مشتریان گرامی با توجه به رفتار غیر مسئولانه اداره پست در خصوص تغییر رویه (نوع سرویس ها و هزینه ها و نحوه محاسبه رو بصورت تغییر دادند که تا این لحظه دقیقا نمیدونیم هزینه ها دقیقا به چه شکلی محاسبه میشه) - لطفا و خواهشا در صورت امکان از شرکت های حمل و نقل خصوصی مثل تیپاکس و ماهکس استفاده نمایید

CAPACITORS > POLYESTER CAPACITORS

POLYESTER CAPACITORS
 POLYESTER CAPACITOR 680nF 400V, POLYESTER CAPACITOR 2.2nF 400V, POLYESTER CAPACITOR 22nF 50V
Show:
Sort By:

POLYESTER CAPACITOR 15nF 100V

POLYESTER CAPACITOR 15nF 100VPolyester capacitors are based use of a polyester dielectricpol..

3,000ریال

POLYESTER CAPACITOR 4.7nF 400V

POLYESTER CAPACITOR 4.7nF 400VPolyester capacitors are based use of a polyester dielectricpo..

4,630ریال

POLYESTER CAPACITOR 470nF 400V

POLYESTER CAPACITOR 470nF 400VPolyester capacitors are based use of a polyester dielectricpo..

19,400ریال

POLYESTER CAPACITOR 22nF 100V

POLYESTER CAPACITOR 22nF 100VPolyester capacitors are based use of a polyester dielectricpol..

3,060ریال

POLYESTER CAPACITOR 100nF 400V

POLYESTER CAPACITOR 100nF 400VPolyester capacitors are based use of a polyester dielectricpo..

8,490ریال

POLYESTER CAPACITOR 10nF 400V

POLYESTER CAPACITOR 10nF 400VPolyester capacitors are based use of a polyester dielectricpol..

10,890ریال

POLYESTER CAPACITOR 680nF 400V

POLYESTER CAPACITOR 680nF 400VPolyester capacitors are based use of a polyester dielectricpo..

16,670ریال

MYLAR CAPACITOR 10nF 3KV

MYLAR CAPACITOR 10nF 3KV    ..

10,080ریال

POLYESTER CAPACITOR 2.2nF 100V

POLYESTER CAPACITOR 2.2nF 100VPolyester capacitors are based use of a polyester dielectricpo..

5,410ریال

POLYESTER CAPACITOR 2.2nF 400V

POLYESTER CAPACITOR 2.2nF 400VPolyester capacitors are based use of a polyester dielectricpo..

16,670ریال

POLYESTER CAPACITOR 47nF 100V

POLYESTER CAPACITOR 47nF 100VPolyester capacitors are based use of a polyester dielectricpol..

3,790ریال

POLYESTER CAPACITOR 150nF 100V

POLYESTER CAPACITOR 150nF 100VPolyester capacitors are based use of a polyester dielectricpo..

4,630ریال

MYLAR CAPACITOR 10nF 2KV

MYLAR CAPACITOR 10nF 2KV    ..

4,730ریال

POLYESTER CAPACITOR 10nF 630V

POLYESTER CAPACITOR 10nF 630VPolyester capacitors are based use of a polyester dielectricpol..

5,790ریال

POLYESTER CAPACITOR 6.8nF 100V

POLYESTER CAPACITOR 6.8nF 100VPolyester capacitors are based use of a polyester dielectricpo..

2,670ریال

POLYESTER CAPACITOR 220nF 100V

POLYESTER CAPACITOR 220nF 100VPolyester capacitors are based use of a polyester dielectric ..

14,290ریال

POLYESTER CAPACITOR 470nF 630V

POLYESTER CAPACITOR 470nF 630VPolyester capacitors are based use of a polyester dielectricpo..

24,080ریال

POLYESTER CAPACITOR 1uF 400V

POLYESTER CAPACITOR 1uF 400VPolyester capacitors are based use of a polyester dielectricpoly..

16,200ریال

20 یا بیشتر 13,120ریال
100 یا بیشتر 11,990ریال

POLYESTER CAPACITOR 3.3nF 400V

POLYESTER CAPACITOR 3.3nF 400VPolyester capacitors are based use of a polyester dielectricpo..

4,630ریال

POLYESTER CAPACITOR 2.2uF 630V

POLYESTER CAPACITOR 2.2uF 630VPolyester capacitors are based use of a polyester dielectricpo..

67,030ریال

POLYESTER CAPACITOR 2.2uF 400V

POLYESTER CAPACITOR 2.2uF 400VPolyester capacitors are based use of a polyester dielectricpo..

48,510ریال

POLYESTER CAPACITOR 6.8nF 1600V

POLYESTER CAPACITOR 6.8nF 1600VPolyester capacitors are based use of a polyester dielectricp..

17,600ریال

MYLAR CAPACITOR 4.7nF 3KV

MYLAR CAPACITOR 4.7nF 3KV    ..

6,600ریال

POLYESTER CAPACITOR 4.7nF 100V

POLYESTER CAPACITOR 4.7nF 100VPolyester capacitors are based use of a polyester dielectric ..

2,210ریال

POLYESTER CAPACITOR 1uF 630V

POLYESTER CAPACITOR 1uF 630VPolyester capacitors are based use of a polyester dielectricpoly..

40,570ریال

POLYESTER CAPACITOR 1uF 100V

POLYESTER CAPACITOR 1uF 100VPolyester capacitors are based use of a polyester dielectricpoly..

24,240ریال

POLYESTER CAPACITOR 330nF 100V

POLYESTER CAPACITOR 330nF 100VPolyester capacitors are based use of a polyester dielectric ..

14,290ریال

POLYESTER CAPACITOR 10nF 100V

POLYESTER CAPACITOR 10nF 100VPolyester capacitors are based use of a polyester dielectricpol..

14,300ریال

POLYESTER CAPACITOR 2.2uF 100V

POLYESTER CAPACITOR 2.2uF 100VPolyester capacitors are based use of a polyester dielectricpo..

34,300ریال

POLYESTER CAPACITOR 3.3nF 100V

POLYESTER CAPACITOR 3.3nF 100VPolyester capacitors are based use of a polyester dielectric ..

5,410ریال

POLYESTER, CAPACITORS
Check out this bundle:
+
+
+
Bundle price: 36,155ریال
You save 18,625ریال!

Add bundle to Cart
The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.