کلیه سفارشات ثبت شده در تعطیلات نوروزی، تحویل شرکت پست گردیده اند و سفارشات جدید بدون تاخیر ارسال خواهند شد

ELECTRONIC PARTS > CRYSTALS

ELECTRONIC PARTS > CRYSTALS
CRYSTALS
 CRYSTAL 24.000000MHZ, CRYSTAL 10.000000MHZ, CRYSTAL 3.579545MHZ
Show:
Sort By:

CRYSTAL 3.579545MHZ

CRYSTAL 3.579545MHZ IN CRYSTALS ..

17,920ریال

CRYSTAL 24.000000MHZ

CRYSTAL 24.000000MHZ IN CRYSTALS ..

26,780ریال

CRYSTAL HC-49US 8.000000MHZ

CRYSTAL HC-49US 8.000000MHZ IN CRYSTALS ..

19,450ریال

CRYSTAL HC-49US 12.000000MHZ

CRYSTAL HC-49US 12.000000MHZ IN CRYSTALS ..

23,630ریال

CRYSTAL 6.144000MHZ

CRYSTAL 6.144000MHZ IN CRYSTALS ..

16,030ریال

CRYSTAL 7.3728MHZ

CRYSTAL 7.3728MHZ IN CRYSTALS ..

26,090ریال

CRYSTAL 14.745600MHZMHZ

CRYSTAL 14.745600MHZMHZ IN CRYSTALS ..

19,030ریال

CRYSTAL 10.000000MHZ

CRYSTAL 10.000000MHZ IN CRYSTALS ..

15,030ریال

CRYSTAL HC-49US 20.000000MHZ

CRYSTAL HC-49US 20.000000MHZ IN CRYSTALS ..

26,060ریال

CRYSTAL 4.096MHZ

CRYSTAL 4.096MHZ IN CRYSTALS ..

21,440ریال

CRYSTAL HC-49US 40.000MHZ

CRYSTAL HC-49US 40.000MHZ IN CRYSTALS ..

26,450ریال

CRYSTAL HC-49US 11.0592MHZ

CRYSTAL HC-49US 11.0592MHZ ..

موجود نمی باشد

CRYSTAL 6.000000MHZ

CRYSTAL 6.000000MHZ IN CRYSTALS ..

موجود نمی باشد

CRYSTAL 32.768KHZ

CRYSTAL 32.768KHZ IN CRYSTALS ..

موجود نمی باشد

CRYSTAL 27.000000MHZ

CRYSTAL 27.000000MHZ IN CRYSTALS ..

موجود نمی باشد

CRYSTAL 16.384MHZ

CRYSTAL 16.384MHZ IN CRYSTALS ..

موجود نمی باشد

CRYSTALS, ELECTRONIC, PARTS
The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.