فروشگاه مکاترونیک از تاریخ 27 اسفند لغایت 17 فروردین ماه تعطیل می باشد و سفارشات ثبت شده در این بازه زمانی به ترتیب الویت زمان ثبت سفارش از تاریخ 18 الی 20 فروردین ماه ارسال میگردند
فروشگاه مکاترونیک تا تاریخ 27 اسفندماه کلیه سفارشات تسویه شده را مطابق زمانبندی درج شده در صفحه شرایط ارسال تحویل شرکت های حمل خواهد داد. ولی با توجه به حجم کاری این شرکت ها (بویژه شرکت پست) در روزهای پایانی سال، عملا سفارشاتی که پس از تاریخ 20 اسفند ثبت شوند و روش های پست سفارشی یا ارسال رایگان(برای شهرستان) را انتخاب کنند ممکن است سال آینده تحویل گیرنده گردند. سفارشات بعد از 23 اسفند هم ممکن است در همه روش های حمل سال آینده تحویل گردند(وابسته به عملکرد شرکت حمل)

ELECTRONIC MODULES > ETHERNET & RF MODULES

ELECTRONIC MODULES > ETHERNET & RF MODULES

ETHERNET & RF MODULES
 NRF24L01+PA+LNA RADIO MODULE, ESP8266-03 SERIAL TO WIFI MODULE, ADC+PGA 12BIT ADS1015 MODULE

Show:
Sort By:

ESP8266 SERIAL TO WIFI MODULE

ESP8266 SERIAL TO WIFI MODULEVoltage :3.3VCurrent:20ma  ..

270,000ریال

ADS1115 16BIT MODULE

ADS1115 16BIT MODULEVoltage : 2-5.5Vcurrent : 150uA         ..

352,800ریال

315MHz ASK RF TRANSMITTER MODULE

315MHZ ASK RADIO MODULEVoltage :5V  ..

98,700ریال

433MHZ ASK RADIO MODULE

433MHZ ASK RADIO MODULEVoltage :5V  ..

89,880ریال

2.4GHz PCB ANTENNA

2.4GHz PCB ANTENNAfrequency: 2.4GHZ ..

71,400ریال

NODE MCU WIFI ESP8266 HEADER BOARD

NODE MCU WIFI ESP8266 HEADER BOARD IN ELECTRONIC MODULES ..

642,600ریال

HLK-RM04 MODULE - UART TO ETH & WIFI

HLK-RM04 MODULE - UART TO ETH & WIFI IN ELECTRONIC MODULES ..

1,354,500ریال

NRF24L01 MODULE

NRF24L01 MODULE IN ELECTRONIC MODULES ..

118,650ریال

ESP8266-12E SERIAL TO WIFI MODULE

ESP8266-12E WIFI MODULEVoltage :3.3VCurrent:20ma  ..

423,360ریال

ESP8266-07 SERIAL TO WIFI MODULE

ESP8266-07 WIFI MODULE Voltage :3.3VCurrent:20ma  ..

403,200ریال

5DB 2.4GHz ANTENNA

5DB 2.4GHz ANTENNAFrequency: 2.4GHZ  ..

125,000ریال

315MHz ASK RF RECIVER MODULE

315MHz ASK RF RECIVER MODULE IN ELECTRONIC CIRCUITS ..

99,750ریال

USB TO RS485 CONVERTER MINI

USB TO RS485 CONVERTER MINI..

136,500ریال

HC08 BLUETOOTH MODULE

HC08 BLUETOOTH MODULEvoltage : 3.3VCurrent : 5mA ..

600,000ریال

WeMos D1 WIFI HEADER BOARD

WeMos D1 WIFI HEADER BOARD IN ELECTRONIC MODULES ..

861,840ریال

USB TO SERIAL PL2303 MODULE

USB TO SERIAL PL2303Voltage : -0.3-5.5VCurrent : 25mA       ..

151,200ریال

ISD1820 VOICE RECORDER & PLAYBACK MODULE

ISD1820 VOICE RECORDER & PLAYBACK MODULE ..

346,500ریال

USB TO TTL CP2102 CONVERTER MODULE

USB TO TTL CP2102 MODULEVoltage : 3.3V          ..

241,500ریال

USB TO HOST ARDUINO SHIELD

USB TO HOST ARDUINO SHIELDIn various projects of Arduino, according to the project requirements,..

840,000ریال

HC05 BLUETOOTH MODULE

HC05 BLUETOOTH MODULEvoltage : 3.3VCurrent : 5mA ..

725,760ریال

ESP8266-05 SERIAL TO WIFI MODULE

ESP8266-05 WIFI Module Voltage :3.3VCurrent:20ma  ..

483,000ریال

ENC28J60 BLUE MODULE

ENC28J60 BLUE MODULEVoltage: 3.5 volt  ..

441,000ریال

D1 WIFI ESP8266 MINI HEADER BOARD

ESP8266-12F SERIAL TO WIFI MODULE IN ELECTRONIC MODULES ..

470,400ریال

CAN TO SPI MCP2515 CONVERTER

CAN TO SPI MCP2515 CONVERTER        ..

220,500ریال

37IN 1 SENSORS KIT FOR ARDUINO

37IN 1 SENSORS KIT FOR ARDUINO ..

2,381,400ریال

2DB 2.4GHz MALE ANTENNA

ANTENNA 2DB 2.4MG MALEFrequency: 2.4GHZ  ..

90,720ریال

2DB 2.4GHz FEMALE ANTENNA

ANTENNA 2DB 2.4MG FEMALEFrequency: 2.4GHZ  ..

151,200ریال

WeMos D1 CH340G ESP8266 USB NodeMcu Lua DEVELOP BOARD

WeMos D1 CH340G ESP8266 USB NodeMcu Lua DEVELOP BOARD ..

472,500ریال

ETHERNET, MODULES, ELECTRONIC
The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.