مشتریان گرامی با توجه به رفتار غیر مسئولانه اداره پست در خصوص تغییر رویه (نوع سرویس ها و هزینه ها و نحوه محاسبه رو بصورت تغییر دادند که تا این لحظه دقیقا نمیدونیم هزینه ها دقیقا به چه شکلی محاسبه میشه) - لطفا و خواهشا در صورت امکان از شرکت های حمل و نقل خصوصی مثل تیپاکس و ماهکس استفاده نمایید

CAPACITORS > CERAMIC DISK CAPACITORS

CAPACITORS > CERAMIC DISK CAPACITORS
CERAMIC DISK CAPACITORS
 CERAMIC DISC CAPACITOR 12pF, CERAMIC DISC CAPACITOR 22pF, CERAMIC DISC CAPACITOR 100pF
Show:
Sort By:

CERAMIC DISC CAPACITOR 22pF

CERAMIC DISC CAPACITOR 22pFCeramic capacitors are part of the family of electrostatic capacitors..

950ریال

CERAMIC DISC CAPACITOR 1pF

CERAMIC DISC CAPACITOR 1pFCeramic capacitors are part of the family of electrostatic capacitors...

950ریال

CERAMIC DISC CAPACITOR 51pF

CERAMIC DISC CAPACITOR 51pFCeramic capacitors are part of the family of electrostatic capacitors..

950ریال

CERAMIC DISC CAPACITOR 5pF

CERAMIC DISC CAPACITOR 5pFCeramic capacitors are part of the family of electrostatic capacitors...

950ریال

CERAMIC DISC CAPACITOR 100nF

CERAMIC DISC CAPACITOR 100nFCeramic capacitors are part of the family of electrostatic capacitor..

1,550ریال

CERAMIC DISC CAPACITOR 15pF

CERAMIC DISC CAPACITOR 15pFCeramic capacitors are part of the family of electrostatic capaci..

950ریال

CERAMIC DISC CAPACITOR 33pF

CERAMIC DISC CAPACITOR 33pFCeramic capacitors are part of the family of electrostatic capaci..

950ریال

CERAMIC DISC CAPACITOR 120pF

CERAMIC DISC CAPACITOR 120pFCeramic capacitors are part of the family of electrostatic capac..

950ریال

CERAMIC DISC CAPACITOR 12nF

CERAMIC DISC CAPACITOR 12nFCeramic capacitors are part of the family of electrostatic capacitors..

750ریال

CERAMIC DISC CAPACITOR 220nF

CERAMIC DISC CAPACITOR 220nFCeramic capacitors are part of the family of electrostatic capacitor..

3,360ریال

CERAMIC DISC CAPACITOR 1nF

CERAMIC DISC CAPACITOR 1nFCeramic capacitors are part of the family of electrostatic capacitors...

590ریال

CERAMIC DISC CAPACITOR 4pF

CERAMIC DISC CAPACITOR 4pFThe four Pico-Faddas lens capacitor, which looks like a lens, and has ..

950ریال

CERAMIC DISC CAPACITOR XXnF

CERAMIC DISC CAPACITOR XXnFCeramic capacitors are part of the family of electrostatic capacitors..

950ریال

CERAMIC DISC CAPACITOR 15nF

CERAMIC DISC CAPACITOR 15nFCeramic capacitors are part of the family of electrostatic capacitors..

1,220ریال

CERAMIC DISC CAPACITOR 1.8nF

CERAMIC DISC CAPACITOR 1.8nFCeramic capacitors are part of the family of electrostatic capacitor..

1,100ریال

CERAMIC DISC CAPACITOR 2.7nF

CERAMIC DISC CAPACITOR 2.7nFCeramic capacitors are part of the family of electrostatic capacitor..

1,100ریال

CERAMIC DISC CAPACITOR 82nF

CERAMIC DISC CAPACITOR 82nFCeramic capacitors are part of the family of electrostatic capacitors..

1,100ریال

CERAMIC DISC CAPACITOR 68nF

CERAMIC DISC CAPACITOR 68nFCeramic capacitors are part of the family of electrostatic capacitors..

1,100ریال

CERAMIC DISC CAPACITOR 5.6nF

CERAMIC DISC CAPACITOR 5.6nFCeramic capacitors are part of the family of electrostatic capacitor..

1,100ریال

CERAMIC DISC CAPACITOR 300pF

CERAMIC DISC CAPACITOR 300pFCeramic capacitors are part of the family of electrostatic capacitor..

950ریال

CERAMIC DISC CAPACITOR 18nF

CERAMIC DISC CAPACITOR 18nFCeramic capacitors are part of the family of electrostatic capacitors..

1,100ریال

CERAMIC DISC CAPACITOR 1.2nF

CERAMIC DISC CAPACITOR 1.2nFCeramic capacitors are part of the family of electrostatic capacitor..

1,100ریال

CERAMIC DISC CAPACITOR 8pF

CERAMIC DISC CAPACITOR 8pFCeramic capacitors are part of the family of electrostatic capacitors...

950ریال

CERAMIC DISC CAPACITOR 8.2pF

CERAMIC DISC CAPACITOR 8.2pFCeramic capacitors are part of the family of electrostatic capacitor..

950ریال

CERAMIC DISC CAPACITOR 75pF

CERAMIC DISC CAPACITOR 75pFThe 75 Pico-Faddas lens capacitor, which looks like a lens, and has b..

950ریال

CERAMIC DISC CAPACITOR 1.5nF

CERAMIC DISC CAPACITOR 1.5nFCeramic capacitors are part of the family of electrostatic capacitor..

1,100ریال

CERAMIC DISC CAPACITOR 4.7pF

CERAMIC DISC CAPACITOR 4.7pFCeramic capacitors are part of the family of electrostatic capacitor..

950ریال

CERAMIC DISC CAPACITOR 33nF

CERAMIC DISC CAPACITOR 33nFCeramic capacitors are part of the family of electrostatic capacitors..

1,220ریال

CERAMIC DISC CAPACITOR 2pF

CERAMIC DISC CAPACITOR 2pFCeramic capacitors are part of the family of electrostatic capacitors...

950ریال

CERAMIC DISC CAPACITOR 150pF

CERAMIC DISC CAPACITOR 150pFCeramic capacitors are part of the family of electrostatic capacitor..

950ریال

CERAMIC, DISK, CAPACITORS
Check out this bundle:
+
+
+
Bundle price: 30,400ریال
You save 7,600ریال!

Add bundle to Cart
The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.