کلیه سفارشات ثبت شده در تعطیلات نوروزی، تحویل شرکت پست گردیده اند و سفارشات جدید بدون تاخیر ارسال خواهند شد

ELECTRONIC EQUIPMENTS > PCB & FIBERS

ELECTRONIC EQUIPMENTS > PCB & FIBERS
PCB & FIBERS
 PCB BOARD 20x10cm, FIBER GLASS BOARD 20x15cm, FIBER GLASS BOARD 20x20cm
Show:
Sort By:

PCB BOARD 20x15cm

BONY FIBER BOARD 20x15cm ..

252,000ریال

PCB BOARD 5x5cm

PCB BOARD 5x5cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

26,250ریال

PCB BOARD 25x20cm

PCB BOARD 25x20cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

409,500ریال

FIBER GLASS BOARD 15x15cm

FIBER GLASS BOARD 15x15cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

403,880ریال

PCB BOARD 20x10cm

PCB BOARD 20x10cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

168,000ریال

FIBER GLASS BOARD 25x20cm

FIBER GLASS BOARD 25x20cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

750,100ریال

PCB BOARD 20x20cm

PCB BOARD 20x20cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

336,000ریال

FIBER GLASS BOARD 25x25cm

FIBER GLASS BOARD 25x25cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

980,900ریال

2SIDE FIBER GLASS BOARD 5x5cm

2SIDE FIBER GLASS BOARD 5x5cm ..

41,840ریال

PCB BOARD 5x2.5cm

PCB BOARD 5x2.5cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

موجود نمی باشد

PCB BOARD 30x30cm

PCB BOARD 30x30cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

موجود نمی باشد

PCB BOARD 30x25cm

PCB BOARD 30x25cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

موجود نمی باشد

PCB BOARD 25x25cm

PCB BOARD 25x25cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

موجود نمی باشد

PCB BOARD 15x15cm

PCB BOARD 15x15cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

موجود نمی باشد

PCB BOARD 15x10cm

PCB BOARD 15x10cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

موجود نمی باشد

PCB BOARD 15x10cm

PCB BOARD 15x10cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

موجود نمی باشد

PCB BOARD 120x100cm

PCB BOARD 120x100cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

موجود نمی باشد

PCB BOARD 10x10cm

PCB BOARD 10x10cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

موجود نمی باشد

FIBER GLASS BOARD 30x30cm

FIBER GLASS BOARD 30x30cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

موجود نمی باشد

FIBER GLASS BOARD 30x25cm

FIBER GLASS BOARD 30x25cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

موجود نمی باشد

FIBER GLASS BOARD 20x30cm

FIBER GLASS PCB BOARD 21x31cm ..

موجود نمی باشد

FIBER GLASS BOARD 20x20cm

FIBER GLASS PCB BOARD 20x20cm ..

موجود نمی باشد

FIBER GLASS BOARD 20x15cm

FIBER GLASS PCB BOARD 20x15cm ..

موجود نمی باشد

FIBER GLASS BOARD 20x10cm

FIBER GLASS BOARD 20x10cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

موجود نمی باشد

FIBER GLASS BOARD 10x10cm

FIBER GLASS PCB BOARD 10x10cm ..

موجود نمی باشد

567DOT FIBER

567DOT FIBER ..

موجود نمی باشد

4000DOT FIBER

4000DOT FIBER ..

موجود نمی باشد

2SIDE FIBER GLASS BOARD 20x30cm

2SIDE FIBER GLASS BOARD 20x30cm ..

موجود نمی باشد

2SIDE FIBER GLASS BOARD 10x15cm

2SIDE FIBER GLASS BOARD 10x15cm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

موجود نمی باشد

PCB, FIBERS, ELECTRONIC, EQUIPMENTS, 23000DOT, FIBER
The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.