فروشگاه مکاترونیک از تاریخ 27 اسفند لغایت 17 فروردین ماه تعطیل می باشد و سفارشات ثبت شده در این بازه زمانی به ترتیب الویت زمان ثبت سفارش از تاریخ 18 الی 20 فروردین ماه ارسال میگردند
فروشگاه مکاترونیک تا تاریخ 27 اسفندماه کلیه سفارشات تسویه شده را مطابق زمانبندی درج شده در صفحه شرایط ارسال تحویل شرکت های حمل خواهد داد. ولی با توجه به حجم کاری این شرکت ها (بویژه شرکت پست) در روزهای پایانی سال، عملا سفارشاتی که پس از تاریخ 20 اسفند ثبت شوند و روش های پست سفارشی یا ارسال رایگان(برای شهرستان) را انتخاب کنند ممکن است سال آینده تحویل گیرنده گردند. سفارشات بعد از 23 اسفند هم ممکن است در همه روش های حمل سال آینده تحویل گردند(وابسته به عملکرد شرکت حمل)

ELECTRONIC EQUIPMENTS > PCB & FIBERS

PCB & FIBERS
 PCB BOARD 15x10cm, PCB BOARD 30x25cm, FIBER GLASS BOARD 15x15cm

Show:
Sort By:

2SIDE FIBER GLASS BOARD 5x5cm

2SIDE FIBER GLASS BOARD 5x5cm ..

21,920ریال

FIBER GLASS BOARD 10x10cm

FIBER GLASS PCB BOARD 10x10cm ..

83,160ریال

250DOT FIBER

250DOT FIBER IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

18,900ریال

PCB BOARD 5x2.5cm

PCB BOARD 5x2.5cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

10,000ریال

PCB BOARD 10x10cm

PCB BOARD 10x10cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

48,000ریال

PCB BOARD 15x15cm

PCB BOARD 15x15cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

110,000ریال

PCB BOARD 5x5cm ELECTRONIC EQUIPMENTS New

PCB BOARD 5x5cm

PCB BOARD 5x5cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

13,000ریال

FIBER GLASS BOARD 15x15cm

FIBER GLASS BOARD 15x15cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

211,680ریال

PCB BOARD 20x20cm

PCB BOARD 20x20cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

160,000ریال

2SIDE FIBER GLASS BOARD 10x10cm

2SIDE FIBER GLASS BOARD 10x10cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

83,160ریال

PCB BOARD 15x10cm

PCB BOARD 15x10cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

123,980ریال

FIBER GLASS BOARD 20x10cm

FIBER GLASS BOARD 20x10cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

165,120ریال

PCB BOARD 15x10cm

PCB BOARD 15x10cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

722,000ریال

2SIDE FIBER GLASS BOARD 10x15cm

2SIDE FIBER GLASS BOARD 10x15cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

120,960ریال

PCB BOARD 25x20cm

PCB BOARD 25x20cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

180,000ریال

FIBER GLASS BOARD 20x15cm

FIBER GLASS PCB BOARD 20x15cm ..

226,800ریال

FIBER GLASS BOARD 20x30cm

FIBER GLASS PCB BOARD 21x31cm ..

483,840ریال

1000DOT FIBER

1000DOT FIBER IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

70,110ریال

PCB BOARD 30x25cm

PCB BOARD 30x25cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

270,000ریال

PCB BOARD 20x10cm

PCB BOARD 20x10cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

96,000ریال

PCB BOARD 30x30cm

PCB BOARD 30x30cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

320,000ریال

PCB BOARD 25x25cm

PCB BOARD 25x25cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

300,000ریال

PCB BOARD 20x15cm

BONY FIBER BOARD 20x15cm ..

144,000ریال

13000DOT FIBER

13000DOT FIBER IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

594,670ریال

FIBER GLASS BOARD 25x25cm

FIBER GLASS BOARD 25x25cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

514,080ریال

PCB, FIBERS, ELECTRONIC, EQUIPMENTS, 23000DOT, FIBER
The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.