کلیه سفارشات ثبت شده در تعطیلات نوروزی، تحویل شرکت پست گردیده اند و سفارشات جدید بدون تاخیر ارسال خواهند شد

PASSIVE PARTS > 5W & 10W RESISTORS

PASSIVE PARTS > 5W & 10W RESISTORS
5W & 10W RESISTORS
 CERAMIC RESISTOR 56K OHM 5W 5% | 56K, CERAMIC RESISTOR 120K OHM 5W 5% | 120K, CERAMIC RESISTOR 120 OHM 10W 5% | 120R
Show:
Sort By:

CERAMIC RESISTOR 2.7K OHM 10W 5% | 2K7

CERAMIC CERMENT RESISTOR 2.7K OHM 10W 5% | 2K7:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDE..

57,750ریال

CERAMIC RESISTOR 120 OHM 10W 5% | 120R

CERAMIC CERMENT RESISTOR 120 OHM 10W 5% | 120R:APPLICATION POWER SUPPLIES VOLT..

57,750ریال

CERAMIC RESISTOR 22K OHM 10W 5% | 22K

CERAMIC CERMENT RESISTOR 22K OHM 10W 5% | 22K:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDER..

57,750ریال

CERAMIC RESISTOR 10K OHM 5W 5% | 10K

CERAMIC CERMENT RESISTOR 10K OHM 5W 5% | 10K:APPLICATION POWER SUPPLIES VOLTAG..

40,950ریال

CERAMIC RESISTOR 33 OHM 5W 5% | 33R

CERAMIC CERMENT RESISTOR 33 OHM 5W 5% | 33R:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDERS ..

40,950ریال

CERAMIC RESISTOR 1 OHM 10W 5% | 1R0

CERAMIC CERMENT RESISTOR 1 OHM 10W 5% | 1R0:APPLICATION POWER SUPPLIES VOLTAGE..

57,750ریال

CERAMIC RESISTOR 10 OHM 10W 5% | 10R

CERAMIC CERMENT RESISTOR 10 OHM 10W 5% | 10R:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDERS..

57,750ریال

CERAMIC RESISTOR 15 OHM 5W 5% | 15R

CERAMIC CERMENT RESISTOR 15 OHM 5W 5% | 15R:APPLICATION POWER SUPPLIES VOLTAGE..

40,950ریال

CERAMIC RESISTOR 1K OHM 10W 5% | 1K

CERAMIC CERMENT RESISTOR 1k OHM 10W 5% | 1k:APPLICATION POWER SUPPLIES VOLTAGE..

57,750ریال

CERAMIC RESISTOR 1.5 OHM 10W 5% | 1R5

CERAMIC CERMENT RESISTOR 1.5 OHM 10W 5% | 1R5:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDER..

57,750ریال

CERAMIC RESISTOR 6.8 OHM 10W 5% | 6R8

CERAMIC CERMENT RESISTOR 6.8 OHM 10W 5% | 6R8:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDER..

57,750ریال

RESISTOR 1K OHM 5W 5% | 1K0

RESISTOR 1K OHM 5W 5% | 1K0 ..

40,950ریال

CERAMIC RESISTOR 9.1 OHM 10W 5% | 9R1

CERAMIC CERMENT RESISTOR 9.1 OHM 10W 5% | 9R1:APPLICATION POWER SUPPLIES VOLTA..

57,750ریال

CERAMIC RESISTOR 82K OHM 10W 5% | 82K

CERAMIC CERMENT RESISTOR 82K OHM 10W 5% | 82K:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDER..

57,750ریال

CERAMIC RESISTOR 820 OHM 5W 5% | 820R

CERAMIC CERMENT RESISTOR 820 OHM 5W 5% | 820R:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDER..

40,950ریال

CERAMIC RESISTOR 820 OHM 10W 5% | 820R

CERAMIC CERMENT RESISTOR 820 OHM 10W 5% | 820R:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDE..

57,750ریال

CERAMIC RESISTOR 82 OHM 5W 5% | 82R

CERAMIC CERMENT RESISTOR 82 OHM 5W 5% | 82R:APPLICATION POWER SUPPLIES VOLTAGE..

40,950ریال

CERAMIC RESISTOR 8.2K OHM 10W 5% | 8K2

CERAMIC CERMENT RESISTOR 8.2K OHM 10W 5% | 8K2:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDE..

57,750ریال

CERAMIC RESISTOR 68K OHM 10W 5% | 68K

CERAMIC CERMENT RESISTOR 68K OHM 10W 5% | 68K:APPLICATION POWER SUPPLIES VOLTA..

57,750ریال

CERAMIC RESISTOR 680 OHM 5W 5% | 680R

CERAMIC CERMENT RESISTOR 680 OHM 5W 5% | 680R:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDER..

40,950ریال

CERAMIC RESISTOR 680 OHM 10W 5% | 680R

CERAMIC CERMENT RESISTOR 680 OHM 10W 5% | 680R:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDE..

57,750ریال

CERAMIC RESISTOR 68 OHM 5W 5% | 68R

CERAMIC CERMENT RESISTOR 68 OHM 5W 5% | 68R:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDERS ..

40,950ریال

CERAMIC RESISTOR 6.8K OHM 10W 5% | 6K8

CERAMIC CERMENT RESISTOR 6.8K OHM 10W 5% | 6K8:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDE..

57,750ریال

CERAMIC RESISTOR 56K OHM 10W 5% | 56K

CERAMIC CERMENT RESISTOR 56K OHM 10W 5% | 56K:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDER..

57,750ریال

CERAMIC RESISTOR 5.6K OHM 5W 5% | 5K6

CERAMIC CERMENT RESISTOR 5.6K OHM 5W 5% | 5K6:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDER..

40,950ریال

CERAMIC RESISTOR 47K OHM 5W 5% | 47K

CERAMIC CERMENT RESISTOR 47K OHM 5W 5% | 47K:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDERS..

40,950ریال

CERAMIC RESISTOR 390 OHM 5W 5% | 390R

CERAMIC CERMENT RESISTOR 390R OHM 5W 5% | 390R:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDE..

40,950ریال

CERAMIC RESISTOR 22K OHM 5W 5% | 22K

CERAMIC CERMENT RESISTOR 22K OHM 5W 5% | 22K:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDERS..

40,950ریال

CERAMIC RESISTOR 2.2K OHM 5W 5% | 2.2K

CERAMIC CERMENT RESISTOR 2.2K OHM 5W 5% | 2.2K:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDE..

40,950ریال

CERAMIC RESISTOR 18K OHM 5W 5% | 18K

CERAMIC CERMENT RESISTOR 18K OHM 5W 5% | 18K:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDERS..

40,950ریال

10W, RESISTORS, PASSIVE, PARTS
The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.