به دلیل تراکم سفارشات، کلیه سفارشات با یک روز تاخیر نسبت به شرایط ارسال سایت، پردازش و ارسال میگردند.

WIRE & WIRE SETS > SHIELDED CABLES

SHIELDED CABLES
 SHIELDED CABLE 3 CORE, SHIELDED CABLE 2 CORE, SHIELDED CABLE 4 CORE
Show:
Sort By:

SHIELDED CABLE 2 CORE

SHIELDED CABLE 2 CORE IN ..

66,240ریال

SHIELDED CABLE 3 CORE

SHIELDED CABLE 3 CORE IN WIRE & WIRE SETS ..

76,580ریال

SHIELDED CABLE 4 CORE

SHIELDED CABLE 4 CORE IN WIRE & WIRE SETS ..

89,130ریال

SHIELDED, CABLES, WIRE, SETS
The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.