کلیه سفارشات ثبت شده در تعطیلات نوروزی، تحویل شرکت پست گردیده اند و سفارشات جدید بدون تاخیر ارسال خواهند شد

ELECTRONIC EQUIPMENTS > SPACER & SCREW

ELECTRONIC EQUIPMENTS > SPACER & SCREW
SPACER & SCREW
 METAL SPACER 5mm MF, METAL SPACER 35mm FF, METAL SPACER 10mm MF
Show:
Sort By:

METAL SPACER 5mm MF

METAL SPACER 5mm MF IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

8,390ریال

METAL SPACER 5mm FF

METAL SPACER 5mm CMH IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

10,680ریال

METAL SPACER 25mm MF

METAL SPACER 25mm MF IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

33,650ریال

METAL SPACER 25mm FF

METAL SPACER 25mm FF IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

16,830ریال

METAL SPACER 10mm FF

METAL SPACER 10mm FF IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

6,320ریال

METAL SPACER 30mm MF

METAL SPACER 30mm MF IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

15,800ریال

METAL SPACER 10mm MF

METAL SPACER 10mm MF IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

11,550ریال

METAL SPACER 20mm MF

METAL SPACER 20mm MF IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

11,310ریال

METAL SPACER 40mm FF

METAL SPACER 40mm FF IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

19,860ریال

METAL SPACER 15mm FF

METAL SPACER 15mm FF IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

10,110ریال

METAL SPACER 35mm FF

METAL SPACER 35mm FF IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

19,980ریال

METAL SPACER 10mm FF M4

METAL SPACER 10mm FF M4 IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

19,450ریال

M3x5 SCREW

M3x5 SCREW IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

84,000ریال

M3 SCREW NUT

M3 SCREW NUT IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

63,000ریال

SCREW

SCREW ..

موجود نمی باشد

SPACER, SCREW, ELECTRONIC, EQUIPMENTS
The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.