فروشگاه مکاترونیک از تاریخ 27 اسفند لغایت 17 فروردین ماه تعطیل می باشد و سفارشات ثبت شده در این بازه زمانی به ترتیب الویت زمان ثبت سفارش از تاریخ 18 الی 20 فروردین ماه ارسال میگردند
فروشگاه مکاترونیک تا تاریخ 27 اسفندماه کلیه سفارشات تسویه شده را مطابق زمانبندی درج شده در صفحه شرایط ارسال تحویل شرکت های حمل خواهد داد. ولی با توجه به حجم کاری این شرکت ها (بویژه شرکت پست) در روزهای پایانی سال، عملا سفارشاتی که پس از تاریخ 20 اسفند ثبت شوند و روش های پست سفارشی یا ارسال رایگان(برای شهرستان) را انتخاب کنند ممکن است سال آینده تحویل گیرنده گردند. سفارشات بعد از 23 اسفند هم ممکن است در همه روش های حمل سال آینده تحویل گردند(وابسته به عملکرد شرکت حمل)

INTEGRATED CIRCUITS / IC > OPERATION AMPLIFIERS

OPERATION AMPLIFIERS
 LM324N-ORGINAL-DIP, CA3140E, LM380N
Show:
Sort By:

LM386N

LM386N IN INTEGRATED CIRCUITS / IC ..

12,720ریال

LF357N

LF357NSingle J-Fet Input Operational Amplifiers; Supply Current 4mA(max),Slew Rate 5Vmonolit..

75,600ریال

TL081CP

TL081CP IN INTEGRATED CIRCUITS / IC ..

30,040ریال

LM380N

Low Power Drain, Audio Power Amplifier, High Input Impedance/Gnd,Output One-Half, 2.5W ..

108,860ریال

LM318N

LM318N IN INTEGRATED CIRCUITS / IC ..

107,780ریال

LM324N-ORGINAL-DIP

LM324N-ORGINAL-DIP IN IC ..

32,550ریال

RCV420JP

RCV420JP IN IC..

1,199,770ریال

CA3140E

CA3140E IN INTEGRATED CIRCUITS / IC ..

80,120ریال

LM386N

LM386N IN INTEGRATED CIRCUITS / IC ..

موجود نمی باشد

LF357H METAL

LF357HSingle J-Fet Input Operational Amplifiers; Supply Current 4mA(max),Slew Rate 5Vmonol..

موجود نمی باشد

CA3035

 CA3140E OPAMPULTRA HIGH GAIN BAND WIDE BAND AMPLIFIER ARRAY129dB at 40kHZ,Vcc:15V..

موجود نمی باشد

OP07CP

OP07CP IN IC ..

موجود نمی باشد

LM358N

LM358N IN INTEGRATED CIRCUITS / IC ..

موجود نمی باشد

OPERATION, AMPLIFIERS, INTEGRATED, CIRCUITS
The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.