مشتریان گرامی با توجه به رفتار غیر مسئولانه اداره پست در خصوص تغییر رویه (نوع سرویس ها و هزینه ها و نحوه محاسبه رو بصورت تغییر دادند که تا این لحظه دقیقا نمیدونیم هزینه ها دقیقا به چه شکلی محاسبه میشه) - لطفا و خواهشا در صورت امکان از شرکت های حمل و نقل خصوصی مثل تیپاکس و ماهکس استفاده نمایید

CAPACITORS > ELECTROLYTIC CAPACITORS

CAPACITORS > ELECTROLYTIC CAPACITORS
ELECTROLYTIC CAPACITORS
 ELECTROLYTIC CAPACITOR 2.2uF 50v, ELECTROLYTIC CAPACITOR 680uF 400v, ELECTROLYTIC CAPACITOR 33uF 50v
Show:
Sort By:

ELECTROLYTIC CAPACITOR 47uF 25v

ELECTROLYTIC CAPACITOR 47uF 25v 105'Celectrolytic capacitorpolarized capacitoruses an el..

3,920ریال

ELECTROLYTIC CAPACITOR 100uF 10v

ELECTROLYTIC CAPACITOR 100uF 10velectrolytic capacitorpolarized capacitoruses an electro..

1,910ریال

ELECTROLYTIC CAPACITOR 1uF 50v

ELECTROLYTIC CAPACITOR 1uF 50v 105'Celectrolytic capacitorpolarized capacitoruses an ele..

2,900ریال

ELECTROLYTIC CAPACITOR 100uF 16v

ELECTROLYTIC CAPACITOR 100uF 16v 105'Celectrolytic capacitorpolarized capacitoruses an e..

4,000ریال

50 یا بیشتر 3,240ریال
250 یا بیشتر 2,960ریال

ELECTROLYTIC CAPACITOR 10uF 25v

ELECTROLYTIC CAPACITOR 10uF 25v 105'Celectrolytic capacitorpolarized capacitoruses an el..

4,000ریال

50 یا بیشتر 3,240ریال
250 یا بیشتر 2,960ریال

ELECTROLYTIC CAPACITOR 0.33uF 50v

ELECTROLYTIC CAPACITOR 0.33uF 50v 85'Celectrolytic capacitorpolarized capacitoruses an e..

2,480ریال

ELECTROLYTIC CAPACITOR 100uF 25v

ELECTROLYTIC CAPACITOR 100uF 25v 105'Celectrolytic capacitorpolarized capacitoruses an e..

4,500ریال

20 یا بیشتر 3,650ریال
100 یا بیشتر 3,330ریال

ELECTROLYTIC CAPACITOR 2200uF 6.3v

ELECTROLYTIC CAPACITOR 2200uF 6.3v 105'Celectrolytic capacitorpolarized capacitoruses an..

15,050ریال

ELECTROLYTIC CAPACITOR 47uF 16v

ELECTROLYTIC CAPACITOR 47uF 16v 105'Celectrolytic capacitorpolarized capacitoruses an el..

2,900ریال

ELECTROLYTIC CAPACITOR 1000uF 6.3v

ELECTROLYTIC CAPACITOR 1000uF 6.3v 105'Celectrolytic capacitorpolarized capacitoruses an..

9,850ریال

ELECTROLYTIC CAPACITOR 22uF 25v

ELECTROLYTIC CAPACITOR 22uF 25v 105'Celectrolytic capacitorpolarized capacitoruses an el..

3,170ریال

ELECTROLYTIC CAPACITOR 1000uF 10v

ELECTROLYTIC CAPACITOR 1000uF 10v 105'Celectrolytic capacitorpolarized capacitoruses an ..

10,480ریال

ELECTROLYTIC CAPACITOR 22uF 35v

ELECTROLYTIC CAPACITOR 22uF 35v 105'Celectrolytic capacitorpolarized capacitoruses an el..

6,340ریال

ELECTROLYTIC CAPACITOR 220uF 25v

ELECTROLYTIC CAPACITOR 220uF 25v 105'Celectrolytic capacitorpolarized capacitoruses an e..

5,200ریال

ELECTROLYTIC CAPACITOR 10uF 400v

ELECTROLYTIC CAPACITOR 10uF 400v 105'Celectrolytic capacitorpolarized capacitoruses an e..

18,480ریال

ELECTROLYTIC CAPACITOR 33uF 50v

ELECTROLYTIC CAPACITOR 33uF 50v 105'Celectrolytic capacitorpolarized capacitoruses an el..

7,710ریال

ELECTROLYTIC CAPACITOR 3.3uF 400v

ELECTROLYTIC CAPACITOR 3.3uF 400v 105'Celectrolytic capacitorpolarized capacitoruses an ..

8,340ریال

ELECTROLYTIC CAPACITOR 47uF 50v

ELECTROLYTIC CAPACITOR 47uF 50v 105'Celectrolytic capacitorpolarized capacitoruses an el..

4,600ریال

ELECTROLYTIC CAPACITOR 2200uF 35v

ELECTROLYTIC CAPACITOR 2200uF 35v 105'Celectrolytic capacitorpolarized capacitoruses an ..

42,400ریال

ELECTROLYTIC CAPACITOR 100uF 100v

ELECTROLYTIC CAPACITOR 100uF 100v 105'Celectrolytic capacitorpolarized capacitoruses an ..

13,890ریال

ELECTROLYTIC CAPACITOR 10uF 16v

ELECTROLYTIC CAPACITOR 10uF 16v 105'Celectrolytic capacitorpolarized capacitoruses an el..

4,420ریال

ELECTROLYTIC CAPACITOR 3300uF 6.3v

ELECTROLYTIC CAPACITOR 3300uF 6.3v 105'Celectrolytic capacitorpolarized capacitoruses an..

25,000ریال

ELECTROLYTIC CAPACITOR 560uF 25v

ELECTROLYTIC CAPACITOR 560uF 25v 105'Celectrolytic capacitorpolarized capacitoruses an e..

8,340ریال

ELECTROLYTIC CAPACITOR 33uF 16v

ELECTROLYTIC CAPACITOR 33uF 16v 105'Celectrolytic capacitorpolarized capacitoruses an el..

2,750ریال

ELECTROLYTIC CAPACITOR 2200uF 25v

ELECTROLYTIC CAPACITOR 2200uF 25v 105'Celectrolytic capacitorpolarized capacitoruses an ..

33,630ریال

ELECTROLYTIC CAPACITOR 680uF 35v

ELECTROLYTIC CAPACITOR 680uF 35v 105'Celectrolytic capacitorpolarized capacitoruses an e..

22,230ریال

ELECTROLYTIC CAPACITOR 680uF 25v

ELECTROLYTIC CAPACITOR 680uF 25v 105'Celectrolytic capacitorpolarized capacitoruses an e..

15,740ریال

ELECTROLYTIC CAPACITOR 3.3uF 250v

ELECTROLYTIC CAPACITOR 3.3uF 250v 105'Celectrolytic capacitorpolarized capacitoruses an ..

11,110ریال

ELECTROLYTIC CAPACITOR 22uF 50v

ELECTROLYTIC CAPACITOR 22uF 50v 105'Celectrolytic capacitorpolarized capacitoruses an el..

2,900ریال

ELECTROLYTIC CAPACITOR 2.2uF 50v

ELECTROLYTIC CAPACITOR 2.2uF 50v 105'Celectrolytic capacitorpolarized capacitoruses an e..

2,320ریال

ELECTROLYTIC, CAPACITORS, CAPACITOR, 0.1uF, 50v, 10uF
The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.