فقط سفارشات با روش حمل پست و ترمینال و سواری و تحویل حضوری که تا 27 اسفند ثبت گردیده باشند درسال 1401 پردازش و تحویل شرکت حمل مورد نظر خواهد شد و پردازش سایر سفارشات به ترتیب الویت زمان ثبت سفارش به پنج الی هفت فروردین سال 1402 موکول میگردد

SMD PARTS > SMD TRANSISTORS

SMD TRANSISTORS
 DTA144EK TRANSITOR SMD CODE 16 PACKAGE SOT-23, 2SC4259 TRANSITOR SMD CODE UI- PACKAGE SOT323, KTC3875 TRANSITOR SMD CODE ALO PACKAGE SOT-23
Show:
Sort By:

2SC4259 TRANSITOR SMD CODE UI- PACKAGE SOT323

2SC4259 TRANSITOR SMD CODE UI- PACKAGE SOT323 ..

10,890ریال

20 یا بیشتر 8,820ریال
100 یا بیشتر 8,060ریال

KTC3879SY RTK TRANSITOR SMD CODE RY PACKAGE SOT-23

KTC3879SY RTK TRANSITOR SMD CODE RY PACKAGE SOT-23 ..

24,000ریال

50 یا بیشتر 17,760ریال

KTC3875 TRANSITOR SMD CODE ALO PACKAGE SOT-23

KTC3875 TRANSITOR SMD CODE ALO PACKAGE SOT-23 ..

27,000ریال

50 یا بیشتر 19,980ریال

DTA144EK TRANSITOR SMD CODE 16 PACKAGE SOT-23

DTA144EK TRANSITOR SMD CODE 16 PACKAGE SOT-23 ..

25,000ریال

20 یا بیشتر 20,250ریال
100 یا بیشتر 18,500ریال

SMD, TRANSISTORS, PARTS
The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.