مشتریان گرامی با توجه به رفتار غیر مسئولانه اداره پست در خصوص تغییر رویه (نوع سرویس ها و هزینه ها و نحوه محاسبه رو بصورت تغییر دادند که تا این لحظه دقیقا نمیدونیم هزینه ها دقیقا به چه شکلی محاسبه میشه) - لطفا و خواهشا در صورت امکان از شرکت های حمل و نقل خصوصی مثل تیپاکس و ماهکس استفاده نمایید

INDUSTRIAL POWER > INDUSTRIAL INSULATION FIBERS

INDUSTRIAL INSULATION FIBERS
 HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 8.0 RED, HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 6.0, RED HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 5.0 200m
Show:
Sort By:

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 3.0 YELLOW

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 3.0 YELLOW ..

29,930ریال

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 25.0 WHITE

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 25.0 WHITE IN INDUSTRIAL INSULATION FIBERS ..

54,000ریال

20 یا بیشتر 43,740ریال
100 یا بیشتر 39,960ریال

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 2.0

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 2.0 IN INDUSTRIAL INSULATION FIBERS ..

19,000ریال

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 4.0 WHITE

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 4.0 WHITE IN INDUSTRIAL INSULATION FIBERS ..

98,000ریال

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 3.0

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 3.0 IN INDUSTRIAL INSULATION FIBERS ..

28,000ریال

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 3.0 WHITE

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 3.0 WHITE IN INDUSTRIAL INSULATION FIBERS ..

60,000ریال

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 4.0 YELLOW

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 4.0 YELLOW ..

39,900ریال

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 2.0 WHITE

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 2.0 WHITE IN INDUSTRIAL INSULATION FIBERS ..

45,000ریال

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 4.0 BLUE

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 4.0 BLUE ..

46,000ریال

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 1.0

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 1.0 IN INDUSTRIAL INSULATION FIBERS ..

15,000ریال

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 4.0 RED

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 4.0 RED ..

39,900ریال

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 3.0 BLUE

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 3.0 BLUE ..

34,000ریال

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 1.0 WHITE

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 1.0 WHITE IN INDUSTRIAL INSULATION FIBERS ..

28,000ریال

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 3.0 RED

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 3.0 RED ..

29,930ریال

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 4.0

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 4.0 IN INDUSTRIAL INSULATION FIBERS ..

40,000ریال

RED HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 1.0

RED HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 1.0 L=5m ..

15,960ریال

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 1.0 BLUE

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 1.0 BLUE ..

17,000ریال

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 1.0 YELLOW

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 1.0 YELLOW ..

15,960ریال

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 2.0 RED

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 2.0 RED ..

19,950ریال

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 2.0 YELLOW

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 2.0 YELLOW ..

19,950ریال

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 2.0 BLUE

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 2.0 BLUE ..

23,000ریال

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 6.0 WHITE

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 6.0 WHITE IN INDUSTRIAL INSULATION FIBERS ..

100,000ریال

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 6.0 BLUE

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 6.0 BLUE ..

60,000ریال

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 5.0 WHITE

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 5.0 WHITE IN INDUSTRIAL INSULATION FIBERS ..

100,000ریال

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 6.0 RED

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 6.0 RED ..

60,000ریال

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 5.0 YELLOW

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 5.0 YELLOW ..

48,880ریال

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 5.0 RED

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 5.0 RED ..

39,900ریال

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 6.0 YELLOW

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 6.0 YELLOW ..

60,000ریال

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 5.0 BLUE

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 5.0 BLUE ..

39,900ریال

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 6.0

HEAT SHRINKABLE TUBING SIZE 6.0 IN INDUSTRIAL INSULATION FIBERS ..

80,000ریال

INDUSTRIAL, INSULATION, FIBERS, POWER, PHENOLIC, FIBER
Check out this bundle:
The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.