مشتریان گرامی؛ به دلیل جابجایی فروشگاه پردازش سفارشات با تاخیر صورت میگیرد. لطفا سفارشات خود را ثبت و در صفحه تسویه حساب گزینه درخواست پیش فاکتور را انتخاب نمایید

ELECTRONIC PARTS > CRYSTALS

CRYSTALS
 

ELECTRONIC PARTS

CRYSTAL HC-49US 20.000000MHZ

Show:
Sort By:

CRYSTAL 3.579545MHZ

CRYSTAL 3.579545MHZ IN CRYSTALS ..

9,400ریال

CRYSTAL HC-49US 8.000000MHZ

CRYSTAL HC-49US 8.000000MHZ IN CRYSTALS ..

10,190ریال

CRYSTAL 6.000000MHZ

CRYSTAL 6.000000MHZ IN CRYSTALS ..

6,830ریال

CRYSTAL 24.000000MHZ

CRYSTAL 24.000000MHZ IN CRYSTALS ..

14,040ریال

CRYSTAL 32.768KHZ

CRYSTAL 32.768KHZ IN CRYSTALS ..

8,930ریال

CRYSTAL 14.745600MHZMHZ

CRYSTAL 14.745600MHZMHZ IN CRYSTALS ..

9,980ریال

CRYSTAL 7.3728MHZ

CRYSTAL 7.3728MHZ IN CRYSTALS ..

13,680ریال

CRYSTAL 6.144000MHZ

CRYSTAL 6.144000MHZ IN CRYSTALS ..

8,400ریال

CRYSTAL 10.000000MHZ

CRYSTAL 10.000000MHZ IN CRYSTALS ..

7,880ریال

CRYSTAL HC-49US 12.000000MHZ

CRYSTAL HC-49US 12.000000MHZ IN CRYSTALS ..

13,000ریال

CRYSTAL 4.096MHZ

CRYSTAL 4.096MHZ IN CRYSTALS ..

11,240ریال

CRYSTAL 16.384MHZ

CRYSTAL 16.384MHZ IN CRYSTALS ..

13,680ریال

CRYSTAL HC-49US 20.000000MHZ

CRYSTAL HC-49US 20.000000MHZ IN CRYSTALS ..

13,650ریال

CRYSTAL 27.000000MHZ

CRYSTAL 27.000000MHZ IN CRYSTALS ..

9,400ریال

CRYSTAL HC-49US 11.0592MHZ

CRYSTAL HC-49US 11.0592MHZ ..

10,710ریال

CRYSTAL HC-49US 40.000MHZ

CRYSTAL HC-49US 40.000MHZ IN CRYSTALS ..

13,860ریال

CRYSTALS, ELECTRONIC, PARTS
The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.