فروشگاه مکاترونیک از تاریخ 27 اسفند لغایت 17 فروردین ماه تعطیل می باشد و سفارشات ثبت شده در این بازه زمانی به ترتیب الویت زمان ثبت سفارش از تاریخ 18 الی 20 فروردین ماه ارسال میگردند
فروشگاه مکاترونیک تا تاریخ 27 اسفندماه کلیه سفارشات تسویه شده را مطابق زمانبندی درج شده در صفحه شرایط ارسال تحویل شرکت های حمل خواهد داد. ولی با توجه به حجم کاری این شرکت ها (بویژه شرکت پست) در روزهای پایانی سال، عملا سفارشاتی که پس از تاریخ 20 اسفند ثبت شوند و روش های پست سفارشی یا ارسال رایگان(برای شهرستان) را انتخاب کنند ممکن است سال آینده تحویل گیرنده گردند. سفارشات بعد از 23 اسفند هم ممکن است در همه روش های حمل سال آینده تحویل گردند(وابسته به عملکرد شرکت حمل)

ELECTRONIC PARTS > DEVELOPMENT BOARDS | ARDUINO SHIELDS | MINI PC

Definition of Shield:
There are slabs that can be installed and developed on Arduino's circuits and boost their capabilities. Different shields follow the same Arduino Rule, which should be easy to install and easy to produce.

Arduino:
An open source platform platform based on easy use of hardware and software. Simply put, with Arduino's slices, you can design and programming very quickly, easily and inexpensively with Arduino's slices without having to learn basic programming and hardware.

Developmental range:
A printed circuit board with a microcontroller (microprocessor) and its minimum requirements for programming and programming and input to inputs (such as sensors and keys, etc.) and outputs (such as drivers and displays, etc.)

Mini computer
A small computer with processor and memory and the ability to launch operating systems like Android or Linux and ...

Show:
Sort By:

ARDUINO NANO WITH IC CH340

ARDUINO NANO WITH IC CH340 IN ..

680,400ریال

ARDUINO UNO DIP R3 BOARD

ARDUINO UNO DIP R3 BOARD ..

787,500ریال

ARDUINO MEGA 2560 BOARD

ARDUINO MEGA 2560 BOARD ..

1,680,000ریال

USB TO HOST ARDUINO SHIELD

USB TO HOST ARDUINO SHIELDIn various projects of Arduino, according to the project requirements,..

840,000ریال

ARDUINO MEGA PROTOTYPE SHIELD V3

ARDUINO MEGA PROTOTYPE SHIELD V3This shield is designed to facilitate access to the Arduino Mega..

220,500ریال

WeMos D1 CH340G ESP8266 USB NodeMcu Lua DEVELOP BOARD

WeMos D1 CH340G ESP8266 USB NodeMcu Lua DEVELOP BOARD ..

472,500ریال

UNO PROTOTYPE SHIELD

UNO PROTOTYPE SHIELDThe Shield Prototype provides the ability to quickly set up and test a varie..

235,170ریال

SENSOR SHIELD EXPANSION BOARD FOR V5 ARDUINO UNO R3

SENSOR SHIELD EXPANSION BOARD FOR V5 ARDUINO UNO R3100% Brand new and high quality! Color: Same..

278,250ریال

RASPBERRY PI ZERO W ELECTRONIC MODULES New

RASPBERRY PI ZERO W

RASPBERRY PI ZERO WThe Zero W version is an upgraded and updated version of the Zerro Pie, which..

2,960,000ریال

RAMPS RAPRAP MEGA POLOLU A4988 EXTEND SHIELD

RAMPS RAPRAP MEGA POLOLU A4988 EXTEND SHIELD ..

2,940,000ریال

LILYPAD ARDUINO MEGA328 BOARD

LILYPAD ARDUINO MEGA328 BOARD ..

346,500ریال

LCD RASPBERRY PI 3.5 INCH

LCD RASPBERRY PI 3.5 INCH IN ELECTRONIC MODULES ..

1,800,000ریال

FUNDUINO JOYSTICK SHIELD

FUNDUINO JOYSTICK SHIELD This shield is equipped with PlayStation PS2 Joystick and Nokia Display Dr..

294,000ریال

ARDUMOTO L298 MOTOR DRIVER SHIELD

ARDUMOTO L298 MOTOR DRIVER SHIELDShield Driver L298 Ardyomoto This shield is the engine driver ..

827,400ریال

ARDUINO UNO SMD BOARD

ARDUINO UNO SMD BOARD IN ELECTRONIC MODULES ..

540,000ریال

ARDUINO SENSOR SHIELD V5.0

Shield Arduino Sensor Version 5 This Shield Sensor designed to develop the Unicode Arduino Uno, wit..

193,540ریال

ARDUINO NANO DUE

ARDUINO NANO DUE IN ..

2,594,590ریال

ARDUINO MULTIFUNCTION SHIELD

Shield Multifunctional Arduino This shield is designed for educational purposes for programmers and..

252,000ریال

ARDUINO LEONARDO BOARD

ARDUINO LEONARDO BOARD ..

823,200ریال

ARDUINO ESPLORA BOARD

ARDUINO ESPLORA BOARDThis board is designed by a microcontroller processor and a number of senso..

2,152,500ریال

ARDUINO DK-NANO-003 SHIELD

ARDUINO DK-NANO-003 SHIELDThe Shield is actually the developer of the Arduino Nano (Arduino Nano..

296,740ریال

WATER LEVEL SENSOR MODULE

Water Level Sensor Module This module is designed to determine the amount of water or droplets of w..

موجود نمی باشد

RASPBERY PI POWER CABLE WTH SWITCH

RASPBERY PI POWER CABLE WTH SWITCH ..

موجود نمی باشد

RASPBERI PI 3 MODEL B+ UK BOARD

RASPBERI PI 3 MODEL B+ UK BOARD ..

موجود نمی باشد

ARDUINO L298 MOTOR DRIVER SHIELD

ARDUINO L298 MOTOR DRIVER SHIELDThis shield is an L298 launcher under Arduino. The IC can launch..

موجود نمی باشد

ARDUINO CNC SHIELD VERSION 3 CONTROL 4 STEPPER MOTORS

ARDUINO CNC SHIELD VERSION 3 CONTROL 4 STEPPER MOTORS IN ELECTRONIC MODULES ..

موجود نمی باشد

SIM900A DEVELOPMENT BOARD

SIM900A DEVELOPMENT BOARD ..

موجود نمی باشد

SIM808 DEVELOPMENT BOARD

SIM808 DEVELOPMENT BOARDvoltage: 3.4 ~ 4.4VWeight: 3.3gDimensions: 24*24*2.6mm  ..

موجود نمی باشد

RASPBERI PI 3 UK BOARD

RASPBERI PI 3 UK BOARD ..

موجود نمی باشد

NOKIA 5110 LCD SHIELD

NOKIA 5110 LCD SHIELD ..

موجود نمی باشد

DEVELOPMENT, BOARDS, ARDUINO, SHIELDS, MINI, ELECTRONIC, PARTS, MEGA, PROTOTYPE, SHIELD, ARDUMOTO, L298, MOTOR, DRIVER, MULTIFUNCTION
The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.