فروشگاه مکاترونیک از تاریخ 27 اسفند لغایت 17 فروردین ماه تعطیل می باشد و سفارشات ثبت شده در این بازه زمانی به ترتیب الویت زمان ثبت سفارش از تاریخ 18 الی 20 فروردین ماه ارسال میگردند
فروشگاه مکاترونیک تا تاریخ 27 اسفندماه کلیه سفارشات تسویه شده را مطابق زمانبندی درج شده در صفحه شرایط ارسال تحویل شرکت های حمل خواهد داد. ولی با توجه به حجم کاری این شرکت ها (بویژه شرکت پست) در روزهای پایانی سال، عملا سفارشاتی که پس از تاریخ 20 اسفند ثبت شوند و روش های پست سفارشی یا ارسال رایگان(برای شهرستان) را انتخاب کنند ممکن است سال آینده تحویل گیرنده گردند. سفارشات بعد از 23 اسفند هم ممکن است در همه روش های حمل سال آینده تحویل گردند(وابسته به عملکرد شرکت حمل)

ELECTRONIC EQUIPMENTS > PROGRAMMERS & DEBUGGERS

PROGRAMMERS & DEBUGGERS
 

ELECTRONIC EQUIPMENTS

AVR XMEGA PROGRAMMER - MKIIو UNLINK2 PROGRAMMERو PIC USB PROGRAMMERو AVR PROGRAMMER - STK500

Show:
Sort By:

UNLINK2 PROGRAMMER

UNLINK2 PROGRAMMER IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

1,719,900ریال

PICKIT3 MICROCHIP MPLAB DEBUGGER ELECTRONIC EQUIPMENTS New

PICKIT3 MICROCHIP MPLAB DEBUGGER

PICKIT3 MICROCHIP MPLAB DEBUGGERClone version (copy and non-original) of PICKIT 3 programmer..

1,664,250ریال

PIC & dsPIC PCKIT3

PIC & dsPIC PCKIT3 IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

3,024,000ریال

AVR USBASP PAROGRAMMER

AVR USBASP PAROGRAMMER    ..

262,500ریال

PIC USB PROGRAMMER

PIC USB PROGRAMMER IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

موجود نمی باشد

AVR XMEGA PROGRAMMER - MKII - NKP141

AVR XMEGA PROGRAMMER - MKII IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

موجود نمی باشد

AVR PROGRAMMER - STK500

AVR PROGRAMMER - STK500    ..

موجود نمی باشد

TNM 5000 UNIVERSAL PROGRAMMER

TNM 5000 UNIVERSAL PROGRAMMER IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

موجود نمی باشد

TNM 2000 UNIVERSAL PROGRAMMER

TNM 2000 UNIVERSAL PROGRAMMER IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

موجود نمی باشد

J-LINK PROGRAMMER VERSION 8

UNLINK2 PROGRAMMER IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

موجود نمی باشد

PROGRAMMERS, DEBUGGERS, ELECTRONIC, EQUIPMENTS, UNLINK2, PROGRAMMER
The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.