فروشگاه مکاترونیک از تاریخ 27 اسفند لغایت 17 فروردین ماه تعطیل می باشد و سفارشات ثبت شده در این بازه زمانی به ترتیب الویت زمان ثبت سفارش از تاریخ 18 الی 20 فروردین ماه ارسال میگردند
فروشگاه مکاترونیک تا تاریخ 27 اسفندماه کلیه سفارشات تسویه شده را مطابق زمانبندی درج شده در صفحه شرایط ارسال تحویل شرکت های حمل خواهد داد. ولی با توجه به حجم کاری این شرکت ها (بویژه شرکت پست) در روزهای پایانی سال، عملا سفارشاتی که پس از تاریخ 20 اسفند ثبت شوند و روش های پست سفارشی یا ارسال رایگان(برای شهرستان) را انتخاب کنند ممکن است سال آینده تحویل گیرنده گردند. سفارشات بعد از 23 اسفند هم ممکن است در همه روش های حمل سال آینده تحویل گردند(وابسته به عملکرد شرکت حمل)

POWER LED & ACCESSORIES > EQUIPMENTS OF POWER LED

EQUIPMENTS OF POWER LED
 

POWER LED & ACCESSORIES

POWER LED ALUMINIUM PCBو KAFUTER 704RTV SILICONE GLUE

Show:
Sort By:

45DEGREE LENS & HOLDER 20mm

45DEGREE LENS & HOLDER 20mm IN LED ..

8,190ریال

90DEGREE LENS & HOLDER 20mm

90DEGREE LENS & HOLDER 20mm IN LED ..

8,190ریال

RETICULAR LENS & HOLDER 20mm

RETICULAR LENS & HOLDER 20mm IN LED ..

18,480ریال

1W POWER LED PCB & HEATSINK

1W POWER LED PCB & HEATSINK IN LED ..

3,360ریال

30DEGREE LENS & HOLDER 20mm

30DEGREE LENS & HOLDER 20mm IN LED ..

8,190ریال

120DEGREE LENS & HOLDER 20mm

120DEGREE LENS & HOLDER 20mm IN LED ..

8,610ریال

5W POWER LED ALUMINIUM PCB 3cm

5W POWER LED ALUMINIUM PCB 3cm IN LED ..

9,800ریال

5DEGREE LENS & HOLDER 20mm

5DEGREE LENS & HOLDER 20mm IN LED ..

8,610ریال

5W POWER LED ALUMINIUM PCB 5cm

5W POWER LED ALUMINIUM PCB IN LED ..

40,070ریال

KAFUTER K-5211 SILICONE GREASE 100GR

Thermal conductive Silicone grease1.white paste, thermal conductivity one-part,room cure for LED was..

172,000ریال

ZP SILICONE GREASE A

ZP SILICONE GREASE A IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

14,490ریال

KAFUTER K-5211 SILICONE GREASE

Thermal conductive Silicone grease1.white paste, thermal conductivity one-part,room cure for LED was..

110,000ریال

9W POWER LED ALUMINIUM PCB

9W POWER LED ALUMINIUM PCB IN LED ..

49,140ریال

60DEGREE LENS & HOLDER 20mm

60DEGREE LENS & HOLDER 20mm IN LED ..

8,190ریال

TWO SIDED TESA TAPE GERMANY 5mm

TWO SIDED TESA TAPE GERMANY 5mm IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

231,000ریال

KAFUTER K-705 TRANSPARENT RTV SILICONE RUBBER SEALANT

KAFUTER K-705 TRANSPARENT RTV SILICONE RUBBER SEALANT ..

178,000ریال

KAFUTER 704RTV SILICONE GLUE

Using in ordinary circumstances, like bonding and sealing, water or oil proofing of electric heaters..

126,000ریال

7W POWER LED ALUMINIUM PCB

7W POWER LED ALUMINIUM PCB IN LED ..

37,550ریال

18W PCB WALL WASHER

18W PCB WALL WASHER IN LED ..

162,750ریال

YS-6006 SILICONE GREASE

YS-6006 SILICONE GREASE IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

151,200ریال

ALPHA SILICONE HEAT TRANSFER COMPOUND 200gr ELECTRONIC EQUIPMENTS New

ALPHA SILICONE HEAT TRANSFER COMPOUND 200gr

ALPHA SILICONE HEAT TRANSFER COMPOUND 200grThe property of silicon heat transfer, one of the fea..

498,750ریال

36W PCB WALL WASHER 10mm

36W PCB WALL WASHER 10mm IN LED  ..

89,250ریال

FLOOD LIGHT HOUSING 10W

FLOOD LIGHT HOUSING 10W IN LED ..

367,500ریال

ALPHA SILICONE HEAT TRANSFER COMPOUND 30gr ELECTRONIC EQUIPMENTS New

ALPHA SILICONE HEAT TRANSFER COMPOUND 30gr

ALPHA SILICONE HEAT TRANSFER COMPOUND 30grThe property of silicon heat transfer, one of the feat..

99,750ریال

SHINETSU 7783D SILICONE GREASE 2GR

SHINETSU 7783D SILICONE GREASE 2GR ..

650,000ریال

INGROUND LIGHT CASE 6W & 7W

INGROUND LIGHT CASE 6W & 7W IN LED ..

850,500ریال

INGROUND LIGHT CASE 3W

INGROUND LIGHT CASE 3W IN LED ..

493,500ریال

INGROUND LIGHT CASE 1W

INGROUND LIGHT CASE 1W IN LED ..

367,500ریال

INGROUND LIGHT CASE 18W

INGROUND LIGHT CASE 18W IN LED ..

1,596,000ریال

FLOOD LIGHT HOUSING 100W

FLOOD LIGHT HOUSING 100W IN LED ..

3,255,000ریال

EQUIPMENTS, POWER, LED, ACCESSORIES
The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.