کلیه سفارشات ثبت شده در تعطیلات نوروزی، تحویل شرکت پست گردیده اند و سفارشات جدید بدون تاخیر ارسال خواهند شد

LEDS > OPAQUE LED

LEDS > OPAQUE LED

OPAQUE LED
 BLUE OPAQUE LED 5mm, YELLOW OPAQUE LED 3mm, LED 3mm RED GREEN COMMON CATHODE

Show:
Sort By:

LED 3mm RED GREEN COMMON CATHODE

LED 3mm RED GREEN COMMON CATHODE IN LED ..

7,700ریال

LED 3mm RED GREEN COMMON ANODE

LED 3mm RED GREEN COMMON ANODE IN LED ..

7,700ریال

LED 5mm YELLOW GREEN COMMON CATHODE

LED 5mm YELLOW GREEN COMMON CATHODEYELLOW voltage: 2 to 2.2 voltsGreen voltage: 3 to 3.2 vol..

6,720ریال

LED 5mm RED BLUE COMMON CATHODE

LED 5mm RED BLUE COMMON CATHODERed base voltage: 2 to 2.2 voltsBlue base voltage: 3 to 3.2 v..

5,150ریال

LED 5mm RED GREEN COMMON ANODE

LED 5mm RED GREEN COMMON CATHODERed voltage: 2 to 2.2 voltsGreen voltage: 3 to 3.2 volts..

7,720ریال

LED 5mm RED GREEN COMMON CATHODE

LED 5mm RED GREEN COMMON CATHODERed voltage: 2 to 2.2 voltsGreen voltage: 3 to 3.2 volts..

7,720ریال

RECTANGL RED GREEN COMMON CATHODE

RECTANGL RED GREEN COMMON CATHODERed voltage: 2 to 2.2 voltsGreen voltage: 3 to 3.2 volts ..

4,730ریال

BLUE OPAQUE LED 5mm 1000PCS

BLUE OPAQUE LED 5mm 1000PCS ..

1,932,000ریال

YELLOW OPAQUE LED 3mm

YELLOW OPAQUE LED 3mm ..

1,638,000ریال

YELLOW DIFFUSED LED 5mm 1000PCS

YELLOW DIFFUSED LED 5mm 1000PCS ..

1,871,630ریال

RED OPAQUE LED 5mm 1000PCS

RED OPAQUE LED 5mm 1000PCS ..

1,690,500ریال

RED OPAQUE LED 3mm

RED OPAQUE LED 3mm ..

1,512,000ریال

GREEN DIFFUSED LED 5mm 1000PCS

GREEN DIFFUSED LED 5mm 1000PCS ..

1,995,000ریال

GREEN DIFFUSED LED 3mm 1000PCS

GREEN DIFFUSED LED 3mm 1000PCS..

1,638,000ریال

BLUE DIFFUSED LED 3mm 1000PCS

BLUE DIFFUSED LED 3mm 1000PCS ..

1,575,000ریال

OPAQUE, LED, LEDS
The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.