کلیه سفارشات ثبت شده در تعطیلات نوروزی، تحویل شرکت پست گردیده اند و سفارشات جدید بدون تاخیر ارسال خواهند شد

POWER SUPPLIES > POWER BOARD

POWER SUPPLIES > POWER BOARD
POWER BOARD
 12V 400MA POWER SUPPLY STEP DOWN AC-DC SWITCH MODULE, 5V 700mA POWER SUPPLY STEP DOWN AC-DC SWITCH MODULE, 5V 1000mA POWER SUPPLY STEP DOWN AC-DC SWITCH MODULE
Show:
Sort By:

5V 1500mA POWER SUPPLY STEP DOWN AC-DC SWITCH MODULE

5V 1500mA POWER SUPPLY STEP DOWN AC-DC SWITCH MODULE ..

472,500ریال

5V 700mA POWER SUPPLY STEP DOWN AC-DC SWITCH MODULE

5V 700mA POWER SUPPLY STEP DOWN AC-DC SWITCH MODULESwitching voltage 220 V alternating voltage c..

312,900ریال

UNIVERSAL DVBT POWER BOARD HI CLASS

UNIVERSAL DVBT POWER BOARD HI CLASS ..

موجود نمی باشد

DVD POWER BOARD + IC

 REWORK & REPAIR DVD POWER BOARD WITH IC12V+,400mA12V-,400mA5V+,800mA5V-,800mA  ..

موجود نمی باشد

DVD POWER BOARD

REWORK & REPAIR DVD POWER BOARD12V+,400mA12V-,400mA5V+,800mA5V-,800mA  ..

موجود نمی باشد

DVB POWER BOARD

 REWORK & REPAIR DVB POWER BOARD12V+,400mA12V-,400mA5V+,800mA5V-,800..

موجود نمی باشد

AC Converters to DC | Double rectifier with filter and regulator

AC Converters to DC | Double rectifier with filter and regulator This board has two separate conver..

موجود نمی باشد

5V 1000mA POWER SUPPLY STEP DOWN AC-DC SWITCH MODULE

5V 1000mA POWER SUPPLY STEP DOWN AC-DC SWITCH MODULESwitching voltage 220 V alternating voltage ..

موجود نمی باشد

12V 400MA POWER SUPPLY STEP DOWN AC-DC SWITCH MODULE

12V 400MA POWER SUPPLY STEP DOWN AC-DC SWITCH MODULE  Switching voltage 220 V alternatin..

موجود نمی باشد

POWER, BOARD, SUPPLIES
The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.