کلیه سفارشات ثبت شده در تعطیلات نوروزی، تحویل شرکت پست گردیده اند و سفارشات جدید بدون تاخیر ارسال خواهند شد

SENSORS > PRESSURE SENSORS

PRESSURE SENSORS
 PIEZO CERAMIC ELEMENT BUZER 50mm, MPX4115AP ABSOLUTE PRESSURE SENSOR, PIEZO CERAMIC ELEMENT BUZER 10mm
Show:
Sort By:

HUMIDIFIER ULTRASONIC NEBULIZER PIEZOELCTRIC TRANSDUCER 30mm

HUMIDIFIER ULTRASONIC NEBULIZER PIEZOELCTRIC ATOMIZING  ATOMIZING TRANSDUCER  ..

198,450ریال

PIEZO CERAMIC ELEMENT BUZER 10mm

PIEZO CERAMIC ELEMENT BUZER 10mm ..

9,900ریال

PIEZO CERAMIC ELEMENT BUZER 15mm SENSORS & TRANSDUCERS New

PIEZO CERAMIC ELEMENT BUZER 15mm

PIEZO CERAMIC ELEMENT BUZER 15mmThe piezo is used to produce high-oscillation sounds, such as al..

13,000ریال

PIEZO CERAMIC ELEMENT BUZER 35mm

PIEZO CERAMIC ELEMENT BUZER 35mm ..

52,000ریال

PIEZO CERAMIC ELEMENT BUZER 50mm

PIEZO CERAMIC ELEMENT BUZER 50mm ..

117,600ریال

PIEZO CERAMIC ELEMENT BUZER 27mm

PIEZO CERAMIC ELEMENT BUZER 27mm ..

23,100ریال

HUMIDIFIER ULTRASONIC NEBULIZER PIEZOELCTRIC TRANSDUCER 25mm

HUMIDIFIER ULTRASONIC NEBULIZER PIEZOELCTRIC TRANSDUCER 25mm  ..

207,380ریال

FORCE SENSING RESISTOR FSR402 20G

FORCE SENSING RESISTOR FSR402 20G ..

1,596,000ریال

MPXV7002DP PRESSURE SENSOR

MPXV7002DP PRESSURE SENSOR   ..

پیش سفارش

MPX4115AP ABSOLUTE PRESSURE SENSOR

MPX4115AP ABSOLUTE PRESSURE SENSOR IN SENSORS ..

موجود نمی باشد

PRESSURE, SENSORS
The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.