مشتریان گرامی با توجه به رفتار غیر مسئولانه اداره پست در خصوص تغییر رویه (نوع سرویس ها و هزینه ها و نحوه محاسبه رو بصورت تغییر دادند که تا این لحظه دقیقا نمیدونیم هزینه ها دقیقا به چه شکلی محاسبه میشه) - لطفا و خواهشا در صورت امکان از شرکت های حمل و نقل خصوصی مثل تیپاکس و ماهکس استفاده نمایید

ELECTRONIC EQUIPMENTS > PROGRAMMERS & DEBUGGERS

ELECTRONIC EQUIPMENTS > PROGRAMMERS & DEBUGGERS
PROGRAMMERS & DEBUGGERS
 PIC & dsPIC PCKIT3, PROGRAMMER ST-LINK V2 KIT, J-LINK PROGRAMMER VERSION 8
Show:
Sort By:

SOP8 TEST CLIP PROGRAMMER

SOP8 TEST CLIP PROGRAMMER ..

699,000ریال

J-LINK PROGRAMMER VERSION 8

UNLINK2 PROGRAMMER IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

5,180,000ریال

XILINX FPGA JTAG PROGRAMMER NFP124

XILINX FPGA JTAG PROGRAMMER NFP124 ..

موجود نمی باشد

UNLINK2 PROGRAMMER

UNLINK2 PROGRAMMER IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

موجود نمی باشد

TNM 5000 UNIVERSAL PROGRAMMER

TNM 5000 UNIVERSAL PROGRAMMER IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

موجود نمی باشد

TNM 2000 UNIVERSAL PROGRAMMER

TNM 2000 UNIVERSAL PROGRAMMER IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

موجود نمی باشد

SOP16 TEST CLIP PROGRAMMER

SOP16 TEST CLIP PROGRAMMER ..

موجود نمی باشد

PICKIT MICROCHIP MPLAB DEBUGGER

PICKIT MICROCHIP MPLAB DEBUGGERClone version (copy and non-original) of PICKIT programmerUpg..

موجود نمی باشد

PIC USB PROGRAMMER

PIC USB PROGRAMMER IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

موجود نمی باشد

PIC & dsPIC PCKIT3

PIC & dsPIC PCKIT3 IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

موجود نمی باشد

DEBUGGING AND PROGRAMMING ST-LINK/V2/01-0

DEBUGGING AND PROGRAMMING ST-LINK/V2/01-0This programmer is designed only for programming STM8 a..

موجود نمی باشد

AVR XMEGA PROGRAMMER - MKII - NKP141

AVR XMEGA PROGRAMMER - MKII IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

موجود نمی باشد

AVR USBASP PROGRAMMER

AVR USBASP PROGRAMMER    ..

موجود نمی باشد

AVR PROGRAMMER - STK500

AVR PROGRAMMER - STK500    ..

موجود نمی باشد

ALTERA USB BLASTER PROGRAMMER NFP123

XILINX FPGA JTAG PROGRAMMER NFP124 ..

موجود نمی باشد

PROGRAMMERS, DEBUGGERS, ELECTRONIC, EQUIPMENTS, UNLINK2, PROGRAMMER
The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.