL 5V 500mAh

Show:
Sort By:

SOLAR PANEL 9V 170mA

SOLAR PANEL 9V 170mA IN POWER SUPPLIES ..

470,000ریال

SOLAR PANEL 5.5V 120mA

SOLAR PANEL 5.5V 120mA IN POWER SUPPLIESThe solar cell panels convert the energy of the sun to e..

320,000ریال

SOLAR PANEL 12V 100mA POWER SUPPLIES New

SOLAR PANEL 12V 100mA

SOLAR PANEL 12V 100mA IN POWER SUPPLIESThe solar cell panels convert the energy of the sun to el..

480,000ریال

SOLAR PANEL 5V 500mA

SOLAR PANEL 5V 500mA IN POWER SUPPLIES ..

790,000ریال

SOLAR PANEL 5.5V 400mA

SOLAR PANEL 5.5V 400mA IN POWER SUPPLIESThe solar cell panels convert the energy of the sun to e..

660,000ریال

SOLAR PANEL 5.5V 100mA

SOLAR PANEL 5.5V 100mA IN POWER SUPPLIES ..

300,000ریال

SOLAR PANEL 12V 80mA

SOLAR PANEL 12V 80mA IN POWER SUPPLIES ..

395,000ریال

SOLAR PANEL 5.5V 60mA

SOLAR PANEL - LEARNING IN POWER SUPPLIES ..

290,000ریال

SOLAR PANEL 18V 250mA

SOLAR PANEL 18V 250mA IN POWER SUPPLIESThe solar cell panels convert the energy of the sun to el..

1,490,000ریال

SOLAR, PANELS, POWER, SUPPLIES
The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.