فروشگاه مکاترونیک از تاریخ 27 اسفند لغایت 17 فروردین ماه تعطیل می باشد و سفارشات ثبت شده در این بازه زمانی به ترتیب الویت زمان ثبت سفارش از تاریخ 18 الی 20 فروردین ماه ارسال میگردند
فروشگاه مکاترونیک تا تاریخ 27 اسفندماه کلیه سفارشات تسویه شده را مطابق زمانبندی درج شده در صفحه شرایط ارسال تحویل شرکت های حمل خواهد داد. ولی با توجه به حجم کاری این شرکت ها (بویژه شرکت پست) در روزهای پایانی سال، عملا سفارشاتی که پس از تاریخ 20 اسفند ثبت شوند و روش های پست سفارشی یا ارسال رایگان(برای شهرستان) را انتخاب کنند ممکن است سال آینده تحویل گیرنده گردند. سفارشات بعد از 23 اسفند هم ممکن است در همه روش های حمل سال آینده تحویل گردند(وابسته به عملکرد شرکت حمل)

ELECTRONIC PARTS > DIODE TRANSISTIR IGBT & SEMICONDUCTORS

ELECTRONIC PARTS > DIODE TRANSISTIR IGBT & SEMICONDUCTORS

DIODE , TRANSISTIR , IGBT & SEMICONDUCTORS

Show:
Sort By:

1N4007

1N4007General Purpose Rectifier,1000V, 1A    ..

1,520ریال

2N3904

2N3904 IGBT TRANSISTORS IN SERIES DIODESilicon Npn Transistor ; High-Speed Switching, Unijunct..

2,000ریال

1n4148

1N4148General Purpose Fast Rectifier, Ss, 75V, 200mA, ..

1,030ریال

ZENER DIODE 3.6V 0.5W

ZENER DIODE 3.6V 0.5W IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which allow curr..

1,620ریال

BC547

BC547 IGBT TRANSISTORS IN SERIES DIODE ..

2,450ریال

UF4007

UF4007General Purpose Fast Rectifier 1000V, 1A, ..

3,400ریال

ZENER DIODE 2.4V 0.5W

ZENER DIODE 2.4V 0.5W IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which allow curr..

1,300ریال

1N4001

1N4001General Purpose Rectifier,50V, 1A    ..

2,290ریال

BC327

BC327 IGBT TRANSISTORS IN SERIES DIODE ..

3,450ریال

BD138

BD138 IGBT TRANSISTORS IN SERIES DIODE ..

6,500ریال

A94

MPSA94Silicon Pnp Transistor ; Low-Frequency Low-Power, S, Vid, 400V , 300mA, 625mW, 1MHz  ..

4,080ریال

MJE13005 TO-220 non-ORGINAL

MJE13005 TO-220 non-ORGINAL ..

24,150ریال

ZENER DIODE 3.9V 0.5W

ZENER DIODE 3.9V 0.5W IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which allow curr..

1,300ریال

ZENER DIODE 2.7V 0.5W

ZENER DIODE 2.7V 0.5W IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which allow curr..

1,300ریال

ZENER DIODE 3.3V 0.5W

ZENER DIODE 3.3V 0.5W IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which allow curr..

1,300ریال

BS170

BS170Metal Oxide N-Channel Fet, Enhancement Type ; V-Mos, Logic Level, 60V, 0.5A, 0.83W ..

21,780ریال

DIAC DB3

DIAC DB3 - IN DIODES & DIODE BRIDGES ..

2,650ریال

BC548

BC548 IGBT TRANSISTORS IN SERIES DIODE ..

2,650ریال

6A10

6A10 IGBT TRANSISTORS IN SERIES DIODEGeneral Purpose Rectifier,1000V, 6A (Axial Lead) ..

12,600ریال

2SC9014

2SC9014 IGBT TRANSISTORS IN SERIES DIODESilicon Npn Transistor ; PRE Amplifier, Low Level And Lo..

1,440ریال

2N3906

2N3906 IGBT TRANSISTORS IN SERIES DIODESilicon Pnp Transistor ; High-Speed Switching, 40V, 200mA..

2,030ریال

ZENER DIODE 4.3V 0.5W

ZENER DIODE 4.3V 0.5W IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which allow curr..

790ریال

ZENER DIODE 7.5V 0.5W

ZENER DIODE 7.5V 0.5W IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which allow curr..

950ریال

BC639

BC639 IGBT TRANSISTORS IN SERIES DIODE ..

4,470ریال

1N5819 |IN5818

IN5818 |1N5819General Purpose Schottky Rectifier , 20 to 40 Volts ,1A    ..

3,350ریال

DIODE, TRANSISTIR, IGBT, SEMICONDUCTORS, ELECTRONIC, PARTS, 1N34A, KBPC3510, 35A, BRIDGE, RECTIFIER, 1N4007
The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.