شرکت FLD

FLD

Show:
Sort By:

SOLDERING PASTE FLUX FLD 10cc

 SOLDERING PASTE FLUX FLD 10cc ..

360,000ریال

5 یا بیشتر 352,800ریال
25 یا بیشتر 343,800ریال

SOLDERING PASTE FLUX FLD 3cc

 SOLDERING PASTE FLUX FLD 3cc ..

150,000ریال

5 یا بیشتر 147,000ریال
25 یا بیشتر 143,250ریال

SOLDERING PASTE FLUX FLD ORGINAL 10cc

 SOLDERING PASTE FLUX FLD ORGINAL 10cc ..

470,000ریال

5 یا بیشتر 460,600ریال
25 یا بیشتر 448,850ریال

SOLDERING PASTE FLUX FLD ORGINAL 3cc

 SOLDERING PASTE FLUX FLD ORGINAL 3cc ..

220,000ریال

5 یا بیشتر 215,600ریال
25 یا بیشتر 210,100ریال

FLD CONDUCTIVE INK POLISH

FLD CONDUCTIVE INK POLISHConductive varnish F.L.D with pen Conductive lacquer with flexibility ..

فروخته شده است

FLD GERAPHITE KEYPAD REPAIR

FLD GERAPHITE KEYPAD REPAIR Graphite solution with adhesive, conductivity and flexibility ca..

فروخته شده است

FLD PCB CLEANER SOLUTION M-8000

FLD PCB CLEANER SOLUTIONThis detergent solution can be used for electronic boards with high solu..

150,000ریال

5 یا بیشتر 147,000ریال
25 یا بیشتر 143,250ریال

FLD SOLDERING IRON TIP REFRESHER

FLD SOLDERING IRON TIP REFRESHERBy inserting the tip of the nozzle in this regenerator, dirt, di..

750,000ریال

5 یا بیشتر 735,000ریال
25 یا بیشتر 716,250ریال

FLUX MARKER

FLUX MARKERماژیک فلکس به علت غلظت بالا از مایع فلکس 5 برابر غلیظ تر می باشد که همین امر باعث شفا..

470,000ریال

5 یا بیشتر 460,600ریال
25 یا بیشتر 448,850ریال

LIQUID SOLDER FLUX 500CC

LIQUID SOLDER FLUX 500CC IN ELECTRONIC EQUIPMENTS ..

توقف در فرایند تامین

M1000 FLD LIQUID SOLDER NOCLEAN FLUX 120CC

M1000 FLD LIQUID SOLDER NOCLEAN FLUX 120CC ..

110,000ریال

5 یا بیشتر 107,800ریال
25 یا بیشتر 105,050ریال

M300 FLD LIQUID SOLDER FLUX 120CC

M300 FLD LIQUID SOLDER FLUX 120CC ..

240,000ریال

5 یا بیشتر 235,200ریال
25 یا بیشتر 229,200ریال

M4000 FLD LIQUID SOLDER NOCLEAN FLUX 120CC

M4000 FLD LIQUID SOLDER NOCLEAN FLUX 120CC ..

110,000ریال

5 یا بیشتر 107,800ریال
25 یا بیشتر 105,050ریال

SOLDEING GREASE FLD 10gr

     ..

74,000ریال

10 یا بیشتر 59,940ریال
50 یا بیشتر 54,760ریال

SOLDEING GREASE FLD 20gr

     ..

130,000ریال

5 یا بیشتر 127,400ریال
25 یا بیشتر 124,150ریال

SOLDERING IRON TIP CLEANER GEL

SOLDERING IRON TIP CLEANER GEL    ..

430,000ریال

5 یا بیشتر 421,400ریال
25 یا بیشتر 410,650ریال

SOLDERING IRON TIP CLEANER LIQUID

     ..

230,000ریال

5 یا بیشتر 225,400ریال
25 یا بیشتر 219,650ریال

SOLDERING IRON TIP CLEANER SHEET 30mm

SOLDERING IRON TIP CLEANER SHEET 30mmTo clean and rebuild the tip of the blade.consumption i..

220,000ریال

5 یا بیشتر 215,600ریال
25 یا بیشتر 210,100ریال

SOLDERING IRON TIP CLEANER SHEET 40mm

SOLDERING IRON TIP CLEANER SHEET 40mmTo clean and rebuild the tip of the blade.consumption i..

فروخته شده است

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.