مشتریان گرامی با توجه به رفتار غیر مسئولانه اداره پست در خصوص تغییر رویه (نوع سرویس ها و هزینه ها و نحوه محاسبه رو بصورت تغییر دادند که تا این لحظه دقیقا نمیدونیم هزینه ها دقیقا به چه شکلی محاسبه میشه) - لطفا و خواهشا در صورت امکان از شرکت های حمل و نقل خصوصی مثل تیپاکس و ماهکس استفاده نمایید

ELECTRONIC MODULES > GYRO & IMU & ACCELEROMETER MODULES

ELECTRONIC MODULES > GYRO & IMU & ACCELEROMETER MODULES
GYRO & IMU & ACCELEROMETER MODULES
 MMA7455 ACCELEROMETER MODULE, GY-9255 MODULE, GY-86 MODULE
Show:
Sort By:

ADXL345 DIGITAL ACCELEROMETER MODULE

ADXL345 DIGITAL ACCELEROMETER MODULEwith orginal chipSupply voltage range: 2.0 V to 3.6 V ..

618,000ریال

MPU-6050 GY-521 MODULE

MPU-6050 (GY-521) MODULEvoltage: 3-5 voltweigth: 2 gr   ..

650,480ریال

GY-50 MODULE

GY- 50 MODULEWide supply voltage: 2.4V to 3.6V   ..

775,000ریال

MPU6050 GY-25 MODULE

MPU6050 (GY-25) MODULE Voltage: 3-5 voltModule size: 15.5mm * 11.5mm  ..

1,296,540ریال

GY-271 | HMC5883L 3AXIS MAGNETIC ELECTRONIC COMPASS MODULE

GY-271 | HMC5883L 3AXIS MAGNETIC ELECTRONIC COMPASS MODULEvoltage: 2.16-3.6 volt   ..

1,146,050ریال

MPU6050 MODULE

MPU6050 MODULEVoltage: 3-6 volt  ..

2,268,950ریال

ADXL335 / GY-61 MODULE

ADXL335 / GY-61 MODULE IN ELECTRONIC CIRCUITS4 mm × 4 mm × 1.45 mm LFCSPLow power : 350 μA ..

1,021,030ریال

GY-9255 MODULE

GY-9255 MODULEVoltage: 3-5 volt  ..

1,331,270ریال

GY-9250 MODULE

GY-9250 MODULEVoltage: 3-5 volt  ..

1,460,720ریال

GY-86 MODULE

GY-86 MODULEVoltage: 3-5 volt  ..

4,596,900ریال

MPU-9150 GY-9150 MODULE

MPU-9150 (GY-9150) MODULEVDD Supply voltage range of 2.4V–3.46V   ..

موجود نمی باشد

MMA7455 ACCELEROMETER MODULE

MMA7455 ACCELEROMETER MODULEDigital Output (I2C/SPI)Low Current Consumption: 400 μA ..

موجود نمی باشد

LEADIY-M3C MODULE

LEADIY-M3C MODULEVoltage: 3-5 volt  ..

موجود نمی باشد

LEADIY-M3B MODULE

LEADIY-M3B MODULEVoltage: 3-5 volt  ..

موجود نمی باشد

LEADIY-M3A MODULE

LEADIY-M3A MODULEVoltage: 3-5 volt  ..

موجود نمی باشد

GY-87 MODULE

GY-87 MODULEVoltage: 3-5 voltWeigth: 22 gr ..

موجود نمی باشد

GY-80 MODULE

GY-80 MODULEWeigth: 31 gr ..

موجود نمی باشد

GY-282 | HMC5983 HIGH PRECISE TRIAXIAL MAGNETIC COMPASS MODULE

GY-282 | HMC5983 HIGH PRECISE TRIAXIAL MAGNETIC COMPASS MODULEvoltage: 3-5 volt   ..

موجود نمی باشد

CJMCU-10DOF MODULE

CJMCU-10DOF MODULEVoltage: 3.3 volt  ..

موجود نمی باشد

37IN 1 SENSORS KIT FOR ARDUINO

37IN 1 SENSORS KIT FOR ARDUINO ..

موجود نمی باشد

GYRO, IMU, ACCELEROMETER, MODULES, ELECTRONIC, ADXL335, GY-61, MODULE
The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.