مشتریان گرامی با توجه به رفتار غیر مسئولانه اداره پست در خصوص تغییر رویه (نوع سرویس ها و هزینه ها و نحوه محاسبه رو بصورت تغییر دادند که تا این لحظه دقیقا نمیدونیم هزینه ها دقیقا به چه شکلی محاسبه میشه) - لطفا و خواهشا در صورت امکان از شرکت های حمل و نقل خصوصی مثل تیپاکس و ماهکس استفاده نمایید

CAPACITORS > MKT CAPACITORS

MKT CAPACITORS
 MKT CAPACITOR 47nF 63v, MKT CAPACITOR 33nF 50v, MKT CAPACITOR 22nF 100v
Show:
Sort By:

MKT CAPACITOR 100nF 100v

100nF 100v 150'C Metallized Polyester Film CapacitorMKTFilm Capacitors types of capacito..

9,920ریال

MKT CAPACITOR 270nF 100v

270nF 100v 150'C Metallized Polyester Film CapacitorMKTFilm Capacitors types of capacito..

17,600ریال

MKT CAPACITOR 15nF 100v

15nF 100v 150'C Metallized Polyester Film CapacitorMKTFilm Capacitors types of capacitor..

6,950ریال

MKT CAPACITOR 470nF 400V

470nF 400v AC 150'C Metallized Polyester Film CapacitorMKTFilm Capacitors types of capac..

28,480ریال

MKT CAPACITOR 47nF 63v

47nF 63v 150'C Metallized Polyester Film CapacitorMKTFilm Capacitors types of capacitors..

8,340ریال

MKT CAPACITOR 470nF 275v AC

470nF 275v AC 150'C Metallized Polyester Film CapacitorMKTFilm Capacitors types of capac..

21,170ریال

MKT CAPACITOR 180nF 100v

180nF 100v 150'C Metallized Polyester Film CapacitorMKTFilm Capacitors types of capacito..

10,500ریال

MKT CAPACITOR 22nF 100v

22nF 100v 150'C Metallized Polyester Film CapacitorMKTFilm Capacitors types of capacitor..

8,680ریال

MKT CAPACITOR 10nF 275v AC

10nF 275v AC 150'C Metallized Polyester Film CapacitorMKTFilm Capacitors types of capaci..

12,350ریال

MKT CAPACITOR 10nF 100v

10nF 100v 150'C Metallized Polyester Film CapacitorMKTFilm Capacitors types of capacitor..

10,420ریال

MKT CAPACITOR 1nF 100v

1nF 100v 150'C Metallized Polyester Film CapacitorMKTFilm Capacitors types of capacitors..

8,680ریال

MKT CAPACITOR 5.6nF 100v

5.6nF 100v 150'C Metallized Polyester Film CapacitorMKTFilm Capacitors types of capacito..

8,110ریال

MKT CAPACITOR 3.3nF 100v

3.3nF 100v 150'C Metallized Polyester Film CapacitorMKTFilm Capacitors types of capacito..

7,990ریال

MKT CAPACITOR 2.7nF 100v

2.7nF 100v 150'C Metallized Polyester Film CapacitorMKTFilm Capacitors types of capacito..

7,990ریال

MKT CAPACITOR 12nF 100v

12nF 100v 150'C Metallized Polyester Film CapacitorMKTFilm Capacitors types of capacitor..

8,110ریال

MKT CAPACITOR 120nF 100v

120nF 100v 150'C Metallized Polyester Film CapacitorMKTFilm Capacitors types of capacito..

10,500ریال

MKT CAPACITOR 470nF 100v

470nF 100v 150'C Metallized Polyester Film CapacitorMKTFilm Capacitors types of capacito..

22,230ریال

MKT CAPACITOR 56nF 100v

56nF 100v 150'C Metallized Polyester Film CapacitorMKTFilm Capacitors types of capacitor..

8,340ریال

MKT CAPACITOR 47nF 400v

47nF 400v 150'C Metallized Polyester Film CapacitorMKTFilm Capacitors types of capacitor..

15,440ریال

MKT CAPACITOR 68nF 100v

68nF 100v 150'C Metallized Polyester Film CapacitorMKTFilm Capacitors types of capacitor..

8,340ریال

MKT CAPACITOR 6.8nF 63v

6.8nF 100v 150'C Metallized Polyester Film CapacitorMKTFilm Capacitors types of capacito..

7,990ریال

MKT CAPACITOR 1.5nF 100v

1.5nF 100v 150'C Metallized Polyester Film CapacitorMKTFilm Capacitors types of capacito..

6,480ریال

MKT CAPACITOR 2.2nF 100v

2.2nF 100v 150'C Metallized Polyester Film CapacitorMKTFilm Capacitors types of capacito..

7,990ریال

MKT CAPACITOR 150nF 100v

150nF 100v 150'C Metallized Polyester Film CapacitorMKTFilm Capacitors types of capacito..

8,910ریال

MKT CAPACITOR 39nF 100v

39nF 100v 150'C Metallized Polyester Film CapacitorMKTFilm Capacitors types of capacitor..

8,340ریال

MKT CAPACITOR 220nF 100v

220nF 100v 150'C Metallized Polyester Film CapacitorMKTFilm Capacitors types of capacito..

16,790ریال

MKT CAPACITOR 33nF 50v

33nF 50v 150'C Metallized Polyester Film CapacitorMKTFilm Capacitors types of capacitors..

6,480ریال

MKT CAPACITOR 3.9nF 100v

3.9nF 100v 150'C Metallized Polyester Film CapacitorMKTFilm Capacitors types of capacito..

7,990ریال

MKT CAPACITOR 1.5uF 63v

1.5uF 63v 150'C Metallized Polyester Film CapacitorMKTFilm Capacitors types of capacitor..

31,840ریال

MKT CAPACITOR 330nF 400v

330nF 400v 150'C Metallized Polyester Film CapacitorMKTFilm Capacitors types of capacito..

33,140ریال

MKT, CAPACITORS
Check out this bundle:
10x
MKT CAPACITOR 56nF 100v
+
10x
MKT CAPACITOR 39nF 100v
+
5x
MKT CAPACITOR 120nF 100v
MKT CAPACITOR 120nF 100v
10,500ریال
Bundle price: 160,089ریال
You save 59,211ریال!

Add bundle to Cart
10x
MKT CAPACITOR 12nF 100v
+
10x
MKT CAPACITOR 3.3nF 100v
+
10x
MKT CAPACITOR 5.6nF 100v
Bundle price: 181,575ریال
You save 60,525ریال!

Add bundle to Cart
The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.