کلیه سفارشات ثبت شده در تعطیلات نوروزی، تحویل شرکت پست گردیده اند و سفارشات جدید بدون تاخیر ارسال خواهند شد

CONNECTORS, SOCKETS & TERMINALS > ON BOARD TERMINALS

ON BOARD TERMINALS
 PHOENIX TERMINAL 4PIN RIGHT, KF300-3PIN TERMINAL, PHOENIX TERMINAL6PIN RIGHT
Show:
Sort By:

PHOENIX TERMINAL 2PIN RIGHT

PHOENIX TERMINAL 2PIN RIGHTPluggable Terminal Blocks ..

35,250ریال

PUSH IN TERMINAL BLOCK 4PIN

PUSH IN TERMINAL BLOCK 4PIN IN CONNECTORS, SOCKETS & TERMINALS ..

37,080ریال

PUSH IN TERMINAL BLOCK 6PIN

PUSH IN TERMINAL BLOCK 6PIN IN CONNECTORS, SOCKETS & TERMINALS ..

39,070ریال

PHOENIX TERMINAL 5PIN RIGHT

PHOENIX TERMINAL 5PIN RIGHTPluggable Terminal Blocks ..

61,230ریال

KF300-3PIN TERMINAL

KF300-3PIN TERMINAL IN CONNECTORS & SOCKETS ..

28,760ریال

PHOENIX TERMINAL 3PIN RIGHT

PHOENIX TERMINAL 3PIN RIGHTPluggable Terminal Blocks ..

38,070ریال

PUSH IN TERMINAL BLOCK 2PIN

PUSH IN TERMINAL BLOCK 2PIN IN CONNECTORS, SOCKETS & TERMINALS ..

موجود نمی باشد

PHOENIX TERMINAL8PIN RIGHT

PHOENIX TERMINAL 8PIN RIGHTPluggable Terminal Blocks ..

موجود نمی باشد

PHOENIX TERMINAL6PIN RIGHT

PHOENIX TERMINAL 6PIN RIGHTPluggable Terminal Blocks ..

موجود نمی باشد

PHOENIX TERMINAL 4PIN RIGHT

PHOENIX TERMINAL 4PIN RIGHTPluggable Terminal Blocks ..

موجود نمی باشد

KF300-2PIN TERMINAL

KF300-2PIN TERMINAL IN CONNECTORS & SOCKETS ..

موجود نمی باشد

BOARD, TERMINALS, CONNECTORS, SOCKETS
The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.