مشتریان گرامی با توجه به رفتار غیر مسئولانه اداره پست در خصوص تغییر رویه (نوع سرویس ها و هزینه ها و نحوه محاسبه رو بصورت تغییر دادند که تا این لحظه دقیقا نمیدونیم هزینه ها دقیقا به چه شکلی محاسبه میشه) - لطفا و خواهشا در صورت امکان از شرکت های حمل و نقل خصوصی مثل تیپاکس و ماهکس استفاده نمایید

PASSIVE PARTS > 5W & 10W RESISTORS

PASSIVE PARTS > 5W & 10W RESISTORS
5W & 10W RESISTORS
 CERAMIC RESISTOR 56K OHM 5W 5% | 56K, CERAMIC RESISTOR 120K OHM 5W 5% | 120K, CERAMIC RESISTOR 120 OHM 10W 5% | 120R
Show:
Sort By:

CERAMIC RESISTOR 10 OHM 5W 5% | 10R

CERAMIC CERMENT RESISTOR 10 OHM 5W 5% | 10R:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDERS ..

42,000ریال

10 یا بیشتر 34,020ریال
50 یا بیشتر 31,080ریال

CERAMIC RESISTOR 0.47 OHM 5W 5% | 0R47

CERAMIC CERMENT RESISTOR 0.47 OHM 5W 5% | 0R47:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDE..

28,000ریال

10 یا بیشتر 22,680ریال
50 یا بیشتر 20,720ریال

CERAMIC RESISTOR 0.22 OHM 5W 5% | 0R22

CERAMIC CERMENT RESISTOR 0.22 OHM 5W 5% | 0R22:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDE..

46,000ریال

10 یا بیشتر 37,260ریال
50 یا بیشتر 34,040ریال

CERAMIC RESISTOR 2.7K OHM 10W 5% | 2K7

CERAMIC CERMENT RESISTOR 2.7K OHM 10W 5% | 2K7:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDE..

63,000ریال

5 یا بیشتر 51,030ریال
25 یا بیشتر 46,620ریال

CERAMIC RESISTOR 120 OHM 10W 5% | 120R

CERAMIC CERMENT RESISTOR 120 OHM 10W 5% | 120R:APPLICATION POWER SUPPLIES VOLT..

63,000ریال

5 یا بیشتر 51,030ریال
25 یا بیشتر 46,620ریال

CERAMIC RESISTOR 22K OHM 10W 5% | 22K

CERAMIC CERMENT RESISTOR 22K OHM 10W 5% | 22K:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDER..

63,000ریال

5 یا بیشتر 51,030ریال
25 یا بیشتر 46,620ریال

CERAMIC RESISTOR 3.3K OHM 5W 5% | 3K3

CERAMIC CERMENT RESISTOR 3.3K OHM 5W 5% | 3K3:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDER..

46,000ریال

CERAMIC RESISTOR 470 OHM 5W 5% | 470R

CERAMIC CERMENT RESISTOR 470 OHM 5W 5% | 470R:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDER..

46,000ریال

CERAMIC RESISTOR 10K OHM 5W 5% | 10K

CERAMIC CERMENT RESISTOR 10K OHM 5W 5% | 10K:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDERS..

46,000ریال

CERAMIC RESISTOR 470 OHM 10W 5% | 470R

CERAMIC CERMENT RESISTOR 470 OHM 10W 5% | 470R:APPLICATION POWER SUPPLIES VOLT..

63,000ریال

5 یا بیشتر 51,030ریال
25 یا بیشتر 46,620ریال

CERAMIC RESISTOR 6.8K OHM 10W 5% | 6K8

CERAMIC CERMENT RESISTOR 6.8K OHM 10W 5% | 6K8:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDE..

63,000ریال

5 یا بیشتر 51,030ریال
25 یا بیشتر 46,620ریال

CERAMIC RESISTOR 33 OHM 5W 5% | 33R

CERAMIC CERMENT RESISTOR 33 OHM 5W 5% | 33R:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDERS ..

46,000ریال

CERAMIC RESISTOR 1.5K OHM 10W 5% | 1K5

CERAMIC CERMENT RESISTOR 1.5K OHM 10W 5% | 1K5:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDE..

63,000ریال

5 یا بیشتر 51,030ریال
25 یا بیشتر 46,620ریال

CERAMIC RESISTOR 1 OHM 10W 5% | 1R0

CERAMIC CERMENT RESISTOR 1 OHM 10W 5% | 1R0:APPLICATION POWER SUPPLIES VOLTAGE..

63,000ریال

5 یا بیشتر 51,030ریال
25 یا بیشتر 46,620ریال

WIRE WOUND RESISTOR 1.2 K OHM 3W | 1K2

WIRE WOUND RESISTOR 1.2 K OHM 3W | 1K2 ..

15,000ریال

CERAMIC RESISTOR 15 OHM 5W 5% | 15R

CERAMIC CERMENT RESISTOR 15 OHM 5W 5% | 15R:APPLICATION POWER SUPPLIES VOLTAGE..

46,000ریال

CERAMIC RESISTOR 2.2 OHM 5W 5% | 2R2

CERAMIC CERMENT RESISTOR 2.2 OHM 5W 5% | 2R2:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDERS..

46,000ریال

CERAMIC RESISTOR 680 OHM 10W 5% | 680R

CERAMIC CERMENT RESISTOR 680 OHM 10W 5% | 680R:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDE..

63,000ریال

5 یا بیشتر 51,030ریال
25 یا بیشتر 46,620ریال

CERAMIC RESISTOR 15K OHM 10W 5% | 15K

CERAMIC CERMENT RESISTOR 15K OHM 10W 5% | 15K:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDER..

63,000ریال

5 یا بیشتر 51,030ریال
25 یا بیشتر 46,620ریال

CERAMIC RESISTOR 12K OHM 10W 5% | 12K

CERAMIC CERMENT RESISTOR 12K OHM 10W 5% | 12K:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDER..

63,000ریال

5 یا بیشتر 51,030ریال
25 یا بیشتر 46,620ریال

CERAMIC RESISTOR 1.2K OHM 10W 5% | 1K2

CERAMIC CERMENT RESISTOR 1.2K OHM 10W 5% | 1K2:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDE..

63,000ریال

5 یا بیشتر 51,030ریال
25 یا بیشتر 46,620ریال

CERAMIC RESISTOR 0.39 OHM 10W 5% | 0R39

CERAMIC CERMENT RESISTOR 0.39 OHM 10W 5% | 0R39:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVID..

63,000ریال

5 یا بیشتر 51,030ریال
25 یا بیشتر 46,620ریال

CERAMIC RESISTOR 1 OHM 5W 5% | 1R0

CERAMIC CERMENT RESISTOR 0.1 OHM 5W 5% | 0R1:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDERS..

46,000ریال

CERAMIC RESISTOR 0.56 OHM 5W 5% | 0R56

CERAMIC CERMENT RESISTOR 0.56 OHM 5W 5% | 0R56:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDE..

46,000ریال

CERAMIC RESISTOR 0.27 OHM 5W 5% | 0R27

CERAMIC CERMENT RESISTOR 0.27 OHM 5W 5% | 0R27:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDE..

46,000ریال

CERAMIC RESISTOR 0.27 OHM 10W 5% | 0R27

CERAMIC CERMENT RESISTOR 0.27 OHM 10W 5% | 0R27:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVID..

63,000ریال

5 یا بیشتر 51,030ریال
25 یا بیشتر 46,620ریال

CERAMIC RESISTOR 0.18 OHM 5W 5% | 0R18

CERAMIC CERMENT RESISTOR 0.18 OHM 5W 5% | 0R18:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDE..

46,000ریال

CERAMIC RESISTOR 68K OHM 10W 5% | 68K

CERAMIC CERMENT RESISTOR 68K OHM 10W 5% | 68K:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDER..

63,000ریال

5 یا بیشتر 51,030ریال
25 یا بیشتر 46,620ریال

CERAMIC RESISTOR 390 OHM 5W 5% | 390R

CERAMIC CERMENT RESISTOR 390R OHM 5W 5% | 390R:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDE..

46,000ریال

CERAMIC RESISTOR 0.68 OHM 5W 5% | 0R68

CERAMIC CERMENT RESISTOR 0.68 OHM 5W 5% | 0R68:APPLICATIONPOWER SUPPLIESVOLTAGE DIVIDE..

46,000ریال

10W, RESISTORS, PASSIVE, PARTS
The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.