فقط سفارشات با روش حمل پست و ترمینال و سواری و تحویل حضوری که تا 27 اسفند ثبت گردیده باشند درسال 1401 پردازش و تحویل شرکت حمل مورد نظر خواهد شد و پردازش سایر سفارشات به ترتیب الویت زمان ثبت سفارش به پنج الی هفت فروردین سال 1402 موکول میگردد

شرکت ALPHA

ALPHA
Show:
Sort By:

ALPHA Ni CONDUCTIVE ADHESIVES C-400

 ALPHA Ni CONDUCTIVE ADHESIVES C-400It is a conductive or conductive adhesive and is suitable fo..

3,069,000ریال

10 یا بیشتر 2,976,930ریال
50 یا بیشتر 2,915,550ریال

ALPHA Ni CONDUCTIVE ADHESIVES C-400

 ALPHA Ni CONDUCTIVE ADHESIVES C-400It is a conductive or conductive adhesive and is suitable fo..

2 تا 3 روز آینده

5 یا بیشتر 3,488,800ریال
25 یا بیشتر 3,399,800ریال

SOLDERING PASTE ALPHA FLUX F-350-20gr

 SOLDERING PASTE ALPHA FLUX F-350 20gr ..

1,133,000ریال

10 یا بیشتر 1,099,010ریال
50 یا بیشتر 1,076,350ریال

ALPHA ROSIN SOLDERING LIQUID MARKER NF-150

ALPHA ROSIN SOLDERING LIQUID MARKER NF-150 Butyl Carbitol Butylated Butyl Fake Marker IBDG -..

1,265,000ریال

10 یا بیشتر 1,227,050ریال
50 یا بیشتر 1,201,750ریال

ALPHA SILICONE HEAT TRANSFER COMPOUND 200gr

ALPHA SILICONE HEAT TRANSFER COMPOUND 200grThe property of silicon heat transfer, one of the fea..

1,837,000ریال

5 یا بیشتر 1,800,260ریال
25 یا بیشتر 1,754,340ریال

ALPHA SILICONE HEAT TRANSFER COMPOUND 30gr

ALPHA SILICONE HEAT TRANSFER COMPOUND 30grThe property of silicon heat transfer, one of the feat..

440,000ریال

10 یا بیشتر 426,800ریال
50 یا بیشتر 418,000ریال

ALPHA SILICONE+ HEAT TRANSFER COMPOUND 100gr

ALPHA SILICONE+ HEAT TRANSFER COMPOUND 100gr ..

1,749,000ریال

5 یا بیشتر 1,714,020ریال
25 یا بیشتر 1,670,300ریال

CARBON POLIMER CONDUCTIVE ALPHA C-100P

CARBON  POLIMER CONDUCTIVE ALPHA C-100P ..

1,040,000ریال

10 یا بیشتر 1,008,800ریال
50 یا بیشتر 988,000ریال

NICKLE CONDUCTIVE INK ALPHA C-200P

NICKLE CONDUCTIVE INK C-200P ..

1,960,200ریال

5 یا بیشتر 1,921,000ریال
25 یا بیشتر 1,871,990ریال

NO CLEAN NON ROSIN FLUX NF-200 ALPHA

NO CLEAN NON ROSIN FLUX NF-200 ALPHAFlux: A substance used for chemical cleaning of surfaces in ..

2,250,000ریال

5 یا بیشتر 2,205,000ریال
25 یا بیشتر 2,148,750ریال

NO CLEAN ROSIN FLUX NF-100 ALPHA

NO CLEAN ROSIN FLUX NF-100 ALPHAFlux: A substance used for chemical cleaning of surfaces in the ..

1,580,000ریال

5 یا بیشتر 1,548,400ریال
25 یا بیشتر 1,508,900ریال

ROSIN ACTIVATED FLUX RF-100+ ALPHA

ROSIN ACTIVATED FLUX RF-100+ ALPHAFlux: A substance used for chemical cleaning of surfaces in th..

1,243,000ریال

10 یا بیشتر 1,205,710ریال
50 یا بیشتر 1,180,850ریال

ROSIN SOLDERING LIQUID ALPHA FLUX F-200

ROSIN SOLDERING LIQUID ALPHA FLUX F-200 ..

1,342,000ریال

10 یا بیشتر 1,301,740ریال
50 یا بیشتر 1,274,900ریال

ROSIN SOLDERING LIQUID ALPHA FLUX F-300

ROSIN SOLDERING LIQUID ALPHA FLUX F-300 ..

1,782,000ریال

5 یا بیشتر 1,746,360ریال
25 یا بیشتر 1,701,810ریال

SILVER CONDUCTIVE INK ALPHA C-300P

SILVER CONDUCTIVE INK C-300P ..

3,069,000ریال

5 یا بیشتر 3,007,620ریال
25 یا بیشتر 2,930,900ریال

SILVER CONDUCTIVE PASTE CP-300 ALPHA

SILVER CONDUCTIVE PASTE CP-300 ALPHA  ..

فروخته شده است

5 یا بیشتر 1,541,540ریال
25 یا بیشتر 1,502,220ریال

SOLDEING GREASE ALPHA

SOLDEING GREASE ALPHA ..

2 تا 3 روز آینده

SOLDERING IRON TIP CLEANER ALPHA

SOLDERING IRON TIP CLEANER ALPHA ..

1,177,000ریال

10 یا بیشتر 1,141,690ریال
50 یا بیشتر 1,118,150ریال

SOLDERING PASTE ALPHA FLUX F-350+ PLUS

SOLDERING PASTE ALPHA FLUX F-350+ PLUS ..

1,200,000ریال

10 یا بیشتر 1,164,000ریال
50 یا بیشتر 1,140,000ریال

TC-10 ALPHA TIP CLEANER

TC-10 ALPHA TIP CLEANER ..

363,000ریال

10 یا بیشتر 352,110ریال
50 یا بیشتر 344,850ریال

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.