مشتریان گرامی با توجه به رفتار غیر مسئولانه اداره پست در خصوص تغییر رویه (نوع سرویس ها و هزینه ها و نحوه محاسبه رو بصورت تغییر دادند که تا این لحظه دقیقا نمیدونیم هزینه ها دقیقا به چه شکلی محاسبه میشه) - لطفا و خواهشا در صورت امکان از شرکت های حمل و نقل خصوصی مثل تیپاکس و ماهکس استفاده نمایید

WIRE & WIRE SETS > SHIELDED CABLES

SHIELDED CABLES
 SHIELDED CABLE 4 CORE, SHIELDED CABLE 3 CORE, SHIELDED CABLE 2 CORE
Show:
Sort By:

SHIELDED CABLE 2 CORE 28AWG 2547 300V BRAID - 1m

SHIELDED CABLE 2 CORE 28AWG 2547 300V BRAID - 1m ..

115,000ریال

SHIELDED CABLE 4 CORE 28 AWG UL2547 BRAID -1m

SHIELDED CABLE 4 CORE 28 AWG UL2547 BRAID -1m ..

149,500ریال

SHIELDED CABLE 3 CORE 28AWG 2547 300V BRAID - 20m

SHIELDED CABLE 3 CORE 28AWG 2547 300V BRAID - 20m ..

2,633,500ریال

SHIELDED CABLE 3 CORE 28AWG 2547 300V BRAID 200m

SHIELDED CABLE 3 CORE 28AWG 2547 300V BRAID 200m ..

16,400,000ریال

SHIELDED CABLE 2 CORE 28AWG 2547 300V BRAID - 20m

SHIELDED CABLE 2 CORE 28AWG 2547 300V BRAID - 20m ..

2,208,000ریال

SHIELDED CABLE 4 CORE - 50m

SHIELDED CABLE 4 CORE - 50m ..

7,302,500ریال

SHIELDED CABLE 3 CORE 28AWG 2547 300V BRAID - 50m

SHIELDED CABLE 3 CORE 28AWG 2547 300V BRAID - 50m ..

6,566,500ریال

SHIELDED CABLE 2 CORE 28AWG 2547 300V BRAID -50m

SHIELDED CABLE 2 CORE 28AWG 2547 300V BRAID -50m ..

5,520,000ریال

SHIELDED CABLE 4 CORE - 20m

SHIELDED CABLE 4 CORE - 20m  ..

2,921,000ریال

SHIELDED CABLE 3 CORE 28AWG 2547 300V BRAID - 5m

SHIELDED CABLE 3 CORE 28AWG 2547 300V BRAID - 5m ..

667,000ریال

SHIELDED CABLE 3 CORE 28AWG 2547 300V BRAID - 100m

SHIELDED CABLE 3 CORE 28AWG 2547 300V BRAID - 100m ..

10,258,000ریال

SHIELDED CABLE 2 CORE 28AWG 2547 300V BRAID 200m

SHIELDED CABLE 2 CORE 28AWG 2547 300V BRAID 200m ..

13,800,000ریال

SHIELDED CABLE 2 CORE 28AWG 2547 300V BRAID -100m

SHIELDED CABLE 2 CORE 28AWG 2547 300V BRAID -100m ..

8,625,000ریال

SHIELDED CABLE 2 CORE 28AWG 2547 300V BRAID - 5m

SHIELDED CABLE 2 CORE 28AWG 2547 300V BRAID - 5m ..

552,000ریال

SHIELDED CABLE 4 CORE 28 AWG UL2547 BRAID 200m

SHIELDED CABLE 4 CORE 28 AWG UL2547 BRAID 200m ..

18,515,000ریال

SHIELDED CABLE 4 CORE - 5m

SHIELDED CABLE 4 CORE - 5m ..

736,000ریال

SHIELDED CABLE 3 CORE 28AWG 2547 300V BRAID - 1m

SHIELDED CABLE 3 CORE 28AWG 2547 300V BRAID - 1m ..

138,000ریال

SHIELDED CABLE 4 CORE - 100m

SHIELDED CABLE 4 CORE - 100m ..

11,408,000ریال

SHIELDED, CABLES, WIRE, SETS
The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.