فروشگاه مکاترونیک از تاریخ 27 اسفند لغایت 17 فروردین ماه تعطیل می باشد و سفارشات ثبت شده در این بازه زمانی به ترتیب الویت زمان ثبت سفارش از تاریخ 18 الی 20 فروردین ماه ارسال میگردند
فروشگاه مکاترونیک تا تاریخ 27 اسفندماه کلیه سفارشات تسویه شده را مطابق زمانبندی درج شده در صفحه شرایط ارسال تحویل شرکت های حمل خواهد داد. ولی با توجه به حجم کاری این شرکت ها (بویژه شرکت پست) در روزهای پایانی سال، عملا سفارشاتی که پس از تاریخ 20 اسفند ثبت شوند و روش های پست سفارشی یا ارسال رایگان(برای شهرستان) را انتخاب کنند ممکن است سال آینده تحویل گیرنده گردند. سفارشات بعد از 23 اسفند هم ممکن است در همه روش های حمل سال آینده تحویل گردند(وابسته به عملکرد شرکت حمل)

DIODE , TRANSISTIR , IGBT & SEMICONDUCTORS > DIODE & DIODE BRIDGE

DIODES & DIODE BRIDGES
 

DIODE , TRANSISTIR , IGBT & SEMICONDUCTORS

KBPC1004 10A BRIDGE RECTIFIERو 1n4148و 1N4001و 1N5399و 1N34Aو 1N4003و 1N5819و 1N5822و 1N4007و 1N5408

Show:
Sort By:

1N4007

1N4007General Purpose Rectifier,1000V, 1A    ..

1,520ریال

1n4148

1N4148General Purpose Fast Rectifier, Ss, 75V, 200mA, ..

1,030ریال

ZENER DIODE 3.6V 0.5W

ZENER DIODE 3.6V 0.5W IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which allow curr..

1,620ریال

UF4007

UF4007General Purpose Fast Rectifier 1000V, 1A, ..

3,400ریال

ZENER DIODE 2.4V 0.5W

ZENER DIODE 2.4V 0.5W IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which allow curr..

1,300ریال

1N4001

1N4001General Purpose Rectifier,50V, 1A    ..

2,290ریال

ZENER DIODE 3.9V 0.5W

ZENER DIODE 3.9V 0.5W IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which allow curr..

1,300ریال

ZENER DIODE 2.7V 0.5W

ZENER DIODE 2.7V 0.5W IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which allow curr..

1,300ریال

ZENER DIODE 3.3V 0.5W

ZENER DIODE 3.3V 0.5W IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which allow curr..

1,300ریال

DIAC DB3

DIAC DB3 - IN DIODES & DIODE BRIDGES ..

2,650ریال

6A10

6A10 IGBT TRANSISTORS IN SERIES DIODEGeneral Purpose Rectifier,1000V, 6A (Axial Lead) ..

12,600ریال

ZENER DIODE 4.3V 0.5W

ZENER DIODE 4.3V 0.5W IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which allow curr..

790ریال

ZENER DIODE 7.5V 0.5W

ZENER DIODE 7.5V 0.5W IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which allow curr..

950ریال

1N5819 |IN5818

IN5818 |1N5819General Purpose Schottky Rectifier , 20 to 40 Volts ,1A    ..

3,350ریال

ZENER DIODE 5.1V 0.5W

ZENER DIODE 5.1V 0.5W IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which allow curr..

1,300ریال

ZENER DIODE 3V 0.5W

ZENER DIODE 3V 0.5W IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which allow curren..

1,620ریال

ZENER DIODE 3.9V 1W

ZENER DIODE 3.9V 1W IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which allo..

2,260ریال

ZENER DIODE 2.2V 0.5W

ZENER DIODE 2.2V 0.5W IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which allow curr..

1,300ریال

UF4004

UF4004General Purpose Fast Rectifier 400V, 1A, ..

5,110ریال

ZENER DIODE 4.7V 1W

ZENER DIODE 4.7V 1W IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which allo..

2,260ریال

1N5822

1N5822General Purpose Schottky Rectifier , 40V ,3A    ..

8,890ریال

ZENER DIODE 8.2V 1W

1N4738 - ZENER DIODE 8.2V 1W IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode w..

2,260ریال

ZENER DIODE 5.6V 0.5W

ZENER DIODE 5.6V 1W IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which allow curren..

1,300ریال

ZENER DIODE 10V 0.5W

ZENER DIODE 10V 0.5W IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which allow curre..

1,710ریال

ZENER DIODE 6.2V 0.5W

ZENER DIODE 6.2V 0.5W IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which allow curr..

1,300ریال

BRIDGE RECTIFIER 2A

2A BRIDGE RECTIFIER    ..

22,680ریال

ZENER DIODE 6.8V 0.5W

ZENER DIODE 6.8V 0.5W IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which allow curr..

1,300ریال

DIODE, BRIDGE, TRANSISTIR, IGBT, SEMICONDUCTORS, RECTIFIER, KBPC1004, 10A, ZENER, 4.3V
The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.