فروشگاه مکاترونیک از تاریخ 27 اسفند لغایت 17 فروردین ماه تعطیل می باشد و سفارشات ثبت شده در این بازه زمانی به ترتیب الویت زمان ثبت سفارش از تاریخ 18 الی 20 فروردین ماه ارسال میگردند
فروشگاه مکاترونیک تا تاریخ 27 اسفندماه کلیه سفارشات تسویه شده را مطابق زمانبندی درج شده در صفحه شرایط ارسال تحویل شرکت های حمل خواهد داد. ولی با توجه به حجم کاری این شرکت ها (بویژه شرکت پست) در روزهای پایانی سال، عملا سفارشاتی که پس از تاریخ 20 اسفند ثبت شوند و روش های پست سفارشی یا ارسال رایگان(برای شهرستان) را انتخاب کنند ممکن است سال آینده تحویل گیرنده گردند. سفارشات بعد از 23 اسفند هم ممکن است در همه روش های حمل سال آینده تحویل گردند(وابسته به عملکرد شرکت حمل)

ELECTRONIC PARTS > IC

ELECTRONIC PARTS > IC

IC
 

ELECTRONIC PARTS

IC SOCKET 14PINو 74HC160و HCF4066BEYو STRG6352و CD4027BEو LM3914N-1و PIC16F876A-I/SPو ATMEGA16A-PU DIPو PLCC SOCKET 32PINو LF357H METAL

Show:
Sort By:

L7805CV

L7805CV Positive Voltage Regulators;Thermal Overload Protection , Output Current:1.5A, Outpu..

13,000ریال

4N26

4N26 IGBT TRANSISTORS IN SERIES DIODESingle Channel General Purpose Phototransistor Optocouplers..

26,000ریال

LM2576T-ADJ

LM2576T-ADJ IN INTEGRATED CIRCUITS / IC ..

33,600ریال

MUSIC GENERATOR BT66 | UM66 IC

MUSIC GENERATOR BT66 / UM66 IC IN IC ..

14,700ریال

TDA2004

TDA2004 AMPLIFIER IC ..

100,000ریال

L7805CV ORGINAL

L7805CV ORGINAL Positive Voltage Regulators;Thermal Overload Protection , Output Current:1.5..

28,000ریال

L7812CV

L7812CV Positive Voltage Regulators , Fixed Output Current: 1.5A,Output Voltage Of 12V;Input..

18,480ریال

CD4069UBE

CD4069UBE IN CMOS ICS ..

36,750ریال

74HC00

74HC00 IN INTEGRATED CIRCUITS / IC ..

35,260ریال

ATMEGA8A-PU DIP

ATMEGA8A-PU DIP IN MICROCONTROLLERSmade in taiwan ..

256,650ریال

NE555P

NE555P IN INTEGRATED CIRCUITS / IC ..

13,680ریال

ICM7555

ICM7555 IN INTEGRATED CIRCUITS / IC ..

59,870ریال

TDA2030

TDA2030 AMPLIFIER IC ..

62,580ریال

TDA2003L DIP ORGINAL IC New

TDA2003L DIP ORGINAL

TDA2003L AMPLIFIER IC ORGINAL ..

55,000ریال

TURNED PIN IC SOCKET 40PIN

TURNED PIN IC SOCKET 40PIN IN IC ..

52,500ریال

CD4066

CD4066 IN INTEGRATED CIRCUITS / IC ..

45,420ریال

74HC573

74HC573 IN IC ..

54,600ریال

LF33CV

LF33CVLow Dropout Positive Voltage Regulators , Fixed , Output Current: 500mA, Output Voltag..

52,590ریال

UC3843BN

High Performance Current Mode Controllers;8.5V(On) - 7.6V(Off),Current Mode Operation 500kHz ..

20,650ریال

LM386N

LM386N IN INTEGRATED CIRCUITS / IC ..

12,720ریال

LM311P

LM311P IN INTEGRATED CIRCUITS / IC ..

19,430ریال

LF357N

LF357NSingle J-Fet Input Operational Amplifiers; Supply Current 4mA(max),Slew Rate 5Vmonolit..

75,600ریال

IC SOCKET 6PIN

IC SOCKET 6PIN IN INTEGRATED CIRCUITS / IC ..

3,350ریال

TDA7377

TDA7377 IN IC ..

220,500ریال

ELECTRONIC, PARTS, HCF4066BEY, CD4093BE, LM380N
The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.