مشتریان گرامی با توجه به رفتار غیر مسئولانه اداره پست در خصوص تغییر رویه (نوع سرویس ها و هزینه ها و نحوه محاسبه رو بصورت تغییر دادند که تا این لحظه دقیقا نمیدونیم هزینه ها دقیقا به چه شکلی محاسبه میشه) - لطفا و خواهشا در صورت امکان از شرکت های حمل و نقل خصوصی مثل تیپاکس و ماهکس استفاده نمایید

ELECTRONIC PARTS > DIODE TRANSISTIR IGBT & SEMICONDUCTORS

ELECTRONIC PARTS > DIODE TRANSISTIR IGBT & SEMICONDUCTORS

DIODE TRANSISTIR IGBT & SEMICONDUCTORS
 BC640, 1N4001, BD680

Show:
Sort By:

1N4007 NON-ORGINAL

1N4007General Purpose Rectifier,1000V, 1A    ..

2,550ریال

ZENER DIODE 10V 0.5W

ZENER DIODE 10V 0.5W IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which allow curre..

2,100ریال

ZENER DIODE 2.7V 0.5W

ZENER DIODE 2.7V 0.5W IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which allow curr..

1,260ریال

ZENER DIODE 4.7V 0.5W | BZX55C4V7

ZENER DIODE 4.7V 0.5W | BZX55C4V7 IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode whic..

2,670ریال

1N4007 ORGINAL DIP

1N4007 ORGINAL DIPGeneral Purpose Rectifier,1000V, 1A    ..

4,280ریال

ZENER DIODE 3.6V 0.5W

ZENER DIODE 3.6V 0.5W IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which allow curr..

2,080ریال

ZENER DIODE 4.3V 0.5W

ZENER DIODE 4.3V 0.5W IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which allow curr..

2,260ریال

ZENER DIODE 3.9V 0.5W

ZENER DIODE 3.9V 0.5W IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which allow curr..

2,730ریال

ZENER DIODE 47V 0.5W | BZX55C47

ZENER DIODE 47V 0.5W | BZX55C47 IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which ..

1,850ریال

ZENER DIODE 3V 0.5W

ZENER DIODE 3V 0.5W IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which allow curren..

2,730ریال

ZENER DIODE 8.2V 0.5W

ZENER DIODE 8.2V 0.5W IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which allow curr..

2,080ریال

ZENER DIODE 13V 0.5W | BZX55C

ZENER DIODE 13V 0.5W | BZX55C IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which al..

1,850ریال

ZENER DIODE 9.1V 0.5W

ZENER DIODE 9.1V 0.5W IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which allow curr..

530ریال

ZENER DIODE 16V 1.2W | BZX55C

ZENER DIODE 16V 0.5W | BZX55C IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which al..

1,850ریال

ZENER DIODE 6.8V 0.5W

ZENER DIODE 6.8V 0.5W IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which allow curr..

2,730ریال

ZENER DIODE 2.2V 0.5W | BZX55C2V2

ZENER DIODE 2.2V 0.5W | BZX55C2V2 IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode whic..

2,670ریال

ZENER DIODE 5.6V 0.5W DIP | BZX55C

ZENER DIODE 5.6V 0.5W | BZX55C IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which a..

2,670ریال

ZENER DIODE 27V 0.5W | MTZ27A

ZENER DIODE 27V 0.5W | MTZ27A IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which al..

1,850ریال

ZENER DIODE 3.2V 0.5W | HZ3C2

ZENER DIODE 3.2V 0.5W | HZ3C2 IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which al..

1,850ریال

1N5819

IN5818 |1N5819General Purpose Schottky Rectifier , 20 to 40 Volts ,1A    ..

4,620ریال

ZENER DIODE 6.2V 0.5W

ZENER DIODE 6.2V 0.5W IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which allow curr..

2,730ریال

ZENER DIODE 30V 0.5W

ZENER DIODE 30V 0.5W IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which allow curre..

2,210ریال

ZENER DIODE 12V 0.5W | BZX55C

ZENER DIODE 12V 0.5W | BZX55C IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which al..

1,850ریال

ZENER DIODE 15V 0.5W | BZX55C15

ZENER DIODE 15V 0.5W | BZX55C15 IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which ..

1,850ریال

ZENER DIODE 3.3V 0.5W

ZENER DIODE 3.3V 0.5W IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which allow curr..

2,730ریال

DIAC DB3

DIAC DB3 - IN DIODES & DIODE BRIDGES ..

3,650ریال

ZENER DIODE11.3V 0.5W | HZ11A3

ZENER DIODE 11.3V 0.5W | HZ11A3 IN DIODES & DIODE BRIDGESZener diodes are a type of diode which ..

2,080ریال

UF4007

UF4007General Purpose Fast Rectifier 1000V, 1A, ..

6,810ریال

ZENER DIODE 4.3V 1W 1N4731A

ZENER DIODE 4.3V 1W 1N4731AZener diodes are a type of diode which allow current to flow in the f..

4,000ریال

DIODE, TRANSISTIR, IGBT, SEMICONDUCTORS, ELECTRONIC, PARTS, 1N34A, KBPC3510, 35A, BRIDGE, RECTIFIER, 1N4007
The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.